De Mores: 'Het is de schuld van de krant'

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Journalisten kunnen mensen teleurstellen. Een ‘stukje verwachtingsmanagement’ helpt dat te voorkomen.

Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


Drie keer organiseerde de Stichting Wielerevenementen Dinkelland het NK wielrennen in Ootmarsum. Een hele eer, maar geen sinecure voor een handvol vrijwilligers, die alles in goede banen moesten leiden langs het parcours van 13,5 kilometer. Iedereen was enthousiast. ‘NK wielrennen één groot feest’, kopte de Twentsche Courant Tubantia geestdriftig.
 
Dat was in 2014. Nu zitten bestuursleden en enkele supporters met kwaaie koppen in de zaal waar de Raad voor de Journalistiek zich buigt over hun klacht. De krant, waar ze al die jaren toch fijn mee hadden samengewerkt, heeft het in hun ogen helemaal verbruid. ‘Wielergeld gaat op aan geruzie’, kopte Tubantia in juni vorig jaar. De oud-penningmeester spreekt over financiële malversaties. De bestuursleden ontkennen, maar dat zij de reserves van de stichting aanspreken voor juridische bijstand in de strijd tegen hun oud-collega zet kwaad bloed.
 
Het is een onverkwikkelijke affaire. Een vierde NK wielrennen zit er niet meer in voor Ootmarsum. En dat is eigenlijk de schuld van de krant, vinden de klagers. De voorzitter dacht dat hij goede contacten had met de redactie en rekende op ‘een positieve insteek’, maar zij heeft volgens hem de verkeerde kant gekozen. Pijnlijk, want nu kijkt iedereen elkaar met scheve ogen aan in de kleine Twentse wielerwereld.
 
De hoofdredacteur en de verslaggevers betreuren het. De krant is graag enthousiast over de mooie dingen die in de regio gebeuren, maar de redactie beschouwt het ook als haar plicht om verslag te doen van minder fraaie zaken. De bestuursleden hebben met hun geruzie de ongunstige publiciteit over zich zelf afgeroepen. De Raad komt ook niet tot een andere conclusie. De krant heeft de zaak zorgvuldig uit de doeken gedaan.
 
De mannen van het wielrennen zijn vooral teleurgesteld omdat zij van hun krant niet hadden verwacht dat hij de vuile was buiten zou hangen. Het is een misverstand dat vaker leidt tot klachten bij de Raad: sommige mensen rekenen erop dat de redactie ‘aan de goede kant’ staat, hun visie verwoordt,  hun problemen helpt op te lossen. Maar de journalist is geen boodschappenjongen.

Tips

 •  Zeker als mensen weinig ervaring hebben met media, is ‘verwachtingsmanagement’ belangrijk. Leg bijvoorbeeld je werkwijze uit.
 • Laat ook geen misverstand bestaan over de publicatie: een groot interview is iets anders dan een quote in een kort item.
 • Een netwerk is belangrijk, maar voorkom dat mensen je zien als bondgenoot. Neem zo nodig wat afstand als het te gezellig dreigt te worden.
 • Het is voor mensen die publiciteit zoeken niet vanzelfsprekend maar ‘journalisten zijn vrij in de selectie van wat ze publiceren’ (uit de Leidraad van de Raad).
 • Lees de conclusie van de Raad over het wielrennen.

Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hij heeft geen stem in de beoordeling van klachten en verwoordt hier zijn persoonlijke mening.
 

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

 1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
 2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
 3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
 5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt