Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u dit van tevoren te melden bij het secretariaat.

Vrijdag 21 april 2017


13.30 uur
Klacht van Likoed Nederland tegen D. Walters en NRC Handelsblad over het artikel “Rechtse Israëliërs zijn dolgelukkig met Trump”. Volgens klaagster is het artikel in meerdere opzichten tendentieus: het bevat een verkeerde voorstelling over Israël en schildert ten onrechte een prominente Jood (David Friedman) af als iemand die een belangrijk deel van de Joodse gemeenschap uitmaakt voor nazi-collaborateurs, aldus klaagster. Zij heeft een en ander weerlegd in een ingezonden brief, maar die is niet geplaatst.

14.15 uur
Klacht tegen J. Dijke en Leidsch Dagblad over het artikel “Kuipers’ beroemde ijsfoto gekaapt”.  Klager meent dat sprake is van onjuiste, eenzijdige en onvolledige berichtgeving. Volgens hem bevat de publicatie ten onrechte een ernstige beschuldiging aan zijn adres, waarbij bovendien zijn zienswijze op het dispuut tussen hem en Kuipers is genegeerd. Verder maakt hij er bezwaar tegen dat zijn naam is vermeld.

Daarnaast behandelt de Raad vier zaken buiten aanwezigheid van partijen.

In het eerste half jaar van 2017 zijn verder zittingen gepland op 19 mei, 9 en 23 juni. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.