Wat een voorzitter (niet) vermag

door Folkert Jensma

Folkert Jensma

voorzitter Raad voor de Journalistiek a.i. (6 november 2015 - 31 augustus 2016)

En toen was de Raad dus opeens zijn voorzitter Hans Laroes kwijt. We zullen hem missen, maar we hebben natuurlijk alle begrip. Er was tussen hem en het Algemeen Dagblad een discussie ontstaan, die we niet opgelost kregen. Dat begon te knagen aan het draagvlak voor de Raad zèlf, in ieder geval bij het AD. En dus besloot Hans ruimte te maken zodat een nieuwe voorzitter voor een frisse start kan zorgen. Hij laat een nieuwe Leidraad na, een nieuwe werkwijze voor de Raad en een hersteld vertrouwen in de Raad dat zich uitte in onder meer  de terugkeer van Elsevier en RTL.

Nu dus de volgende stap. Als voorzitter van het stichtingsbestuur heb ik het genoegen de plaats van Hans tijdelijk in te mogen vullen. Bij het uitleggen van zijn vertrek aan een aantal media viel me weer op dat veel collega's niet weten dat de voorzitter niet mee-beslist over de geschillen die  aan de Raad worden voorgelegd.
 
Hij of zij heeft een onafhankelijke, vrije rol - we zien de voorzitter als boegbeeld, intermediair tussen Raad en journalistiek, discussieleider en gezicht van de journalistieke beroepsethiek. De voorzitter is een liaison tussen journalistiek, Raad en lezers of kijkers.
Feitelijk is zijn rol het bewaren en bewaken van het draagvlak - en het communiceren over de Raad. Typisch iets wat je aan een ervaren journalistieke leider kan vragen. Zo iemand gaan we proberen weer te vinden.
 
O ja, hier is dus geen cent belastinggeld mee gemoeid. De Raad wordt helemaal betaald door de nieuwsorganisaties zelf. Daar zijn we behoorlijk trots op. En de voorzitter is onbetaald, een erefunctie dus. Aan Hans kwam die zeker toe.
 
Folkert Jensma
voorzitter Raad voor de Journalistiek (a.i.) 

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

  1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
  2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
  3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
  4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
  5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt