Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 14 juni 2019


13.30 uur
Klacht van de heer D.J. Saunders tegen LINDA. over het artikel “’Hij had me hartstikke dood kunnen slaan’”. Volgens klager bevat de publicatie ernstige, ongegronde beschuldigingen aan zijn adres. Hij stelt verder onder meer dat de redactie ten onrechte heeft nagelaten wederhoor toe te passen en eigen onderzoek te verrichten, en dat zijn privacy onevenredig is geschonden.

14.30 uur
Klacht van de familie Huinink tegen Boerderij betreffende het artikel “’Het is geknald, de overname ging niet door’”, dat een interview bevat met familieleden van klagers. Klagers voeren aan dat in de publicatie ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over hen zijn opgenomen, die niet op waarheid berusten. Daarbij komt dat ten onrechte geen wederhoor is toegepast, aldus klagers.

In het tweede half jaar van 2019 zijn verder zittingen gepland op 5 juli, 30 augustus, 20 september, 25 oktober, 8 en 29 november en 13 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.