Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van het NUV, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u dit van tevoren te melden bij het secretariaat.

Vrijdag 19 mei 2017


13.30 uur
Klacht van J.A. Zijlstra tegen de Regiobode over de wijze waarop aandacht is besteed aan de conclusie van de Raad (RvdJ 2016/35) inzake de eerdere klacht van klager. Hij meent dat de Regiobode onzorgvuldig heeft gehandeld door onder de gepubliceerde samenvatting van de conclusie een naschrift te publiceren, waarin de Regiobode laat weten ‘het niet eens te zijn met de mening van de Raad, maar zich de moeite van een beroep bespaart’.

14.15 uur
Klacht tegen M. de la Haye en Panorama over het artikel “Moordplekken”. Klaagster maakt er bezwaar tegen dat zij in de publicatie herkenbaar is beschreven. Daarnaast is zij zonder toestemming en foutief geciteerd, aldus klaagster. Bovendien ervaart zij de wijze waarop over haar is geschreven als beledigend.

15.00 uur
Klacht van R. Geissen tegen H.J. Korterink over het artikel “Brandmoord Zeist: een doofpot? Een tijdlijn” dat is gepubliceerd op de website www.misdaadjournalist.nl. Volgens klager is sprake van onjuiste berichtgeving en weigert Korterink ten onrechte het bericht te rectificeren.

Daarnaast behandelt de Raad twee zaken buiten aanwezigheid van partijen.

In het eerste half jaar van 2017 zijn verder zittingen gepland op 9 en 23 juni. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.