Zittingsschema

In 2019 houdt de Raad zittingen op 11 januari, 1 en 22 februari, 15 maart, 5 april en 26 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 30 augustus, 20 september, 25 oktober, 8 en 29 november en 13 december.

De zittingen vinden altijd in de middag plaats (aanvang behandeling eerste klacht om 13.30 uur en aanvang behandeling laatste klacht omstreeks 16.30 uur).

Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld, volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.