2017/44 niet-inhoudelijk-behandeld

Samenvatting

Omdat Telegraaf VNDG en TIN CAN B.V. niet meedoen aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad een klacht over het programma Helse Huurders & Huisbazen niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X, h.o.d.n. [A] en [B]

tegen

de hoofdredacteur van Telegraaf VNDG en TIN CAN B.V.

Mevrouw mr. R. Pansters, jurist te Roermond, heeft op 18 september 2017 namens de heer X (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Telegraaf VNDG en TIN CAN B.V.
De hoofdredacteur van De Telegraaf heeft in het verleden herhaaldelijk aan de Raad bericht dat hij niet wenst mee te werken aan de procedure van de Raad. Bij het doorsturen van de klacht is daarom aan de hoofdredacteur van Telegraaf VNDG meegedeeld dat indien hij niet binnen de termijn van drie weken inhoudelijk heeft geantwoord, dit als een stilzwijgende afwijzing wordt beschouwd. Daarnaast is de klacht doorgestuurd naar TIN CAN B.V.
Mevrouw mr. W. de Vries, advocaat te Amsterdam, heeft in een e-mail van 10 oktober 2017 onder verwijzing naar artikel 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad meegedeeld dat zowel de hoofdredacteur van Telegraaf VNDG als TIN CAN B.V. zich uit beginsel niet verweert tegen een bij de Raad ingediende klacht.

De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 3 november 2017 op basis van de schriftelijke stukken. Voorafgaand aan de zitting heeft de Raad de uitzending bekeken.

DE FEITEN

Op 26 juni 2017 is op de website van Telegraaf VNDG een aflevering gepubliceerd van het programma Helse Huurders & Huisbazen, dat door TIN CAN B.V. is geproduceerd. De aflevering heeft de titel “De bekentenissen van een makelaar oplichter” en gaat over klager. De begeleidende tekst op de website luidt:
“[voornaam X] is een makelaar die keer op keer de borg voor verhuurde woningen in zijn eigen zak steekt. Daarnaast rekent hij commissiebedragen aan huurders terwijl dat helemaal niet mag. Manuel betrapt hem op heterdaad.”

HET STANDPUNT VAN KLAGER

Klager stelt – kort samengevat – dat hij onder valse voorwendselen door een medewerker van het programma is benaderd voor het bezichtigen van een woning, waarbij de medewerker zich heeft voorgedaan als potentiële klant en opnamen zijn gemaakt met een verborgen camera.
Vervolgens werd hij op straat benaderd door het camerateam en de presentator, en geconfronteerd met een klant met wie hij in een civielrechtelijk geschil is verwikkeld. Daarbij werd hij beschuldigd van oplichting. De beelden zijn vervolgens bewerkt en gepubliceerd, zonder dat hij daarvan op de hoogte is gesteld en daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.
Volgens klager zijn de feiten, zoals deze in de uitzending zijn weergegeven, niet juist en misleidend voor het publiek. De beelden zijn verdraaid en negatief ingekleed, en hij is ten onrechte afgeschilderd als een oplichter. Daarbij komt dat hij herkenbaar in beeld is gebracht en dat zijn naam en gegevens openbaar zijn gemaakt, terwijl dit voor de berichtgeving niet noodzakelijk was. Door de niet-waarheidsgetrouwe, tendentieuze en onnodige grievende berichtgeving is hij onevenredig in zijn belangen geschaad, aldus klager.
Ten slotte maakt hij er bezwaar tegen dat Telegraaf VNDG en TIN CAN B.V. weigeren de publicatie te anonimiseren c.q. te verwijderen dan wel een rectificatie te plaatsen.

BEOORDELING OF DE KLACHT VAN ALGEMENE STREKKING OF PRINCIPIEEL BELANG IS

In artikel 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad is het volgende bepaald:
“Indien de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, ziet de Raad af van behandeling, tenzij de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is.”

De hoofdredacteur van Telegraaf VNDG en TIN CAN B.V. wensen blijkbaar (nog steeds) uit beginsel geen medewerking te verlenen aan de procedure bij de Raad en hebben zich ook in deze zaak niet verweerd. De Raad zal dan ook slechts tot behandeling van de klacht overgaan in het bijzondere geval dat deze van een algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Het artikel bevat specifieke opmerkingen over klager, waartegen hij bezwaar maakt. De Raad vindt niet dat de strekking van de klacht het belang van klager in zodanige mate overstijgt, dat er sprake is van een algemene strekking. Dat een inhoudelijk oordeel van de Raad mogelijk ook anderen ten goede komt, is daartoe onvoldoende.

Ook heeft de Raad geen aanknopingspunten kunnen vinden voor de conclusie dat de klacht betrekking heeft op elementen van het journalistieke proces waarover de Raad zich niet eerder heeft uitgelaten, zodat de klacht van principieel belang zou zijn. De klacht gaat in hoofdzaak over niet-waarheidsgetrouwe en tendentieuze berichtgeving, het werken met een verborgen camera, schending van privacy en rectificatie. De Raad heeft hierover in zijn Leidraad algemene uitgangspunten geformuleerd die in diverse conclusies zijn uitgewerkt. Gesteld noch gebleken is dat de door de Raad gehanteerde criteria onvoldoende duidelijk zijn. De omstandigheid dat de klacht er over gaat dat Telegraaf VNDG en TIN CAN B.V. de criteria niet zouden hebben nageleefd, maakt op zichzelf nog niet dat de klacht daarmee van principieel belang is.

De Raad ziet dan ook geen aanleiding de klacht inhoudelijk te behandelen.

Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: A., B.1, C.1 en D.
Relevante eerdere conclusie van de Raad: RvdJ 2017/31
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 5

CONCLUSIE

De klacht is niet van algemene strekking of principieel belang en wordt daarom niet inhoudelijk behandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 4 december 2017 door prof. mr. B.E.P. Myjer, voorzitter, dr. H.J. Evers, L.C. Hauben, mw. H.M.M. Nietsch en mw. J.R. van Ooijen, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.