Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u dit van tevoren te melden bij het secretariaat.

Vrijdag 23 september 2016


13.30 uur
Klacht van DUIC tegen RTV Utrecht over berichtgeving op de website en in tv-journaals onder de kop “Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd”. DUIC stelt dat de omroep ten onrechte uit verricht onderzoek de conclusie heeft getrokken dat maar 40.000 van 145.000 kranten daadwerkelijk worden bezorgd. Vervolgens heeft de omroep dit, aldus klaagster, ten onrechte als feit in de berichtgeving gepresenteerd. Volgens DUIC is deze slordige en incorrecte berichtgeving potentieel schadelijk voor haar merk en bedrijfsvoering.

14.15 uur
Klacht van AFVN-Bond van Antifascisten en A.E.A.J. Graaff tegen het Brabants Dagblad over het artikel “Tilburgse organisator ‘nazibeurs’ doet aangifte van smaad”. Volgens klagers is sprake van onjuiste, onvolledige en partijdige berichtgeving, waarbij ten onrechte is nagelaten wederhoor toe te passen. Nadat zij daartegen bezwaar hebben gemaakt is het artikel slechts op ondergeschikte punten aangepast, aldus klagers.

Daarnaast behandelt de Raad een zaak buiten aanwezigheid van partijen.

In het tweede half jaar van 2016 zijn verder nog zittingen gepland op 21 oktober, 18 november en 16 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.