De Mores: Een slechte goedmaker

door Frits van Exter

Frits van Exter

Voorzitter Raad voor de Journalistiek

Om een fout te herstellen, kan de redactie toezeggen een ingezonden brief te plaatsen. Maar wat mag daar wel of niet instaan?

Onder de titel ‘de mores’ schrijft Frits van Exter over dilemma’s in de journalistiek, gebaseerd op de praktijk van de Raad voor de Journalistiek. De serie verschijnt twee keer per maand op villamedia.nl, één keer per maand in Villamedia Magazine en op deze site.


Na 74 jaar zou er, in de woorden van zijn kleindochter, hopelijk een einde komen aan ‘alle roddel en achterklap’ over het verleden van Salomon Walvis. Het eerherstel zou op 10 april zijn beslag krijgen met de toevoeging van zijn naam aan het oorlogsmonument in Horst.
Walvis werd op 15 juli 1944 op een landweg doodgeschoten. De joodse Amsterdammer was ondergedoken in Limburg en wilde zich aansluiten bij het verzet. Maar verzetsmensen vertrouwden het niet en besloten hem ‘voor de zekerheid’ om te brengen.

Volgens onderzoeker Gerrit van der Vorst werd de zaak na de oorlog in de doofpot gestopt. De vrouw van Salomon Walvis, die een groot deel van haar familie in de Holocaust had verloren, bleef daardoor tot haar dood bekend staan als de weduwe van een ‘foute’ man. Van der Vorst vond in de archieven de bewijzen dat hij veeleer slachtoffer was.

Maar vijf dagen voor de plechtigheid meldt De Limburger dat het eerherstel toch ‘omstreden’ is. Twee zonen van een verzetsman maken bezwaar. Zij hadden van hun vader gehoord dat de onderduiker Walvis destijds ruzie had gemaakt en had gedreigd mensen aan te geven. De liquidatie was ‘betreurenswaardig’, maar er was een goede reden.

De onderzoeker wil dat niet onweersproken laten en wendt zich tot De Limburger met het voorstel een ingezonden brief van zijn hand te plaatsen ‘om de zaak af te ronden’. De redactie stemt in, omdat zij het  achteraf ook betreurt dat er niet tenminste wederhoor was geboden.
De vriendelijke sfeer verandert als blijkt dat de krant geen brief wil afdrukken waarin Van der Vorst ook kritiek uit op het redactionele beleid. De onderzoeker wordt met terugwerkende kracht bozer, wendt zich ook tot de ombudsman van De Limburger en ‘dreigt’ met de Raad voor de Journalistiek. Enfin, na vijf versies en een uitvoerige mailwisseling is het resultaat nul.

Ondanks al het aanvankelijk over-en-weer getoonde begrip, komen klager en redactie niet tijdig tot een oplossing. Voor de nabestaanden blijft er daardoor een smet op het lang verwachte eerherstel. Pijnlijk en onnodig.

Tips

 • Voor redacties: Wees ruiterlijk. Als plaatsing van een ingezonden brief bedoeld is om ‘het goed te maken’, kun je je niet beroepen op de algemene regels voor de brievenrubriek.
 • Voor klagers: Weet wat je wilt. Als je instemt met een ingezonden brief, wek je de indruk dat de zaak daarmee kan worden afgedaan. Als je ook een klacht indient, zaai je verwarring.
 • Gebruik de telefoon: mails worden sneller loopgraven.
 • De bezwaren van twee mensen zijn te weinig om te spreken van ‘omstreden’.
 • Lees de conclusie van de Raad over deze zaak.
 • Lees mijn vorige bijdrage over een rechtzetting, die volgens de klager niet, maar volgens de Raad wél zorgvuldig was.
Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hij heeft geen stem in de beoordeling van klachten en verwoordt hier zijn persoonlijke mening.

Reacties

Nog geen reactiesWij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

 1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
 2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
 3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
 5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt