Zoekresultaten

U heeft gezocht op "code", dit leverde 20 resultaten op.

Conclusies

deels-gegrond

J.A. Flecha / R.-J. Friele, M. Misérus en de hoofdredacteur van de Volkskrant

2013/41 Conclusie: 07 augustus 2013

Klager maakt bezwaar tegen het artikel “Juan Antonio Flecha was klant van dopingarts Fuentes”. Hij heeft allereerst gesteld dat de publicatie diverse ernstige beschuldigingen aan zijn adres bevat, gebaseerd op anonieme bronnen, terwijl voor die beschuldigingen onvoldoende grondslag bestaat.
De Raad acht het begrijpelijk dat verweerders bepaalde informatie alleen onder plicht van geheimhouding konden verkrijgen en dat het niet mogelijk was die bronnen in het artikel bekend te maken. Bovendien is voldoende aannemelijk geworden dat verweerders uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar en aandacht hebben besteed aan de betrouwbaarheid van de anonieme bronnen en de door hen verstrekte informatie. In zoverre is de handelwijze van verweerders niet journalistiek ontoelaatbaar.
Echter, verweerders hebben ervoor gekozen de beschuldigingen aan het adres van klager niet toe te schrijven aan bepaalde bronnen, maar als vaststaande feiten te presenteren. Zij hadden in het artikel meer inzicht moeten geven in het door hen verrichte onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal; dat hebben zij onvoldoende gedaan. In de publicatie is niet verantwoord waarop de ernstige beschuldiging ten aanzien van klager is gebaseerd, zodat zulks dit voor de lezers onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar is. Hierdoor hebben verweerders op dit punt journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Voor zover klager heeft gesteld dat verweerders ten onrechte geen rectificatie hebben geplaatst, is de klacht ongegrond. In de berichtgeving ontbreekt weliswaar een deugdelijke onderbouwing van de beschuldigingen aan het adres van klager, maar verweerders hebben aannemelijk gemaakt dat voldoende grondslag bestond voor de inhoud van de publicatie. Zij waren dan ook niet verplicht een inhoudelijke rectificatie te plaatsen. 

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels gegrond

P. Endtz Harpenau / M. Nolte en de hoofdredacteur van 'Profiel' (KRO)

2009/29 Conclusie: 11 mei 2009

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   P. Endtz Harpenau   tegen   M. Nolte en de hoofdredacteur van ‘Profiel’ (KRO)   Bij brief van 24 februari 2009 met diverse bijlagen heeft P. Endtz Harpenau te Amstelveen (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels gegrond

Y / M. Haas, A. Oosterwijk en de hoofdredacteur van Panorama

2008/17 Conclusie: 23 april 2008

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   Y    tegen   M. Haas, A. Oosterwijk en de hoofdredacteur van Panorama   Bij brief van 21 februari 2008 met een bijlage heeft mr. A.S. van der Biezen, advocaat te ’s‑Hertogenbosch, namens Y (hierna: klaagster) een...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels gegrond

X / M. Haas, A. Oosterwijk en de hoofdredacteur van Panorama

2008/16 Conclusie: 23 april 2008

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   X   tegen   M. Haas, A. Oosterwijk en de hoofdredacteur van Panorama   Bij brief van 18 februari 2008 met drie bijlagen heeft mw. mr. N.R. Heilhof, advocaat te Maastricht, namens X (hierna: klager) een klacht...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

ongegrond onbevoegd

mr. drs. C.B.A. Spil RA / prof. dr. mr. M. Pheijffer en de hoofdredacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)

2007/79 Conclusie: 17 december 2007

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   mr. drs. C.B.A. Spil RA   tegen   prof. dr. mr. M. Pheijffer en de hoofdredacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)   Bij brief van 4 oktober 2007 met vijf bijlagen heeft mr. drs. C.B.A....

Lees samenvatting Verberg samenvatting

ongegrond

B.V. Levensmiddelengroothandel 'De Kweker' / de hoofdredacteur van 'De Smaakpolitie' (SBS6)

2007/70 Conclusie: 23 november 2007

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   B.V. Levensmiddelengroothandel ‘De Kweker’   tegen   de hoofdredacteur van ‘De Smaakpolitie’ (SBS6)   Bij brief van 9 augustus 2007 heeft B.V. Levensmiddelengroothandel ‘De Kweker’ te Amsterdam (hierna: klaagster) een...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

gegrond

X / S. de Jong, W. van de Pol en F. Sengers (Nieuwe Revu)

2007/55 Conclusie: 19 september 2007

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   X   tegen   S. de Jong, W. van de Pol en F. Sengers (Nieuwe Revu)   Bij brief van 5 juli 2007 met vier bijlagen heeft mr. H.J.A. Knijff, advocaat te Den Haag, namens X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels gegrond

X / H. de Herdt en de hoofdredacteur van 'Actienieuws' en 'Hart van Nederland' (SBS)

2007/9 Conclusie: 16 maart 2007

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   X   tegen   H. de Herdt en de hoofdredacteur van ‘Actienieuws’ en ‘Hart van Nederland’ (SBS)   Bij brief van 26 december 2006 met vijf bijlagen heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen H. de Herdt en de...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

X / A. Stegeman en de hoofdredacteur van Undercover in Nederland (SBS6)

2006/44 Conclusie: 11 juli 2006

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van   X    tegen   A. Stegeman en de hoofdredacteur van ‘Undercover in Nederland’ (SBS6)   Bij brieven van 16 en 23 maart 2006 met diverse bijlagen heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen A. Stegeman en de...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

gegrond

mr. J.G. Jorritsma / P. van Rietschoten

2005/2 Conclusie: 07 februari 2005

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van mr. J.G. Jorritsma tegen P. van Rietschoten Bij brief van 8 november 2004 met zeven bijlagen heeft mr. J.G. Jorritsma te Blaricum (klager) een klacht ingediend tegen P. van Rietschoten (verweerder). Hierop heeft...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

ongegrond

Cardif Schadeverzekeringen N.V. en Cardif Levensverzekeringen N.V. / M. van den Berg en de hoofdredacteur van De Telegraaf

2004/2 Conclusie: 08 januari 2004

Beslissing van de Raad voor de Journalistiekinzake de klacht van Cardif Schadeverzekeringen N.V. en Cardif Levensverzekeringen N.V.tegen M. van den Berg en de hoofdredacteur van De TelegraafBij brief van 3 oktober 2003 met een bijlage heeft mr. V. Kortenbach, advocaat te Den Haag namens...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

ongegrond

Hof, B. van 't / hoofdredacteur Goudsche Courant

2000/26 Conclusie: 30 maart 2000

Beslissing van de Raad voor de Journalistiekinzake de klacht van B. van 't Hoftegen de hoofdredacteur van de Goudsche CourantBij brief van 19 oktober 1999 met een bijlage heeft mr. M.W. Kempe, advocaat te Alphen aan den Rijn, namens B. van 't Hof te Bodegraven (klager) een klacht ingediend...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

ongegrond

Piternella, F.I. en Kok, A.F.M. de / Reijnders, J. en BN/De stem

1999/61 Conclusie: 14 september 1999

Beslissing van de Raad voor de Journalistiekinzake de klacht van F.I. Piternella en A.F.M. de Koktegen J. Reijnders en BN/De StemBij brief van 25 maart 1999 met één bijlage heeft F.I. Piternella mede namens A.F.M. de Kok (klagers) een klacht ingediend tegen J. Reijnders en BN/De Stem...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels gegrond

The Coca- Cola Company / Bom, F. (de Konsumentenman)

1984/18 Conclusie: 18 oktober 1984

Coca-Cola contra Frits Bom Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van The Coca-Cola Company tegen Frits Bom DE KLACHT Bij brief van 23 februari 1984 met één bijlage heeft Mr. L. Wichers Hoeth, advocaat te Amsterdam, namens The Coca-Cola...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

ongegrond

Rappard, A. G. A. van / Collem, S. van

1970/1 Conclusie: 08 januari 1970

Mr. A. G. A. van Rappard contra S. van Collem Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake mr A. G. A. van Rappard tegen S. van Collem. Mr A. G. A. van Rappard burgemeester van Heemstede, hierna te noemen klager, heeft zich Bij brief van 13 mei 1969 tot de Raad Voor...

Lees samenvatting Verberg samenvatting

Overige resultaten