Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 15 juni 2018


13.30 uur
Klacht van DOE040 tegen De Monitor (KRO-NCRV) over de uitzending “Is de vrijheid van onderwijs doorgeslagen? - Uitwassen particulier onderwijs”. Volgens klaagster is de uitzending op een journalistiek onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. Verder is sprake van onjuiste en tendentieuze berichtgeving, waardoor het imago van haar school wordt geschaad, aldus klaagster.

14.30 uur
Klacht van de heer G.P. van der Vorst en mevrouw B.B. Yazar-Walvis tegen De Limburger over het artikel “’Verering Sally Walvis onjuist’”. Klagers stellen dat ten onrechte geen wederhoor is toegepast en dat is nagelaten uitlatingen te verifieren. Hierdoor is de nagedachtenis van Salomon Walvis ernstig in diskrediet gebracht. Verder voeren klagers aan dat de krant geen pogingen heeft gedaan de veroorzaakte schade te beperken en de toezegging heeft geschonden om een ingezonden stuk te plaatsen.

15.30 uur
Klacht tegen de Volkskrant over het artikel “Sarah Sluimer reageer in dit opiniestuk op #metoo: We beschermen ze, de mannen”. Volgens klaagster heeft de krant ten onrechte nagelaten wederhoor toe te passen.

De eerstvolgende zitting vindt plaats op 6 juli. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.