2014/32 niet-inhoudelijk-behandeld

Samenvatting

Omdat TROS Radar niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van drs. W.P. van den Berg tegen TROS Radar niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat dan alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
drs. W.P. van den Berg
 
tegen
 
de hoofdredacteur van TROS Radar
 
Mr. C.H. Fabius heeft op 21 januari 2014 namens drs. W.P. van den Berg te Maassluis een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van TROS Radar.
 
De hoofdredacteur van TROS Radar heeft in het verleden herhaaldelijk aan de Raad bericht dat hij niet wenst mee te werken aan de procedure van de Raad. Bij het doorsturen van de klacht is daarom aan de hoofdredacteur meegedeeld dat indien hij niet binnen de termijn van drie weken inhoudelijk heeft geantwoord, dit als een stilzwijgende afwijzing wordt beschouwd. De hoofdredacteur heeft niet op de klacht gereageerd.
 
De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 21 maart 2014 op basis van de schriftelijke stukken. Vanwege de plotselinge verhindering van een van de Raadsleden door de voorzitter en drie leden.
 
DE FEITEN
 
Op 30 september 2013 is in een uitzending van TROS Radar aandacht besteed aan het rechtzetten van de atlas nekwervel met de Atlas Profilax-methode. Klager is voorzitter van de Vereniging AtlasProfilax Nederland en heeft een eigen praktijk voor Atlas Profilax.
 
HET STANDPUNT VAN KLAGER
 
Volgens klager zijn in de uitzending de feiten niet correct en onvolledig weergegeven, is sprake van onzorgvuldige toepassing van wederhoor en is op onjuiste wijze gebruik gemaakt van een verborgen camera. Klager vindt dat de klacht een algemeen en principieel karakter heeft en daarom door de Raad inhoudelijk moet worden behandeld. De klacht berust in het bijzonder op artikel 2.1.6. van de Leidraad van de Raad.
 
BEOORDELING OF DE KLACHT VAN ALGEMENE STREKKING OF PRINCIPIEEL BELANG IS
 
Sinds 1 november 2013 is in artikel 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad het volgende bepaald: “Indien de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, ziet de Raad af van behandeling, tenzij de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is.”
 
De hoofdredacteur van TROS Radar heeft zich op principiële gronden niet verweerd. De Raad zal dan ook slechts tot behandeling van de klacht overgaan in het bijzondere geval dat deze van een algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken. De klacht gaat over onjuiste berichtgeving, onzorgvuldige toepassing van wederhoor en het gebruik van een verborgen camera. De Raad heeft hierover in zijn Leidraad algemene uitgangspunten geformuleerd, die in diverse conclusies zijn uitgewerkt. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door de Raad gehanteerde criteria onvoldoende duidelijk zijn. Dat TROS Radar wellicht heeft gehandeld in strijd met die criteria, maakt op zichzelf nog niet dat de klacht van principieel belang is. De Raad ziet dan ook geen aanleiding de klacht inhoudelijk te behandelen.
 
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 5
Relevante punten uit de Leidraad van de Raad: 1.1., 2.1.6. en 2.3.1.
 
CONCLUSIE
 
De klacht is niet van algemene strekking of principieel belang en wordt daarom niet inhoudelijk behandeld.
 
Zo vastgesteld door de Raad op 22 mei 2014 door mw. mr. C.C.W. Lange, voorzitter, M.C. Doolaard, mw. M.J.H. Doomen en dr. H.J. Evers, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.