De Mores: Ruzie op de tennisclub

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Frits van Exter denkt mee over journalistieke dilemma’s. Dit keer: hoe nauw moet je het nemen met een citaat?

Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


Het Dagblad van het Noorden reconstrueert hoe een woordenwisseling op het terras van een eerbiedwaardige tennisvereniging in Groningen is ontspoord ‘in een slepend conflict met tuchtzaken en een echte rechtszaak’.
Een lid, Nico Salas, laat op een lentedag in 2016 een flesje cola vallen. Hij ruimt het glas op, maar niet afdoende volgens een ander lid, Joep de Locht, die daar een opmerking over maakt. Het wordt ruzie. De journalist schrijft: “Op het volle terras krijgt Nico Salas te horen dat hij ‘een asociale buitenlander’ is die ‘niet eens fatsoenlijk Nederlands kan praten’ en bovendien ‘een hufter is die vrouwen lastig valt’. De Locht bijt zijn clubgenoot toe: ‘Jij hoort hier niet thuis’.”
Salas ontvluchtte in de jaren zeventig zijn geboorteland Chili. Hij spreekt, volgens de journalist, vloeiend Nederlands met een accent. De Locht is rechter.
Het is de opmaat tot een kemphanengevecht. Deze rubriek is te krap voor alle verwikkelingen, maar van belang is dat de tuchtcommissie van de vereniging in 2016 meent dat de rechter zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag. Een jaar later vindt er weer een incident plaats tussen de heren. De krant meldt geen bijzonderheden, behalve dat de tuchtcommissie zijn gedrag nu ‘discriminerend’, ‘kleinerend’ en ‘intimiderend’ vindt. Hij wordt voorwaardelijk geschorst.
 
De rechter eist een rectificatie van het Dagblad van het Noorden. Hij ontkent dat hij de kwalificaties aan het adres van Salas (‘asociale buitenlander’, enzovoorts) heeft geuit en voert daarvoor getuigen aan. Als hij en de krant er niet uitkomen, dient hij een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek.
De redactie erkent dat de citaten ontleend zijn aan Salas. Het was volgens haar misschien beter geweest als dat ook duidelijk was vermeld, maar ‘omwille van de stijl’ en ‘om de lezer mee te nemen in het verhaal’ is dat niet gebeurd. ‘De dialoog is, hoewel mogelijk niet letterlijk overeenkomend met de werkelijkheid, een illustratie van het gedrag van de klager.’ En de tuchtcommissie spreekt immers ook over ‘discriminerend’ gedrag.
 
Hoeveel je in deze zaak ook wilt aannemen, het oordeel ‘discriminerend’ in 2017 is geen bevestiging dat de klager een jaar eerder ook die ernstig discriminerende uitlatingen heeft gedaan. Het is mooi dat de krant erkent dat het ‘misschien’ beter had gekund, maar het was volgens de Raad nog mooier geweest als de redactie dat dan ook had rechtgezet.
De rechter, aldus de krant, tennist inmiddels elders. Op de site van zijn oude club lezen we dat het ‘een gezellige vereniging’ is.

Tips

  • Laat je niet meeslepen door het verlangen naar een stijlvolle scène. Daar zijn romans voor. Leesbaar én zorgvuldig sluiten elkaar trouwens niet uit.
  • Als een klager een punt heeft, geef hem dan gelijk.
  • En als het overleg spaak loopt, besluit dan zelfstandig een rectificatie te plaatsen. Je hoeft niet op toestemming te wachten.
Frits van Exter is  voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, maar heeft geen stem in de beoordeling van klachten. Hij verwoordt slechts zijn eigen mening.

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

  1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
  2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
  3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
  4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
  5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt