Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 7 juli 2017


13.30 uur
Klacht van Young Dominium Management B.V. over een uitzending van Kassa (BNN-VARA), waarin aandacht is besteed aan het studentenwooncomplex HiCondo te Amsterdam. Volgens klaagster bevat de uitzending ernstige beschuldigingen aan haar adres, terwijl geen (serieuze) poging is gedaan de juistheid daarvan te controleren en onvoldoende wederhoor is toegepast. Hierdoor is sprake van onjuiste en tendentieuze berichtgeving, aldus klaagster.
 
Daarnaast behandelt de Raad drie zaken buiten aanwezigheid van partijen.

In het tweede half jaar van 2017 zijn verder zittingen gepland op 1 september, 6 oktober, 3 en 24 november, en 15 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.