De Mores: Wederhoor is feitelijk onnodig

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Twee zaken over wederhoor. Veel overeenkomsten, maar niet dezelfde uitkomst. Een beschuldiging is nu eenmaal iets anders dan een feitelijke mededeling. Ook al lijkt het verschil soms klein.

Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


De man schrijft op Facebook onder het relaas van een vriend over een mishandeling: ‘Zeker weer een kenker (sic) Marokkaan. Ik deins geen centimeter meer terug voor dat soort rattenvolk.’
 
Hij staat op dat moment op de kandidatenlijst van de VVD in Almere. Tot chagrijn van de lokale liberalen, die zich in een persbericht haasten afstand van hem te nemen: ‘…geschrokken van discriminerende uitlatingen’.
 
Omroep Flevoland bericht over de zaak tot ongenoegen van betrokkene. Hij dient een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. Het is volgens hem louter een particuliere uiting en hij heeft niet de kans gehad uit te leggen dat het helemaal niet discriminerend is.

De Raad vindt dat de redactie zorgvuldig is geweest. Onder de omstandigheden kun je klager een publiek figuur noemen, die zich volgens de Leidraad ‘een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit (moet) laten welgevallen’. En wederhoor is bij berichtgeving van feitelijke aard niet geboden. De man heeft op Facebook zijn ‘vrije mening’ geuit en de VVD heeft daarop in het persbericht gereageerd.

Omroep Flevoland was vele jaren niet ‘te gast’ geweest bij de Raad, maar op dezelfde zittingsdag verweert het zich tegen een tweede klacht waarin lokale politiek en wederhoor ook een rol spelen.

Op 1 maart, enkele weken voor de raadsverkiezingen, bericht de omroep op haar site: ‘Forum voor de Ouderen wil af van kandidaat’. Volgens de lijsttrekker te Lelystad zou mevrouw M. Apeldoorn (nummer 3) ‘niet integer’ zijn. Er zouden  ‘mogelijke onverkwikkelijkheden (…) rond haar hebben gespeeld’. Hij wil er verder niets over zeggen, maar ‘bevestigt dat het om een mogelijk strafbaar feit gaat’.
 
De redactie baseert zich op de Facebookpagina van de ouderenpartij en eigen nieuwsgaring. Zij mailt de kandidate voor wederhoor, maar besluit na enkele uren niet langer te wachten. De omroep beschikt over een mail, waarin Apeldoorn haar partijgenoten meldt dat zij niet op de kwestie wil ingaan en juridische stappen aankondigt. Haar standpunt is duidelijk.
 
Hoewel de lezer in het duister tast over de vraag wat kandidate Apeldoorn zou hebben misdaan, moet het wel iets kwalijks zijn. En dat is ook de reden dat de Raad haar klacht over het ontbreken van wederhoor onderschrijft. De redactie had meer tijd moeten nemen. Dat de vrouw aan derden schrijft dat zij niet op de kwestie wil ingaan, betekent nog niet dat zij ook stilzwijgend de publiciteit over het ‘onverkwikkelijke’ wilde afwachten.

Tips

 • Ten overvloede: neem het wederhoor minstens zo ernstig als de beschuldiging. Zie ook deze zaak.
 • Je weet pas zeker dat iemand niet wil reageren als diegene je dat zelf meldt.
 • Om over na te denken: ‘Marie zegt dat Piet gek is’ is een beschuldiging; ‘Marie vindt de mening van Piet gek’ is een feit.
 • In de lokale politiek kunnen emoties hoog oplopen. Houd het hoofd koel.
 • Lees meer over wederhoor.
Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hij heeft geen stem in de beoordeling van klachten en verwoordt hier zijn persoonlijke mening.

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

 1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
 2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
 3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
 5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt