Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 26 april 2019


13.30 uur
Klacht tegen A. Stoffelen, C. de Vries en P. Remarque (de Volkskrant) over het artikel “Zo gemakkelijk worden kwetsbare ouderen financieel gebruikt”. Volgens klager is hij verkeerd geïnformeerd over de insteek van het interview dat met hem is gehouden. Verder is sprake van suggestieve en onjuiste berichtgeving, waardoor hij in zijn eer en goede naam is geschaad, aldus klager.

14.15 uur
Klacht tegen de Gelderlander betreffende het artikel “De enorme impact van een ongeval: ‘Voor hem een taakstraf, voor ons levenslang’”. Klager maakt er bezwaar tegen dat zonder zijn toestemming – als gezaghebbende ouder – is gepubliceerd over zijn kinderen, waarbij hun namen zijn vermeld en medische gegevens openbaar zijn gemaakt. Ten slotte trekt klager de onafhankelijkheid van de journaliste in twijfel.

15.00 uur
Klacht van J.A. Zijlstra tegen W. Maresch over het boek “Dwars door Dieren – Hoe de Traverse tot stand kwam”. Klager stelt allereerst dat in het boek een foto is geplaatst van hem en zijn protestauto, zonder een toelichting betreffende zijn persoon en de achtergrond van zijn handelen. Verder vindt klager het smadelijk dat hij als ‘criticaster’ is aangeduid.

15.45 uur
Klacht tegen het AD over de column “Grofstoffelijk”. Volgens klaagster worden zij en haar vader daarin uitsluitend omschreven met beledigende termen, terwijl zij bovendien herkenbaar is neergezet. De tekst, die zonder voorafgaand contact met haar tot stand is gekomen, heeft klaagster diep gegriefd.

In het eerste half jaar van 2019 zijn verder zittingen gepland op 17 mei en 14 juni. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.