Blog

DENK-voorzitter Öztürk en NRC - Een krantenkop mag 24 procent overdrijven

door Frits van Exter

Op de redactie van het dagblad waar ik mijn journalistieke loopbaan begon, gold de wijsheid dat de kop boven een artikel ‘twintig procent mag overdrijven’. Collega’s stelden dit met zoveel aplomb, dat je het als beginner niet waagde te vragen hoe zij hun overdrijving zo exact konden vaststellen. Maar ik begreep wel wat zij bedoelden. Koppen zijn van nature al stelliger omdat er meestal geen plek is voor woorden als ‘wellicht’, ‘zouden’ of ’wel zo’n beetje’. Bovendien wil je met een kop de aandacht trekken. Dat kun je onder andere doen door de feiten wat op te rekken in stilzwijgende verstandhouding met de lezer: u vindt de nuance wel in de tekst. Het ene medium heeft daarover weer andere opvattingen dan het andere.

Bekijk complete blogpost | 0 reacties

Schending privacy: Wat is redelijkerwijs noodzakelijk?

door Frits van Exter

De bekendste klager bij de Raad voor de Journalistiek heet X. Veel mensen willen anoniem blijven. Vaak is dat ook een reden voor hun klacht: zij waren niet blij dat zij met naam en toenaam of, in ieder geval, herkenbaar in de publiciteit zijn gekomen. De Raad willigt verzoeken om X te mogen zijn bij de behandeling van hun klacht altijd in, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij de klacht bij voorbaat ook onderschrijft.

Bekijk complete blogpost | 0 reacties

Is een robot een betere journalist?

door Frits van Exter

‘Kan een robot voor de Raad voor de Journalistiek worden gesleept als er een fout is gemaakt? Wie is dan verantwoordelijk?’ Kennelijk aan het denken gezet door de laatste berichten over geautomatiseerde berichtgeving, stelde journalist Dirk Bayens ruim een maand geleden deze vraag op Twitter. Hij werd meteen doorverwezen naar mij – ik was tenslotte toen al zeven dagen voorzitter.

Bekijk complete blogpost | 0 reacties

Bekentenissen van een 'Boris Boef'

door Frits van Exter

De Raad voor de Journalistiek is een verschrikkelijke instelling – het leek mij goed om in mijn eerste blog als voorzitter er geen doekjes om te winden.
Ik spreek uit ervaring. In de jaren dat ik voor Trouw werkte, viel het nog wel mee: een handvol zaken en slechts in een enkel geval kwam de Raad tot het oordeel dat de klacht ‘gegrond’ was. Maar eenmaal bij Vrij Nederland beland, trad er kennelijk een proces van radicalisering in. Van de vier keer dat ik me in ruim zeven jaar als hoofdredacteur diende te verantwoorden, was het drie keer mis. Tot overmaat van ramp werd begin dit jaar nog een herzieningsverzoek genadeloos naar de prullenmand verwezen. Mijn benoeming lijkt daarom niet voor de hand te liggen: Boris Boef zou ook niet snel in toga met bef verschijnen.

Bekijk complete blogpost | 1 reactie

naar archief