2013/30 ongegrond

Samenvatting

Klager maakt bezwaar tegen het redactioneel commentaar “Handen af”, dat is geschreven naar aanleiding van incidenten die tijdens de jaarwisseling in Hedel en Bruchem hebben plaatsgevonden en waarbij raddraaiers geweld hebben gebruikt tegen de brandweer. Kern van de klacht is dat de Twitterberichten van klager onjuist zijn geïnterpreteerd en weergegeven in de publicatie.
De Raad stelt voorop dat het inherent is aan het gebruik van Twitter dat Twitterberichten worden overgenomen, geïnterpreteerd en becommentarieerd door anderen. Gebruikers van dit medium dienen zich daarvan bewust te zijn. Gegeven de Twitterberichten die door klager zijn afgegeven is er geen grond voor het oordeel dat die op een onjuiste manier zijn geïnterpreteerd en samengevat. Verweerder heeft niet journalistiek ontoelaatbaar tegenover klager gehandeld.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad
 
Bij online klachtformulier van 8 januari 2013 met twee bijlagen heeft X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad (hierna: verweerder). Hierop heeft T. Rooms, hoofdredacteur, geantwoord in een brief van 23 januari 2013 met een bijlage.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 26 april 2013 in aanwezigheid van klager. Verweerder is daar niet verschenen.
 
DE FEITEN
 
Klager heeft op 1 januari 2013 de volgende Twitterberichten verzonden:

  • “Bierflessen naar brandweer is ONTOELAATBAAR én juist dan is slim handelen gewenst. Dus Gamerse brandweer naar #Bruchem en…1/5.”
  • “...en waarom spuit brandweer #Zaltbommel 20 jongeren zonder aanleiding nat? Daarover heb ik met politie & brandweer gesproken. 2/5”
  • “Na enkele bierflessen & keien (NIET GOED!) nemen 6 bussen politie, 7 (burger) politieauto’s en agenten in burger #Bruchem in. 3/5”
  • “Bij 2e en laatste (kleine) brandje Bruchem was #Marechaussee verrast hoe #brandweer #Gameren met open armen werd verwelkomd. 4/5”
  • “#Bruchem wordt mbt #O&N wéér gestigmatiseerd. Jaren weinig-geen geweld naar hulpverleners en heel lage kosten gemeente! 5/5”
  • “Daar ben ik het mee eens, maar is het bezwaarlijk om 1 dag/jaar tegemoet te komen aan deze wens deel inwoners #Bruchem?
  • “Kom op heren. Verschil #brandweer #Zaltbommel en #Gameren is 15 sec. ofwel 2%. Gaat dus (n)ergens over.”

Op 3 januari 2013 is in het Brabants Dagblad editie Bommelerwaard een redactioneel commentaar verschenen onder de kop “Handen af”. Het artikel is geschreven naar aanleiding van incidenten die tijdens de jaarwisseling in Hedel en Bruchem hebben plaatsgevonden en waarbij raddraaiers geweld hebben gebruikt tegen de brandweer. De publicatie bevat onder meer de volgende passage:
“Via Twitter liet […]-raadslid [X] weten dat er niets zou zijn gebeurd als niet de Bommelse brandweer, maar die uit Gameren was gekomen. [X] vergeet dat de brandweer vanuit Zaltbommel sneller in een deel van Bruchem kan zijn dan vanuit Gameren. Dat is onderzocht en daar is het werkgebied van de groepen op aangepast. Het is overigens van de zotte dat een raadslid naar de brandweer wijst als boosdoener.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager stelt dat hij op 1 januari 2013 – nadat de burgemeester van Zaltbommel een persbericht over Oud&Nieuw had uitgedaan – enkele Twitterberichten schreef over zijn ervaringen tijdens diezelfde nacht. Anderhalve dag later kwam hij deze berichten tegen in het redactioneel commentaar. Daarin zijn enkele zinsneden verkeerd en veel scherper weergegeven, waardoor het artikel over een duidelijk andere mening ging dan de mening die hij via Twitter had gecommuniceerd. Volgens klager is de strekking van zijn berichten dat de brandweer van Gameren al jaren veel beter in staat is om de sfeer van Bruchem aan te voelen dan die van Zaltbommel; ‘Gameren’ maakt eerst contact met de omstanders en inwoners en gaat dan blussen, ‘Zaltbommel’ blust alleen maar. De in het artikel opgenomen samenvatting van zijn berichten is pertinent onjuist. Het zijn niet de woorden die klager heeft gebruikt en er is een volkomen onjuist beeld geschetst van wat klager zou hebben bericht. Klager vermoedt dat het een bewuste actie is om een verkeerd beeld over hem te scheppen, omdat hij vier jaar geleden ook al diverse malen over hetzelfde onderwerp (viering Oud&Nieuw in Bruchem) zeer kritisch en onheus is weggezet in dezelfde editie van het Brabants Dagblad.
Klager meent dat hij op een verkeerde en daarmee beschadigende wijze is neergezet. Als gevolg daarvan heeft hij heel veel onterechte kritiek gekregen, omdat men niet reageert op zijn mening maar op de mening die hem in de mond is gelegd. Klager wil als volksvertegenwoordiger herkozen worden en hij ervaart deze beschadigende actie als zeer vervelend.
 
Verweerder stelt dat de auteur van het commentaar de Twitterberichten van klager op de juiste manier heeft samengevat en geïnterpreteerd. De excuusbrief die klager onlangs stuurde aan de brandweer van Zaltbommel – en waarover op 19 januari 2013 in het Brabants Dagblad is bericht – is daar een bevestiging van, aldus verweerder.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Kern van de klacht is dat de Twitterberichten van klager onjuist zijn geïnterpreteerd en weergegeven in het redactioneel commentaar.
 
De Raad stelt voorop dat het inherent is aan het gebruik van Twitter dat Twitterberichten worden overgenomen, geïnterpreteerd en becommentarieerd door anderen. Gebruikers van dit medium dienen zich daarvan bewust te zijn. Gegeven de Twitterberichten die door klager zijn afgegeven is er geen grond voor het oordeel dat die op een onjuiste manier zijn geïnterpreteerd en samengevat. Verweerder heeft niet journalistiek ontoelaatbaar tegenover klager gehandeld.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 14 juni 2013 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mw. drs. M.G.N. Mathot, mw. drs. J.X. Nabibaks, drs. P. Olsthoorn en mw. J.R. van Ooijen, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. J.K. N'Daw, plaatsvervangend secretaris.