Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u dit van tevoren te melden bij het secretariaat.

Vrijdag 21 oktober 2016


13.30 uur
Klacht tegen V. van der Boon en Het Financieele Dagblad over twee artikelen waarin is bericht over een tuchtzaak en een faillissement waarbij klager is betrokken. Volgens klager is sprake van onjuiste berichtgeving. Verder maakt hij bezwaar tegen vermelding van zijn naam in de publicaties.

14.15 uur
Klacht van de Orde der Transformanten tegen H. Ganzevoort, R. Heerkens en C. Damen over een uitzending van NPO Radio1 De Ochtend (KRO-NCRV) waarin aandacht is besteed aan sektes in Nederland. Volgens de Orde zijn ten onrechte criminaliserende beschuldigingen aan haar adres geuit, waarbij is nagelaten wederhoor toe te passen. Bovendien is de uitgezonden informatie niet waarheidsgetrouw, aldus de Orde.

15.00 uur
Klacht tegen G. van der Maten en het Noordhollands Dagblad over een twee artikelen waarin is bericht over een klacht die klaagster heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman. Klaagster maakt allereerst bezwaar tegen de vermelding van haar persoonlijke gegevens. Verder meent zij onder meer dat zij onjuist is geciteerd en dat ten onrechte geen wederhoor is toegepast.

In het tweede half jaar van 2016 zijn verder nog zittingen gepland op 18 november en 16 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.