2017/30 zorgvuldig

Samenvatting

R. Willemse en de Stentor hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Voorzitter Wind onwel” de naam van klager te vermelden. Het artikel gaat over een incident dat heeft plaatsgevonden tijdens een openbare bijeenkomst – een zogeheten ‘Wielercafé – onder het oog van een groot publiek. Klager is lid van het organiserend comité van dat Wielercafé en bekleedt als voorzitter van de plaatselijke wielerclub een min of meer openbare functie, waardoor hij bekendheid geniet in de Sallandse wielerwereld. Onder deze omstandigheden is de vermelding van de naam van klager journalistiek relevant en is geen sprake van een disproportionele aantasting van zijn privacy.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

W. Wind

tegen

R. Willemse en de hoofdredacteur van de Stentor

De heer W. Wind te Raalte (klager) heeft op 8 mei 2017 een klacht ingediend tegen mevrouw R. Willemse en de hoofdredacteur van de Stentor. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie betrokken van klager en G. Dijkstra, adjunct-hoofdredacteur, van 11 mei 2017 en van 2 en 8 juni 2017.

De zaak is behandeld op de zitting van de Raad van 23 juni 2017. Partijen zijn daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 20 maart 2017 is in de Stentor, op de voorpagina van het katern Salland, een artikel van de hand van Willemse verschenen met de kop “Voorzitter Wind onwel”. Het bericht luidt verder:
 “De voorzitter van wielerclub CRT, Walter Wind, werd zaterdagavond vlak voor aanvang van het door de club georganiseerde en uitverkochte Wielercafé in Raalte onwel. De voorzitter kampte met hartritmestoornissen. Er werd een ambulance opgetrommeld. Terwijl de gasten voor het wielercafé binnendruppelden werd de voorzitter in de hoek van Vital Center Raalte door ambulancebroeders onderzocht. Wind werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Later op de avond is hij weer naar huis teruggekeerd, zonder dat duidelijk is geworden wat de oorzaak is geweest van de hartklachten.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager maakt bezwaar tegen het vermelden van zijn voor- en achternaam. Volgens hem is dit een inbreuk op zijn privacy die in het kader van de berichtgeving niet redelijkerwijs noodzakelijk was. Hij kan zich voorstellen dat media hem, als voorzitter van een lokale wielervereniging, zien als een publiek figuur. In dat verband vraagt hij zich af of het voorval zijn privésfeer betreft en hij recht heeft op bescherming van privacy dan wel onderdeel is van zijn publieke taak, zodat daarover met naam en toenaam gepubliceerd mag worden. Overigens was hij die avond aanwezig in zijn hoedanigheid als lid van het organiserend comité van het Wielercafé.
Klager meent dat de vermelding van zijn naam geen toegevoegde waarde had. Voor diegenen die de krant wil informeren met haar berichtgeving had volstaan kunnen worden met ‘een vrijwilliger van het Wielercafé’ of ‘de voorzitter van CRT Raalte’. Als gevolg van de publicatie heeft klager uit vele hoeken reacties en vragen gekregen, juist in een tijd dat hem door de arts rust was geadviseerd.

Willemse en de krant voeren aan dat op de bewuste avond tientallen belangstellende wielerfans aanwezig waren. Een groot deel van hen was getuige van het incident. Klager werd voor aanvang van de bijeenkomst onwel en ter plekke behandeld door opgeroepen ambulancepersoneel. Bezoekers van de bijeenkomst zagen dat met eigen ogen voor ze de zaal betraden. Zondagavond hoorde Willemse, na contact met Vital Centre, dat het beter ging met klager. In die mededeling heeft zij geen reden gezien alsnog ook contact met klager of naaste familie te leggen. Die wilde zij in deze situatie met rust laten. Het was zinvol om vervolgens op maandag over het incident te berichten en de goede afloop te melden. Immers, veel van de aanwezigen kennen klager persoonlijk en willen uit betrokkenheid weten hoe het met hem gaat. Daarbij heeft Willems niet geaarzeld om klager met naam en toenaam te noemen. Het voorval had plaats in een publieke ruimte tijdens een openbare avond. Bovendien bezocht klager de avond in zijn functie als voorzitter van de wielerclub, die ruim vijfhonderd leden uit Raalte en omstreken heeft, en geniet hij bekendheid in de Sallandse wielerwereld.
Willemse en de krant concluderen dat gezien alle omstandigheden het terecht is dat de naam van klager in de publicatie is vermeld.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Voorop staat dat de privacy van personen niet verder mag worden aangetast dan in het kader van de berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy is onzorgvuldig wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie.

De Raad heeft er begrip voor dat klager door de publicatie onaangenaam is getroffen, maar dat maakt niet dat daarmee Willemse en de krant ontoelaatbaar hebben gehandeld.
Klager is lid van het organiserend comité van het Wielercafé en bekleedt als voorzitter van de wielerclub een min of meer openbare functie, waardoor hij kennelijk bekendheid geniet in de Sallandse wielerwereld. Daarmee is een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit onvermijdelijk. Bovendien gaat het artikel over een incident dat heeft plaatsgevonden tijdens een openbare bijeenkomst onder het oog van een groot publiek en dus niet in de privésfeer van klager. Onder deze omstandigheden is de vermelding van de naam van klager journalistiek relevant en is geen sprake van een disproportionele aantasting van zijn privacy.

Een en ander leidt tot de conclusie dat Willemse en de Stentor journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld.

Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: C.1
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2017/7, RvdJ 2016/20 en RvdJ 2013/15

CONCLUSIE

Willemse en de Stentor hebben journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 22 augustus 2017 door mw. mr. A.E. van Montfrans, voorzitter, mr. I.R.J. Barends, S. Kuijper, mw. M. Stenneke en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.