Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 30 augustus 2019


13.30 uur
Klacht van Buurtcentrum De Mussen tegen De Groene Amsterdammer over het artikel “Van Shell-directeur tot voorleesopa”, dat een interview bevat met een ex-vrijwilliger bij klaagster. Volgens klaagster is een onjuist, negatief beeld over haar geschetst en is ten onrechte geen wederhoor toegepast.

14.15 uur
Klacht van de Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland tegen EenVandaag over de uitzending “De burgemeester was in 2018 het doelwit van criminelen”. Klaagster stelt dat geen rekening is gehouden met de aparte status van Woonwagenbewoners als groep. Klaagster meent dat sprake is van onvolledige, eenzijdige, stigmatiserende en tendentieuze berichtgeving.

15.00 uur
Klacht tegen H.J. Korterink en H. van Maar betreffende het boek “De Holleeders – Familiedans om een criminele erfenis”. Volgens klagers (een ex-vriendin van Holleeder en haar toenmalige echtgenoot) is de berichtgeving eenzijdig, onevenwichtig, tendentieus en grievend. Bovendien is ten onrechte geen wederhoor toegepast en is hun privacy onnodig aangetast, aldus klagers.

In het tweede half jaar van 2019 zijn verder zittingen gepland op 20 september, 25 oktober, 8 en 29 november en 13 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.