2015/12 niet-inhoudelijk-behandeld

Samenvatting

L. Harskamp heeft geklaagd over een uitzending van EénVandaag waarin aandacht is besteed aan vrouwen in de game-industrie. In dat verband is bericht over de beweging GamerGate. Volgens de Raad voor de Journalistiek heeft klager geen rechtstreeks belang bij de zaak. Daarom is de klacht niet inhoudelijk behandeld.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

L. Harskamp

tegen

de hoofdredacteur van EénVandaag (AVROTROS)

De heer L. Harskamp (klager) heeft op 24 januari 2015 een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van EénVandaag (AVROTROS).

De voorzitter en de secretaris van de Raad hebben in een conclusie van 19 februari 2015 (VS 2015-3) beslist dat een rechtstreeks belang van klager evident ontbreekt.

Klager heeft vervolgens op 19 februari 2015 beroep aangetekend tegen de hiervoor bedoelde conclusie van de voorzitter en de secretaris van de Raad. Harskamp heeft zijn beroep verder toegelicht in een e-mail van 14 april 2015.

Het beroep is behandeld op de zitting van de Raad van 17 april 2015 op basis van de schriftelijke stukken. In zijn conclusie van 26 mei 2015 (RvdJ 2015/B4) heeft de Raad beslist dat de voorzitter en de secretaris van de Raad ten onrechte hebben vastgesteld dat een rechtstreeks belang van klager evident ontbreekt. De Raad heeft het beroep van klager gegrond verklaard, waarna de klacht in behandeling is genomen.

Bij brief van 16 juni 2015 heeft de heer J. Kriek, hoofdredacteur, op de klacht gereageerd.

De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 26 juni 2015 in aanwezigheid van klager, de heer Kriek en mevrouw J. Hoenders (verslaggever).

FEITEN

Op 22 oktober 2014 is in een uitzending van het televisieprogramma EénVandaag aandacht besteed aan vrouwen in de game-industrie. In dat verband is bericht over de beweging GamerGate.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager heeft aangevoerd dat de groep GamerGate een internationale consumentenbeweging is. Het gaat volgens klager om een zogeheten ‘grassroots’ beweging zonder officieel leiderschap, waarbij iedereen uit eigen wil kan handelen. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de hackersgroep Anonymous en Wikileaks.
Op de zitting heeft klager hieraan toegevoegd dat een ‘League for Gamers’ in oprichting is, die vanaf medio juli 2015 als echte organisatie gaat functioneren. Tot dat moment hangt het van de inhoud van iemands berichten af (bijvoorbeeld ‘ik wil actie ondernemen’) of hij tot de groep behoort. Er is geen hiërarchie en geen leiderschap, maar er zijn wel ‘leiderschapsfiguren’. Er is geen grote eenheid terwijl er wel verschillende subculturen bestaan.
Klager heeft geprobeerd om binnen de groep toestemming te krijgen GamerGate te vertegenwoordigen. Hij heeft op een forumpagina een ‘straw poll’ (stemming) geplaatst, waarbij de algemene reactie was dat men voorstander is van het feit dat klager namens GamerGate wil handelen. Klager merkt in dit verband op dat iedere deelnemer aan het forum anoniem is. Verder heeft hij enkele personen een e-mail gestuurd. Van twee personen heeft hij toestemming ontvangen GamerGate te vertegenwoordigen in de klachtprocedure bij de Raad.
Klager meent dat sprake is van een groep, waarvan hij deel uitmaakt. Deze groep is in de uitzending van EénVandaag ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld, zonder dat wederhoor is toegepast. De groep heeft belang bij een beoordeling van de klacht door de Raad.

EénVandaag betwist dat GamerGate als organisatie kan worden aangemerkt. Het feit dat een aantal mensen zich bezighoudt met een bepaald onderwerp en dezelfde mening daarover deelt maakt niet dat sprake is van een organisatieverband. Daarnaast heeft het feit dat mensen discussiëren over een bepaald onderwerp onder een bepaalde noemer (hashtag) niet tot gevolg dat sprake is van een zodanige structuur dat klager zich als vertegenwoordiger kan opstellen. Volgens EénVandaag heeft klager niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een structuur die als een vorm van organisatie kan worden aangemerkt, dat klager daarvan deel uitmaakt en dat hij door die groep als erkend vertegenwoordiger is aangemerkt.

BEOORDELING VAN HET RECHTSTREEKS BELANG

In artikel 2 lid 1. van het Reglement voor de werkwijze van de Raad is bepaald dat een klacht moet worden ingediend door een rechtstreeks belanghebbende en dat als rechtstreeks belanghebbende tevens wordt beschouwd een organisatie die door doelstelling en feitelijk handelen opkomt voor het in geding zijnde belang.

In de conclusie van de Raad van 26 mei 2015 is weliswaar overwogen dat GamerGate bestaat uit een groep personen, die met elkaar zijn verbonden via een internetnetwerk, maar dit maakt niet dat GamerGate ook als organisatie kan worden beschouwd. Niet is gebleken dat sprake is van een samenwerkingsverband van personen die hun activiteiten met elkaar afstemmen en die binnen een bepaalde structuur als eenheid naar buiten optreedt. Volgens de Raad is er geen eenduidige groep die door klager kan worden vertegenwoordigd, nog daargelaten de vraag of klager tot vertegenwoordiging bevoegd zou zijn.

Nu klager geen rechtstreeks belang heeft bij de zaak zal de Raad de klacht niet inhoudelijk behandelen.

Relevante artikelen uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 2 lid 1 en 9 lid 2

CONCLUSIE

De Raad behandelt de klacht niet inhoudelijk.

Zo vastgesteld door de Raad op 24 augustus 2015 door mw. mr. A.E. van Montfrans, voorzitter, drs. ir. M.C.N. Mokveld, mw. H.M.M. Nietsch, mw. J.R. van Ooijen en mw. M.J. Rietkerk, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.