De Mores: Wie vertrouwen zoekt moet betrouwbaar zijn

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Meer mensen wantrouwen media, meer mensen keren het nieuws de rug toe.
Wat kun je eraan doen?
 
Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


‘Vertrouwen’ was vorige week een van de sleutelwoorden op het internationale festival voor journalistiek in het Italiaanse Perugia. Journalisten en academici braken zich er het hoofd over tijdens verschillende sessies. Hoe herstel je het vertrouwen onder degenen, die dat nooit hebben gehad of al lang hebben verloren? In de woorden van Richard Sambrook, veteraan van de BBC: “Het enige wat we kunnen doen is de beste journalistiek op een gebruiksvriendelijke wijze presenteren in de hoop dat mensen er kennis van nemen. ‘You can’t force people to eat their vegetables.’”
 
Jay Rosen weet ook niet hoe je de afhakers kunt terughalen, maar hij denkt wel dat je veel kunt doen om te voorkomen dat meer mensen hun voorbeeld volgen. Het draait wat hem betreft om een evenwichtiger relatie. Rosen (61) pleit al vele jaren voor crowdsourcing, samenwerking gebaseerd op de gedachte dat het publiek meer weet dan de journalist. Vanuit de universiteit van New York was hij ook zelf betrokken bij verschillende, niet altijd even succesvolle, experimenten.
 
Nu werkt hij samen met de redactie van De Correspondent om een Engelstalige editie uit te brengen.
Rosen gelooft dat die redactie de goede formule heeft: een verenigingsmodel, geen advertenties, artikelen voorbij de waan van de dag, maximale transparantie en samenwerking met de experts onder de leden. “De kwaliteit van je journalistiek zal in toenemende mate afhangen van de mensen die je steunen”, zei Rosen.
 
Vertrouwen is niet genoeg, aldus Rosen. Lezers en kijkers kunnen het grootste vertrouwen hebben in media louter omdat zij hun denkbeelden vertolken. Het gaat hem om vertrouwen in media, die willen weten wat er werkelijk is gebeurd en zich ook afvragen hoe relevant dat is voor hun publiek.
 
De kwaliteit van de antwoorden hangt mede af van de betrokkenheid van deskundigen in je publiek. Je zult ze teleurstellen, zegt Rosen, omdat je ze niet altijd gelijk geeft. Zie het als een huwelijk waarin twee mensen de ups en downs in de relatie overleven, zolang zij maar de diepere verbintenis blijven voelen. Wie vertrouwen zoekt moet tenminste betrouwbaar zijn.

Tips van Jay Rosen

 • Zorg dat de gebruiksvoorwaarden, met name over gebruik van persoonlijke data, op de site zo begrijpelijk mogelijk zijn.
 • Doe je werk goed en, mocht er iets misgaan, plaats correcties die voldoende opvallen.
 • Publiceer bio’s van de journalisten. Vertel wat hun expertise is.
 • Leg uit wat je missie is, hoe het zit met de eigendomsverhoudingen, waar het geld heen gaat en welke principes je aanhangt.
 • Maak betekenisvol contact mogelijk. Reageer op kritiek. Laat zien dat je leert van fouten. Probeer niet de aandacht te trekken, maar geef aandacht.
 • Neem kennis van het verhaal van Jay Rosen in Perugia.

Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hij heeft geen stem in de beoordeling van klachten en verwoordt hier zijn persoonlijke mening.

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

 1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
 2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
 3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
 5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt