De Mores: Redacties behandelen klachten beter

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Redacties gaan beter om met klachten, blijkt uit de praktijk van de Raad. Klagers kunnen uit het oog verliezen dat media vrij zijn in hun berichtgeving.

Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


Het Noord-Hollands Dagblad bericht eind oktober 2017 dat een winkeliersvereniging in Bovenkarspel enkele banners met afbeeldingen van Zwarte Piet heeft verwijderd onder druk van dreigementen.
 
Een vrouw, die lokaal actief is voor de organisatie ‘Reason against racism’, wendt zich via Facebook tot de redactie. Zij zegt dat zij en geestverwanten als gevolg van de publicatie op hun beurt bedreigd zijn. Zij wil dat de krant zijn lezers duidelijk maakt dat zij niets met de protesten tegen de winkeliers te maken hebben.
 
De redactie zoekt contact met haar, maar dat houdt zij af. Hoewel de naam van haar en van de organisatie niet in het artikel staan, besluit de krant haar toch ter wille te zijn met een bericht waarin zij betrokkenheid van de hand wijst.
 
Maar de vrouw is niet tevreden. De redactie had wat haar betreft de winkeliers kritischer vragen moeten stellen om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor de dreigementen. De vaagheid in het eerste bericht heeft er volgens haar toe geleid dat veel mensen veronderstelden dat zij en twee andere vrouwen erachter zaten. De vermelding van de ontkenning in tweede instantie maakt de ‘laster’ wat haar betreft niet ongedaan.
 
De reactie van de hoofdredactie op haar klacht bevredigt niet en dus treffen beide partijen elkaar voor de Raad voor de Journalistiek. Hij komt tot de slotsom dat, hoe vervelend het ook is dat de klaagster kennelijk is bedreigd, je de redactie weinig kunt verwijten. Zij heeft haar, noch haar organisatie in verband gebracht met de dreigementen, en zij heeft gehoor gegeven aan haar verzoek om een aanvulling. Of dat laatste de zaak meer kwaad dan goed heeft gedaan is onbekend, maar de krant valt moeilijk verantwoordelijk te houden voor het rumoer. Uit het dossier blijkt ook hoe serieus de redactie met haar grieven is omgegaan. De Raad noemt haar gedragingen zelfs ‘zeer zorgvuldig’.
 
Bij het teruglezen van onze uitspraken voor het jaarverslag, viel het mij op dat redacties beter met klachten omgaan. Van de dertien zaken in 2018 waarbij het nadrukkelijk ook over de klachtafhandeling ging, oordeelde de Raad tien keer dat de redacties (zeer) zorgvuldig waren geweest. Dit jaar ging het tot nog toe in vier zaken om de klachtafhandeling. Conclusie: drie keer zorgvuldig, een keer onzorgvuldig.

Tips:

  •  Voor redacties: Neem elke klacht in beginsel serieus. Dat doe je niet door niet te reageren, door stilzwijgend een bericht weg te halen of nodeloos moeilijk te doen over een ingezonden brief.
  • Voor klagers: zoek rechtstreeks contact met de redactie. Wees duidelijk in wat je wilt, maar vermijd zo lang mogelijk sommaties. Sta open voor een gesprek. Wees redelijk en bedenk dat het een redactie vrij staat om te berichten zoals zij wil.
Frits van Exter is  voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, maar heeft geen stem in de beoordeling van klachten. Hij verwoordt slechts zijn eigen mening.

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

  1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
  2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
  3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
  4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
  5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt