Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 13 december 2019


13.30 uur
Klacht van de heer S.C. Hania tegen de Veenendaalse Krant over het artikel “Fractievoorzitter vertrekt en doet aangifte wangedrag van inwoner”. Klager voert aan dat de publicatie achterhaalde informatie bevat en dat ten onrechte geen wederhoor is toegepast. Verder meent hij dat de krant zijn klacht niet juist heeft afgehandeld.

Daarnaast behandelt de Raad drie zaken buiten aanwezigheid van partijen.

Het zittingsschema voor het eerste half jaar van 2020 wordt binnenkort vastgesteld. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.