Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 14 december 2018


13.30 uur
Klacht van J.D. Barth tegen B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad over de artikelen “’Pathologisch geval of gewoon fraudeur?’” en “Joods Nederland reageert geschokt”. Klager stelt dat sprake is van karaktermoord, doordat bekende feiten over hem zijn weggelaten en het waarheidsgehalte achter de aantijgingen door derden niet is onderzocht. Verder voert hij onder meer aan dat geen wederhoor is toegepast en dat gerommeld is met privacygevoelige informatie.

14.15 uur
Klachten van M. Jankie tegen F. Hermans en de Gelderlander en van Stichting Multidag Nijmegen c.s. tegen F. Hermans, de Gelderlander en AD over het artikel “Mahin Jankie, de man die gestopt moet worden?”. Volgens klagers zijn zij, als geïnterviewden, niet juist geïnformeerd over de insteek van het gesprek en de strekking van het artikel. Verder is sprake van onjuiste, tendentieuze en selectieve berichtgeving, waarbij is nagelaten wederhoor toe te passen, aldus klagers.

15.15 uur
Klacht van M. Jankie en Stichting Multidag Nijmegen c.s. tegen RN7 (Stichting Waalstad Media) over het bericht “Grote hoeveelheid auto’s zorgt voor irritaties in buurt zorgondernemer Jankie”. Klagers maken bezwaar tegen de vermelding van diverse persoonsgegevens. Verder menen zij dat de berichtgeving feitelijk onjuist en tendentieus is en dat ten onrechte geen wederhoor is toegepast.

16.00 uur
Klacht over een uitzending van het televisieprogramma Gestalkt (SkyhighTV en SBS6). Volgens klager zijn daarin meerdere onjuiste uitlatingen over hem gedaan en is ten onrechte beweerd dat hij niet op de aantijgingen wilde reageren.

Daarnaast behandelt de Raad een zaak buiten aanwezigheid van partijen.

In 2019 zijn inmiddels zittingen gepland op 11 januari en 1 februari. Het volledige zittingsschema voor het eerste halfjaar wordt op korte termijn bekend gemaakt. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.