Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 20 april 2018


14.15 uur
Klacht van Likoed Nederland tegen T.-J. Meeus, J. Chorus en NRC Handelsblad over de columns “Een minister framen als terroristenvriend” en  “De klikspaan in onszelf”. Volgens klaagster bevat de eerste column een selectieve en gedeeltelijk onjuiste weergave van haar persbericht. Verder meent klaagster dat zij in de tweede column ten onrechte is beschuldigd van ‘kwaadsprekerij’. Daarom was het op zijn plaats geweest als haar ingezonden brief zou zijn gepubliceerd, maar dat is niet gebeurd, aldus klaagster.

15.00 uur
Klacht van de heer J. Bijlsma tegen J. Born en EenVandaag (AVROTROS) over de radio- en televisie-uitzending “Politie duwt kritische agenten ziektewet in”. Klager stelt dat hij daarin als mediator is beschuldigd van wanpraktijken, terwijl daarvoor geen grondslag bestaat en ten onrechte geen wederhoor is toegepast. Volgens klager zijn de uitzendingen niet waarheidsgetrouw, niet onafhankelijk, unfair en met gesloten vizier gebracht.

15.45 uur
Klacht van de heer Y. Sealiti tegen de Stentor over het artikel “Politie met getrokken pistool: ‘Liggen nu!’”. Klager voert aan dat in de publicatie ten onrechte is gesuggereerd dat hij als verdachte bij de zaak was betrokken en dat de krant heeft nagelaten wederhoor toe te passen.

Daarnaast behandelt de Raad een zaak achter gesloten deuren[1].

In het eerste half jaar van 2018 zijn verder zittingen gepland op 25 mei en 15 juni. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.


[1] Dat deel van de zitting waarbij klager en/of het medium of de journalist aanwezig zijn, is openbaar tenzij de voorzitter in het belang van de zaak van klager of van het medium of de journalist anders beslist. (artikel 7 lid 3 Reglement voor de werkwijze van de Raad)