Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 6 juli 2018


13.30 uur
Klacht tegen het AD over het artikel “Cel voor ontvoering en mishandeling”. Volgens klager wordt hij daarin expliciet neergezet als veroordeelde ook voor ontvoering van zijn beide kinderen, terwijl hij daarvoor juist is vrijgesproken. De beschuldiging mist dus feitelijke grondslag, is onvolledig en journalistiek onzorgvuldig, aldus klager.

14.15 uur
Klacht van de heer D.W. Neupert tegen de heer V. van der Boon en de heer J. Bonjer (Het Financieele Dagblad) over het artikel “Familie vecht met trustkantoor om erfenis” met de onderkop “Advocaat dreigt zich honderden miljoenen toe te eigenen”. Klager stelt dat zijn bona fide inspanningen als executeur-testamentair ten onrechte zijn weggezet als een poging tot verduistering. Volgens klagers is dit gebeurd op basis van feitelijke onjuistheden en zonder correcte toepassing van wederhoor.

15.00 uur
Klacht van de heer J. van Woudenberg tegen het Reformatorisch Dagblad over het artikel “Pieter van Rest: Prediker en officier van justitie”. Volgens klager bevat de publicatie onjuiste negatieve kwalificaties aan zijn adres en heeft de krant ten onrechte nagelaten wederhoor toe te passen.

Daarnaast behandelt de Raad twee zaken buiten aanwezigheid van partijen.

In het tweede half jaar van 2018 zijn verder zittingen gepland op 31 augustus, 28 september, 19 oktober, 2 en 23 november, en 14 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.