Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 1 februari 2019


13.30 uur
Klacht van Shooting Star Filmcompany tegen C. van Zwol en NRC Handelsblad over de recensie van de film ‘De Dirigent’. Klaagster stelt dat Van Zwol te laat bij de persvoorstelling aanwezig was en daardoor belangrijke begin-scenes heeft gemist. Hierdoor heeft hij de film niet op een juiste wijze beoordeeld, hetgeen heeft geleid tot een journalistiek onzorgvuldige recensie, aldus klaagster. Verder maakt zij er bezwaar tegen dat de krant haar niet tegemoet heeft willen komen.

14.15 uur
Klacht van Stichting Sint Jan voor een eerlijk proces tegen J. Dohmen en NRC Handelsblad over het artikel “Ook in Nederland hielden bisschoppen en kardinalen misbruik in stand”. Volgens klaagster is in de publicatie ten onrechte een uitspraak van de rechtbank Gelderland genegeerd, waarin kritiek is geuit op de werkwijze van de klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft onderzocht. Klaagster is niet tevreden over de afhandeling van haar klacht door de krant.

15.00 uur
Klacht van de Vereniging voor Sinti, Roma en Woonwagenbewoners tegen EenVandaag (AVROTROS) over het item “‘De groentewinkel van mijn opa was de vergaderplek van het verzet’” waarin aandacht is besteed aan het initiatief Open Joodse Huizen. Klaagster maakt er bezwaar tegen dat in de reportage niet is gerefereerd aan de vervolging van Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog, terwijl wel het iconische beeld van hen – Settela Steinbach – wordt gebruikt, abusievelijk in de context van de Jodenvervolging.

15.45 uur
Klacht tegen H. Bijleveld en de Leeuwarder Courant over het artikel “De Friesche Jacht Centrale Heeg stopt”. Volgens klager is sprake van onjuiste, tendentieuze berichtgeving. Hierdoor wordt het proces verstoort waarbij hij probeert schuldeisers op een correcte wijze tegemoet te komen, aldus klager.

Daarnaast behandelt de Raad een zaak buiten aanwezigheid van partijen.

In het eerste half jaar van 2019 zijn verder zittingen gepland op 22 februari, 15 maart, 5 en 26 april, 17 mei en 14 juni. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.