De Mores: Sorry, maar iedereen mag klagen

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Ook redacties die de Raad voor de Journalistiek een warm hart toedragen, verzuchten wel eens: moeten jullie elke klacht serieus nemen? Het korte antwoord is: ja.
Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


Hoe hoog media de interactie met het publiek tegenwoordig ook in het vaandel houden, sommige mensen kunnen elke redactie tot wanhoop drijven. Ik noem geen namen en haast me te zeggen dat het om een heel klein aantal gaat, maar zij weten ook de weg naar de Raad te vinden. Als je van klagen een levenswerk maakt, laat je geen loket onbenut. En telkens als zij hun ongelijk halen, weten zij zich gesterkt in de overtuiging dat zij slachtoffer zijn van een samenzwering.
 
Is een behandeling met uitwisseling van stukken en een zitting voor deze categorie niet wat veel van het goede?
 
Het reglement van de Raad voorziet niet in selectie aan de poort op basis van soortelijk gewicht van de klacht, de reputatie van de klager of zijn geestelijke vermogens. Er zijn objectieve criteria: je moet je aan de termijnen houden, een rechtstreeks belang hebben en het medium eerst de kans geven te reageren.
 
De ‘eigenaren’ (redacties en directies) hebben bewust gekozen voor een Raad waar iedereen terecht kan: laagdrempelig, kosteloos, onafhankelijk. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties, maar vooralsnog lijkt het me lastig om klachten op kwalitatieve gronden niet, of anders, te behandelen.
 
Je loopt het risico mensen uit te sluiten, die zich terecht geschaad voelen. We vergeten wel eens hoeveel impact media nog steeds hebben. Een ogenschijnlijk onbeduidende verschrijving of onschuldige kwalificatie, kunnen klagers als een eeuwige schandvlek ervaren.
 
Ook al geeft de Raad hem misschien geen gelijk, hij neemt hem tenminste serieus. Dat is ook wat waard.
 
Wat te doen met de écht redelozen?
 
Een voorganger bij Trouw beantwoordde alle, vaak handgeschreven, klaagschriften met voorbeeldige voorkomendheid. Gebruikmakend van zijn pastorale gave, stuurde hij ze met welluidende kluitjes in het riet. Maar soms werd het ook hem teveel. Een keer las ik zijn afgemeten advies aan de lezer om de zaak liever met zijn ‘behandelend geneesheer te bespreken’. Het houdt een keer op.

Tips

 • Treed klagers zakelijk tegemoet. Neem het niet persoonlijk.
 • Sluit niet uit dat een zeurpiet een punt kan hebben.
 • Aarzel niet de correspondentie te staken als het welletjes is (bewaar wel alles voor een eventule procedure bij de Raad).
 • Zorg dat er op je website uitgebreide spelregels staan voor het verkeer tussen redactie en lezer, zodat je daar altijd naar kunt verwijzen.
 • Het is belangrijk om een zitting van de Raad bij te wonen, maar als de klacht je echt te bar is, volsta dan met een schriftelijke reactie (of stuur een collega).
 • Meer tips voor (hoofd)redacties en voor klagers.

Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hij heeft geen stem in de beoordeling van klachten en verwoordt hier zijn persoonlijke mening.

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

 1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
 2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
 3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
 5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt