2013/48 gegrond

Samenvatting

Het artikel “Roofreis op doktersrecept” gaat over de moeder en broer van klager. Zij zijn aangeduid met hun voornamen en initiaal van de achternaam. Verder zijn hun leeftijden, het beroep van de broer en de naam van de straat waarin hij woont vermeld. Op de foto’s bij het artikel is een dun balkje over hun ogen geplaatst. Klager vraagt zich af of een krant zoveel persoonlijke informatie mag verstrekken, zonder dat een veroordeling heeft plaatsgevonden. De Telegraaf heeft niet op de klacht gereageerd.
Volgens de Raad zijn de gezichten gemakkelijk herkenbaar gebleven. Door de combinatie van de foto’s en de vermelde gegevens kunnen de moeder en broer van klager eenvoudig worden geïdentificeerd en getraceerd buiten de kring van personen bij wie zij al bekend waren. Niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan dit journalistiek toelaatbaar moet worden geacht. De privacy van klagers moeder en broer is ongerechtvaardigd aangetast en verweerder heeft daarmee journalistiek onzorgvuldig gehandeld.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

X

tegen

de hoofdredacteur van De Telegraaf

Bij ongedateerde brief met een bijlage, door de Raad ontvangen op 12 juni 2013, heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Telegraaf (hierna: verweerder). Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 juli 2013. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
DE FEITEN

Op 14 mei 2013 is in De Telegraaf een artikel verschenen onder de kop “Roofreis op doktersrecept” en de onderkop “Doodongeruste familieleden gaven [Y] en zoon […] als vermist op”.

Boven de kop zijn twee foto’s geplaatst. Op een foto zijn de gezichten van twee personen te zien. Een van die gezichten (van een vrouw) is met blurren onherkenbaar gemaakt, bij het andere gezicht (van een man) is een balkje over de ogen geplaatst. Op de andere foto is een gezicht van een vrouw te zien, waarbij een balkje over de ogen is geplaatst. Bij de foto’s staat de volgende tekst:
“De van bankroof verdachte […woonplaats en beroep…] [Z] met zijn vriendin. Samen met zijn moeder [Y] (foto boven) zit hij in Duitsland in de cel voor betrokkenheid bij de grootste cyberbankroof aller tijden. Onder het mom van een medische ingreep verdwenen de twee enige tijd uit beeld bij hun nietsvermoedende familie.”

De intro van het artikel luidt:
“[Y] (56) en haar zoon [Z] (35), die in Duitsland zijn aangehouden voor de grootste cyberbankroof aller tijden, blijken in Nederland korte tijd als vermist te boek te hebben gestaan. Ze hadden aan familieleden verteld dat moederlief een operatie moest ondergaan, maar in plaats daarvan waren ze op ‘roofreis’ in Duitsland, waar ze met gemanipuleerde creditcards 170.000 euro pinden.”
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
“[…beroep…] [Z] woont samen met zijn partner in een appartement aan de […]laan in […woonplaats…].”

HET STANDPUNT VAN KLAGER

Klager is een broer van de in het artikel genoemde [Z]. Hij stelt dat in het artikel te veel persoonlijke informatie wordt gegeven over zijn moeder en broer. Bovendien is het artikel ook nog eens voorzien van foto’s. Hierdoor wordt de privacy van zijn familie aangetast en wordt schade berokkend aan het bedrijf van zijn broer. Volgens klager schetst het artikel een slecht beeld van zijn familie, in het bijzonder van zijn broer en moeder, terwijl zij nog niet schuldig zijn verklaard. Klager vraagt zich af of een krant zoveel persoonlijke informatie mag verstrekken, zonder dat een veroordeling heeft plaatsgevonden.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Kern van de klacht is dat verweerder een ongerechtvaardigde inbreuk heeft gemaakt op de privacy van de moeder en broer van klager.

De wijze waarop de broer en de moeder van klager in de publicatie zijn aangeduid – met voornaam en bij de moeder ook met de initiaal van haar achternaam – is in het kader van berichtgeving over strafzaken journalistiek gebruikelijk en niet ontoelaatbaar. In het algemeen kan daarmee worden voorkomen dat een betrokkene eenvoudig kan worden geïdentificeerd.
 
In dit geval zijn echter in het artikel nog een aantal persoonlijke gegevens opgenomen, samen met foto’s. De gezichten van de moeder en broer van klager zijn op de gepubliceerde foto’s op een minimale wijze afgedekt. Er is alleen een dun balkje over hun ogen geplaatst, zodat hun gezichten gemakkelijk herkenbaar zijn gebleven. Door de combinatie van deze foto’s en de vermelde gegevens – voornamen, initiaal van de achternaam, leeftijden, het beroep van de broer en de naam van de straat waarin hij woont – kunnen de moeder en broer van klager eenvoudig worden geïdentificeerd en getraceerd buiten de kring van personen bij wie zij al bekend waren. Niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan dit journalistiek toelaatbaar moet worden geacht. De Raad is daarom van oordeel dat de privacy van de moeder en broer van klager door de publicatie ongerechtvaardigd is aangetast en verweerder daarmee journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. (zie punten 2.4.1. en 2.4.6. van de Leidraad van de Raad)

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in De Telegraaf te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 10 september 2013 door mr. C.A. Streefkerk, voorzitter, drs. G.J.P. Kloosterhuis, drs. ir. M.C.N. Mokveld, mw. H.M.M. Nietsch en mw. J.R. van Ooijen, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. J.M. Leurs, plaatsvervangend secretaris.