2017/7 zorgvuldig

Samenvatting

RTV Rijnmond heeft in het artikel “Man steekt partner neer in [plaatsnaam]” bericht over een groot incident, dat met een hoop rumoer gepaard is gegaan en voor veel publiciteit heeft gezorgd. De vermelding van de straat waarin het voorval heeft plaatsgevonden, is in dit geval journalistiek relevant. Aangezien het huisnummer en de namen van betrokkenen niet zijn vermeld, bestaat geen grond voor de conclusie dat klaagsters privacy disproportioneel is aangetast. De afbeelding van een mes past in de context van de berichtgeving en is niet zodanig onnodig grievend, dat de omroep daarmee journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van RTV Rijnmond

Mevrouw X te […] (klaagster) heeft op 5 december 2016 een klacht ingediend tegen niet nader genoemde media. Nadat de secretaris van de Raad klaagster heeft geïnformeerd over de klachtprocedure, heeft klaagster op 12 december 2016 haar klacht geconcretiseerd en gericht tegen de hoofdredacteur van RTV Rijnmond. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie van klaagster en van de heer J. van Vegchel, manager redactionele bedrijfsvoering, betrokken van 22 december 2016 en 24 januari 2017.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 3 februari 2017 in aanwezigheid van de heer Van Vegchel. Klaagster is daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 10 november 2016 is op de website van RTV Rijnmond een artikel verschenen met de kop “Man steekt partner neer in [plaatsnaam]”. Het artikel luidt verder:
“Bij een steekpartij in een huis aan de [straatnaam] in [plaatsnaam] is een 29-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Haar partner (44) is opgepakt. Rond 03.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd over het geweld. Nadat eerste hulp was verleend, werd het slachtoffer met een hoogwerker uit het huis getakeld. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek.”
Bij het artikel is een foto van een mes geplaatst. Klaagster is de in het artikel bedoelde vrouw.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster maakt er bezwaar tegen dat in het artikel de naam van de straat waarin zij woont, is vermeld. Zij meent dat die vermelding niet nieuwswaardig is en dat sprake is van sensatie. Klaagster vindt dat de privacy van slachtoffers meer in acht moet worden genomen en hoopt dat in de toekomst geen specifieke adressen meer worden vermeld. Overigens vindt zij de reactie van de omroep op haar klacht onprofessioneel, nu daarin de indruk is gewekt dat zij blij moet zijn dat er bij het artikel een foto van een mes is geplaatst in plaats van een foto van haar huis. Zij vindt dit onsmakelijk.

RTV Rijnmond voert aan dat de redactie ernaar streeft evenwicht te vinden in het publiceren van feiten die er toen doen en het beschermen van de privacy van betrokkenen, zeker als het gaat om slachtoffers. De vermelding van de plaats en relatief grote straat passen in dit geval in dat evenwicht. Daarmee wordt duidelijk gemaakt waar het incident plaatsvond, en waar dus niet. Dat is hier extra relevant omdat er vaker steekincidenten blijken te zijn in [plaatsnaam]. De omroep wijst erop dat geen huisnummer is vermeld. Aangezien de straat een tiental woningen omvat, is niet te herleiden welke specifieke woning het betreft. Verder is de naam van klaagster niet vermeld en is zelfs niet gesteld dat zij bewoonster is van de woning in de betreffende straat.
Er zijn ook bewust geen foto’s van de woning en de nasleep gepubliceerd en evenmin een locatie op google-maps. In plaats daarvan is een stockfoto van een mes gebruikt, omdat het een steekincident betrof. Op de zitting erkent Van Vegchel dat de reactie aan klaagster op dit punt onhandig is geweest.
RTV Rijnmond meent dat op grond van de berichtgeving niet kan worden getraceerd wie het slachtoffer van het incident is geweest, noch in welke woning het incident zich heeft afgespeeld. Er is dan ook geen sprake van een schending van de privacy van klaagster. Dat zij over de kwestie is aangesproken kan worden verklaard doordat het incident destijds door de inzet van politie, ambulance en een hoogwerker ongetwijfeld niet onopgemerkt zal zijn gebleven en veel bekijks zal hebben getrokken, aldus de omroep.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Voorop staat dat de privacy van personen niet mag worden aangetast dan in het kader van de berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy is onzorgvuldig wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie.

De Raad heeft er begrip voor dat klaagster door de publicatie onaangenaam is getroffen, maar dat maakt niet dat daarmee de omroep ontoelaatbaar heeft gehandeld. De vermelding van de straatnaam is in dit geval journalistiek relevant. Het artikel gaat over een groot incident dat in die straat heeft plaatsgevonden. Het voorval is met een hoop rumoer gepaard gegaan en heeft voor veel publiciteit gezorgd. Daarbij komt dat het huisnummer en de namen van betrokkenen niet zijn vermeld. Er is geen sprake van een disproportionele aantasting van de privacy van klaagster.

Wel is goed voorstelbaar dat klaagster de foto als smakeloos ervaart. De enkele afbeelding van een mes past echter in de context van de berichtgeving over een steekincident en is niet zodanig onnodig grievend, dat de omroep daarmee journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: C.1
Relevante eerdere conclusie van de Raad: RvdJ 2014/34

CONCLUSIE

RTV Rijnmond heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 6 maart 2017 door prof. mr. B.E.P. Myjer, voorzitter, A. Mellink MPA, F.Th.H. Ruys, H.P.M.J. Schneider en mw. M. Stenneke, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.