2015/4 zorgvuldig

Samenvatting

H. Runhaar en De Gooi- en Eemlander hebben in hun berichtgeving van 7 januari 2015 journalistiek zorgvuldig aandacht besteed aan een minigolfevenement. Runhaar heeft fair gehandeld door voorafgaand aan de publicatie de Nederlandse Minigolf Bond (klaagster) te benaderen. Het is niet aannemelijk geworden dat de berichtgeving niet waarheidsgetrouw is. De krant behoefde het rectificatieverzoek van klaagster dan ook niet te honoreren.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van  

de Nederlandse Minigolf Bond

tegen

H. Runhaar en de hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander

Mevrouw P. de Rijk heeft op 6 februari 2015 namens de Nederlandse Minigolf Bond (klaagster) een klacht ingediend tegen de heer H. Runhaar en de hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander. Bij de beoordeling van de klacht is verder correspondentie van de heer H. Schneider, adjunct-hoofdredacteur, van 25 februari 2015 betrokken.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 6 maart 2015. Partijen waren daar niet aanwezig.
 
DE FEITEN

Op 7 januari 2015 verscheen op de voorpagina van De Gooi- en Eemlander een artikel van de hand van Runhaar met de kop “’Meesteroplichter’ terug in spotlight”. Het artikel bevat onder meer de volgende passages:
“Rijk zal de veroordeelde Hilversumse ‘meesteroplichter’ René van den Berg er niet van worden, beseft hij zelf ook. Maar dat is het doel niet van het evenement dat hij op stapel heeft staan. Zondag 1 februari is Hilversum voor één dag ‘minigolfstad van Nederland’.”
en
“De Nederlandse Minigolf Bond is mede-organisator.”
Het artikel is op pagina Regionaal 7 vervolgd onder de kop “Van den Berg: niet janken”.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster voert aan dat zij voorafgaand aan de publicatie is benaderd door Runhaar met de vraag of zij op de hoogte was van het verleden van de heer Van den Berg. Dit is klaagster in het verkeerde keelgat geschoten, omdat zij met dat verleden bekend was. Klaagster meent dat journalisten hun werk onafhankelijk moeten verrichten en zeker geen andere partijen dienen te benaderen. Volgens klaagster heeft Runhaar zich niet onafhankelijk opgesteld, door bij haar na te vragen of zij wist met wie ze te maken had. Klaagster vindt dat zij hierdoor onheus is bejegend en dat dus onjuist is gehandeld bij de totstandkoming van het artikel. Zij heeft de krant om rectificatie verzocht, maar dat verzoek is niet gehonoreerd.

Runhaar en de krant delen de mening van klaagster dat journalisten onafhankelijk hun werk moeten doen. De opmerking ‘dat journalisten geen andere partijen moeten benaderen’ begrijpen zij niet. Zij zien het aan het woord laten van verschillende partijen – hoor en wederhoor – als de kern van hun werk. Volgens Runhaar en de krant is er niets mis met de vraag of klaagster op de hoogte was van het verleden van de heer Van den Berg. Het rectificatieverzoek begrijpen zij evenmin. Ondanks hun verzoek daartoe heeft klaagster niet duidelijk gemaakt welke informatie in de berichtgeving onjuist zou zijn. Ten overvloede wijzen zij er nog op dat klaagster in een artikel van 8 januari 2015 royaal de gelegenheid heeft gekregen om de in haar ogen positieve inbreng van de heer Van den Berg te belichten.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad stelt voorop dat de journalist vrij is in de selectie van nieuws. Het stond Runhaar dan ook vrij aandacht te besteden aan het minigolfevenement en daarbij te bepalen vanuit welke invalshoek het onderwerp werd belicht. Runhaar behoefde ook geen toestemming voor of instemming met de publicatie te hebben van klaagster.

Het siert Runhaar dat hij voorafgaand aan de publicatie contact met klaagster heeft opgenomen om navraag bij haar te doen. Daarmee is Runhaar juist fair te werk gegaan. Het is ook niet gebleken dat Runhaar en de krant de belangen van klaagster op onjuiste wijze hebben afgewogen tegen het belang dat met de publicatie was gediend.

Klaagster heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving niet waarheidsgetrouw is. De krant behoefde het rectificatieverzoek van klaagster dan ook niet te honoreren. Het valt de krant te prijzen dat zij in het artikel van 8 januari 2015 klaagster alsnog aan het woord heeft gelaten.

De Raad meent dat Runhaar en de krant journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld.

Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: 1.2., 1.3., 2.3.1. en 6.1.
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2014/43 en RvdJ 2014/20
 
CONCLUSIE

Runhaar en De Gooi- en Eemlander hebben journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Zo vastgesteld door de Raad op 30 april 2015 door mw. mr. C.C.W. Lange, voorzitter, mw. M.J.H. Doomen, mw. M.E.L. Kogeldans, drs. ir. M.C.N. Mokveld en M. Ülger, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.