Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u dit van tevoren te melden bij het secretariaat.

Vrijdag 3 februari 2017


De eerstvolgende zitting van de Raad wordt gehouden op 3 februari 2017.

In het eerste half jaar van 2017 zijn verder zittingen gepland op 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei en 23 juni.

Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.