Zittingen

Hiermee vestigen wij uw aandacht op een openbare zitting van de Raad voor de Journalistiek in het gebouw van de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC te Amsterdam.

Wanneer u bij de behandeling van een klacht aanwezig wilt zijn, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Vrijdag 19 oktober 2018


13.30 uur
Klacht tegen Rambam (BNNVARA en CCCP Televisie B.V.) over een uitzending waarin aandacht is besteed aan hondentrainingen. Volgens klaagster hebben twee journalisten undercover een van haar trainingen bijgewoond en daar heimelijk gefilmd, terwijl geen sprake was van een misstand. Verder stelt klaagster onder meer dat zij ten onrechte niet onherkenbaar is gemaakt en dat de berichtgeving eenzijdig, tendentieus en niet-waarheidsgetrouw is.

14.30 uur
Klacht tegen de Volkskrant over het artikel “Een model moet niet moeilijk doen”, dat gaat over de modewereld. Volgens klager is het artikel tendentieus, wordt daarin ten onrechte zijn naam genoemd en wordt hij zonder goede grond in verband gebracht met crimineel gedrag.

16.00 uur
Klacht van de heer T. Herrema tegen de heer M. Beijer, Almere Deze Week en Rodi Media B.V. over de artikelen “Werkrelatie ADW en wethouder ernstig verstoord” en “Ombudsman acht klacht Almere Deze Week niet bewezen”. Klager voert aan dat het eerste artikel ongefundeerde ernstige beschuldigingen aan zijn adres bevat. Zelfs na de uitkomst van het ombudsmanrapport zijn de beschuldigingen in het tweede artikel herhaald, aldus klager.

Daarnaast behandelt de Raad een zaak buiten aanwezigheid van partijen.

In het tweede half jaar van 2018 zijn verder zittingen gepland op 2 en 23 november, en 14 december. Nadere informatie over de klachten die tijdens een zitting mondeling worden behandeld volgt ongeveer een week voor de zitting. Wijzigingen worden voorbehouden.