Zittingsschema

In de eerste helft van 2017 houdt de Raad zittingen op 3 en 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 9 en 23 juni.

De zittingen vinden altijd in de middag plaats (aanvang behandeling eerste klacht om 13.30 uur en aanvang behandeling laatste klacht omstreeks 16.30 uur).

Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld, volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u dit van tevoren te melden bij het secretariaat.