Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 24 januari 2020


13.30 uur
Klacht tegen M. Holdert en Nieuwsuur over de uitzending “Onderzoek naar onderwijs op salafistische moskeescholen”. Klagers maken er bezwaar tegen dat hun onderwijsmethodiek als ‘salafistisch’ is bestempeld en dat hun namen zijn gebruikt in een negatieve context. Verder hebben klagers nog onder meer aangevoerd dat Nieuwsuur zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van een video die korte tijd op Facebook heeft gestaan.

14.30 uur
Klacht van S. Öztürk en DENK tegen De Limburger over het artikel “Militaire vakbond steunt aangifte tegen Öztürk na ‘moord’-uitspraak: ‘Hier is een grens overschreden’”. Klagers voeren aan dat Özturk onjuist is geciteerd en dat het artikel verkeerde informatie bevat. De krant is ten onrechte niet overgegaan tot rectificatie en heeft nagelaten de toelichting van Öztürk te plaatsen, aldus klagers.

15.15 uur
Klacht van M.B.W. van der Werff tegen R. van der Noordaa over het Twitterbericht “Terecht dat hij op die lijst staat. Max werkt met DNR terroristen. Verbaast me dat het zo lang duurde”. Volgens klager is sprake van een ongefundeerde ernstige beschuldiging, waardoor hij ten onrechte wordt gecriminaliseerd en in gevaar wordt gebracht.

Daarnaast behandelt de Raad twee zaken buiten aanwezigheid van partijen.

In het eerste half jaar van 2020 zijn verder zittingen gepland op 14 februari, 6 en 27 maart, 17 april, 15 mei, 5 en 26 juni. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.