Aanpassing Leidraad

door Hans Laroes

Hans Laroes

voorzitter Raad voor de Journalistiek (5 maart 2013 - 5 november 2015)

Deze brief heb ik vandaag gestuurd aan een groot aantal journalistieke organisaties, de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), het Genootschap van Hoofdredacteuren en de ombudsmannen/vrouwen. Ik publiceer hem hier ook, omdat iedere reactie welkom is:
 
Ons vak is fundamenteel in beweging, al jaren. Dat geldt niet de vaste basisprincipes zoals hoor- en wederhoor, check en dubbelcheck, maar wel een aantal andere zaken die meer inspelen op de dagelijkse praktijk. Hoe gaan we binnen de journalistiek om met privacy als op internet geen enkele grens lijkt te bestaan? Wat betekent Google-glass voor onze ideeën over het werken met al dan niet verborgen camera’s? Het zijn slechts voorbeelden van actuele kwesties. 

De Raad voor de Journalistiek baseert zich in zijn denken en handelen op de zgn. Leidraad (zie http://www.rvdj.nl/leidraad), die in essentie een gezamenlijke journalistieke ethiek beschrijft.

We hebben het gevoel dat hij aanscherping behoeft, en verheldering op sommige punten, juist met het oog op de huidige digitale tijd. Het is niet de bedoeling afscheid te nemen van de principes van het vak, vanzelfsprekend. Het is de bedoeling ze mee te nemen in en te vertalen naar de huidige digitale tijd, opdat het verschil dat journalisten en journalistieke organisaties maken ten opzichte van anderen helder blijft, of zelfs wordt verduidelijkt en versterkt.
Natuurlijk leven er opvattingen binnen de Raad zelf en hadden we de Leidraad alvast zelf kunnen herschrijven. We zijn echter eerst en vooral geïnteresseerd in de opvattingen van onze vakgenoten, die iedere dag kranten maken, programma’s uitzenden, websites vullen, etc. , en dus iedere dag met een groot aantal nogal verschillende afwegingen worden geconfronteerd.

Mijn vraag is te reageren op deze brief. Dit is de Leidraad: Wat moet anders? Wat is achterhaald? Wat moet toegevoegd? Wat moet zeker niet veranderen?
Het verzoek is dus: inspireer ons met opvattingen en praktijkvoorbeelden. De Leidraad kan er alleen maar beter en sterker van worden.

Een brief als deze hebben we gestuurd aan de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, ombudsvrouwen en -mannen, een groot aantal journalistieke organisaties en de journalistieke opleidingen. De discussie over de Leidraad wordt ook gevoerd via de website van de Raad.
Dat doen we tot 1 juni a.s. Wij willen dan ook vragen vóór die tijd te reageren. Daarna gaan we de Leidraad herschrijven, en zullen we het nieuwe concept rondsturen voor commentaar. Vervolgens wordt de gewijzigde Leidraad definitief.

Mocht er toelichting nodig zijn dan zal ik die graag geven. Mochten redacties met de Raad willen discussiëren, dan kan dat ook – dit is vaak buitengewoon interessant.

Ik hoop op een reactie, op goede opvattingen en ideeën. Ons vak is het waard. 

Reacties

 1. Ik zou graag volgende zaken in de leidraad zien:

  - geen foto's maken, en vooral niet publiceren, waarbij mensen op niet-legale plaatsen zijn rondom spoorwegen.
  Dit soort opnamens leidt tot na-apen door jongeren en volwassenen.

  - geen video/film opnames waarbij bestuurders van voertuigen (auto, bus, vrachtauto, trein, vliegtuig, boot, kraan, bagger) bezig is met het daadwerkelijke besturen van het voertuig, terwijl hij/zij gelijktijdig wordt geinterviewd. (Dit is een mogelijk afleiding van zijn eigenlijke taak)
  Zulke shots kunnen zeer eenvoudig worden gemaakt door eenzelfde bestuurder op de achtergrond te laten werken en 'concentratie' te tonen, terwijl de persoon uit die beroepsgroep op de voorgrond kan worden geinterviewd.

  Richard Plokhaar op maandag 28 april 2014 15:58Wij stellen prijs op een pluriform debat, uw reactie is daarom van harte welkom. Wel hanteren wij een aantal spelregels:

 1. Wij modereren alle reacties vóór publicatie. Daarom kan het soms even duren voordat uw reactie wordt geplaatst. Onbeduidende correcties – zoals taalkundige aanpassingen – leggen we níet eerst aan u voor, ingrijpende wijzigingen wél.
 2. Onderteken uw reactie met uw echte voor- en achternaam en houd u er rekening mee dat uw reactie tot in lengte van dagen op internet toegankelijk blijft. Verzoeken tot verwijdering van eigen bijdragen honoreren wij in principe niet. Dat geldt ook voor het anonimiseren van uw naam.
 3. Houd het beknopt, zakelijk en blijf bij het onderwerp. Reageert u op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in uw bericht (bijvoorbeeld met @naam).
 4. Houd het beschaafd. Reacties die discriminerende uitlatingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor reacties die oproepen tot geweld of provoceren.
 5. Het is de bedoeling dat uw reactie de discussie bevordert. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

Reacties die niet aan deze spelregels voldoen, worden niet geplaatst. Bent u van mening dat een bepaalde reactie van een ander verwijderd moet worden, stelt u ons daarvan dan op de hoogte via raad@rvdj.nl.

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt