Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 23 juni 2017


13.30 uur
Klacht van W. van Rooy tegen J.J. de Ruiter en De Kanttekening (voorheen Zaman Vandaag) over het artikel “Dieptepunt in het debat: endlösung van moslims”. Volgens klager wordt hij in de publicatie gedemoniseerd en worden hem woorden in de mond gelegd die hij nooit heeft uitgesproken. Bovendien is zijn zoon onterecht en zonder nieuwswaarde vermeld, aldus klager.

14.15 uur
Klacht van A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot tegen P. Arink en Arnhem Direct. Klagers maken er bezwaar tegen dat zonder journalistieke reden de koppeling tussen het IP-adres van hun computer en hun namen is openbaar gemaakt op de website van Arnhem Direct.

Daarnaast behandelt de Raad een zaak buiten aanwezigheid van partijen.

De eerstvolgende zitting in het tweede half jaar vindt plaats op 7 juli. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.