2014/36 deels-onzorgvuldig

Samenvatting

RTV Noord heeft op onjuiste wijze wederhoor toegepast door in het internetartikel “Aangifte vanwege verdwenen geld Wijert Welzijn” de reactie van klager niet duidelijk als zodanig herkenbaar op te nemen. Het vermelden van zijn functie is relevant en daarom journalistiek toelaatbaar. Dat het dan voor de lezer mogelijk is om door nader onderzoek (bijvoorbeeld via internet) de naam van klager te achterhalen, maakt niet dat sprake is van een disproportionele aantasting van klagers privacy.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van RTV Noord
 
De heer X (klager) heeft op 11 november 2013 een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van RTV Noord. Bij de beoordeling van de klacht is verder de reactie van M. van den Berg, hoofdredacteur, van 1 februari 2014 betrokken.
 
De klacht is behandeld op de zitting van de Raad van 21 maart 2014. Partijen waren daar niet aanwezig. Vanwege de plotselinge verhindering van een van de Raadsleden is de klacht behandeld door de voorzitter en drie leden.
 
DE FEITEN
 
Op 4 november 2013 verscheen op de website van RTV Noord een artikel met de kop “Aangifte vanwege verdwenen geld Wijert Welzijn”. Het artikel luidt:
“De gemeente Groningen doet aangifte vanwege het verdwenen subsidiegeld voor bewonersorganisatie Wijert Welzijn. De oud-voorzitter zou het geld hebben gestolen. Afgelopen zomer ging de toenmalige voorzitter er met de bankpassen van Wijert Welzijn vandoor. Het bestuur deed toen al aangifte van verduistering. De gemeente concludeert nu uit eigen onderzoek dat er bedragen van de rekening van Wijert Welzijn zijn overgemaakt naar de privé- en bedrijfsrekeningen van de voorzitter. Ook is er geld gepind, zonder dat duidelijk is waar dat aan is besteed. Daarnaast verdween er geld dat via woningcorporatie Nijestee bij de wijkvereniging kwam.”
Naast het bericht is een audio-fragment geplaatst van een gesprek tussen een verslaggeefster van RTV Noord en wethouder Jannie Visscher. Het bijschrift bij de link naar het audio-fragment luidt:
“Aangifte vanwege verdwenen geld Wijert Welzijn. De gemeente Groningen doet aangifte vanwege het verdwenen subsidiegeld voor bewonersorganisatie Wijert Welzijn. De oud-voorzitter zou het geld hebben gestolen. Wethouder Jannie Visscher.”
In het gesprek zegt de verslaggeefster tegen de wethouder:
“Nou ontkent de voormalig voorzitter, die ik ook heb gesproken, alles.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Volgens klager heeft RTV Noord het beginsel van hoor- en wederhoor geschonden. Verder meent hij dat hij door de berichtgeving eenvoudig kan worden geïdentificeerd en getraceerd. Dit is zowel voor hem als zijn familie zeer belastend. Als iemand op Google zoekt naar ‘voorzitter Wijert’ dan zal zijn naam direct worden gevonden. Klager vindt daarom dat zijn privacy onnodig is geschonden.

RTV Noord stelt daar tegenover dat wel degelijk wederhoor is toegepast. De verslaggeefster heeft telefonisch contact gehad met klager en hem gevraagd naar zijn kant van het verhaal. De reactie van klager was erg onsamenhangend en op inhoudelijke vragen kreeg de verslaggeefster geen antwoord. Klager ontkende in het gesprek dat hij geld heeft verduisterd. Die ontkenning – de kern van klagers reactie – is verwerkt in het audio-interview dat naast het internetbericht is te vinden.
Ten aanzien van de privacy wijst RTV Noord erop dat alleen de functie van klager is genoemd. Dat op basis van een aantal gegevens tegenwoordig de identiteit van een persoon makkelijker is te achterhalen, is waar. Maar dat mag volgens RTV Noord geen argument zijn om maatschappelijk relevante zaken niet te melden.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
RTV Noord heeft klager weliswaar gehoord, maar heeft de reactie van klager niet op een adequate manier verwerkt in zijn berichtgeving, nu van die reactie niets is opgenomen in het internetartikel. In het artikel is bovendien op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat klagers reactie in het audio-fragment is verwerkt, nog daargelaten de vraag of van de gemiddelde lezer kan worden verwacht dat hij na lezing van het korte bericht het audio-fragment zal beluisteren om zich zo een beter beeld van de kwestie te kunnen vormen. RTV Noord heeft op dit punt niet fair en daarmee journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
 
Ten aanzien van de privacy van klager constateert de Raad allereerst dat de naam van klager niet in het bericht is vermeld. Zodoende kon klager buiten de kring van personen bij wie hij al bekend was, niet eenvoudig worden geïdentificeerd en getraceerd. De Raad laat hierbij in het midden of RTV Noord tot anonimisering verplicht was.
Aangezien de berichtgeving ging over het handelen van klager in zijn hoedanigheid van voorzitter van Wijert Welzijn, is het relevant en journalistiek toelaatbaar dat die (openbare) functie in het artikel is vermeld. Dat het dan voor de lezer mogelijk is om door nader onderzoek (bijvoorbeeld via internet) de naam van klager te achterhalen, maakt niet dat sprake is van een disproportionele aantasting van klagers privacy. RTV Noord heeft op dit punt dus journalistiek zorgvuldig gehandeld.
 
Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: 2.2.5., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. en 2.4.6.
Relevante eerdere conclusies van de Raad: RvdJ 2012/38 en RvdJ 2011/54
 
CONCLUSIE
 
RTV Noord heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld voor zover de klacht gaat over onjuiste toepassing van wederhoor.
Ten aanzien van de privacy van klager heeft RTV Noord journalistiek zorgvuldig gehandeld.
 
De Raad beveelt RTV Noord aan deze conclusie integraal of in samenvatting op zijn website te publiceren.
 
Zo vastgesteld door de Raad op 2 juni 2014 door mw. mr. C.C.W. Lange, voorzitter, M.C. Doolaard, mw. M.J.H. Doomen en dr. H.J. Evers, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.