2012/50 ongegrond

Samenvatting

Klager maakt bezwaar tegen een uitzending van LOS Sportcafé. Kern van de klacht is dat verweerder zich in die uitzending beledigend over klager heeft uitgelaten. Volgens klager is het in de maling nemen van zijn persoon voortgezet door hem in beeld te brengen in een uitzending van Spakenburg NU, waarin verslag is gedaan van de ‘Spakenburgse dagen’. Volgens de Raad is duidelijk dat in de eerste uitzending op een ludieke manier is getracht de klacht van klager – over de hoeveelheid reclame en drank die in beeld wordt gebracht – aan de orde te stellen. De wijze van uitvoering is wellicht weinig respectvol tegenover klager, mede gelet op het feit dat verweerder al zelf had geconcludeerd dat de klacht terecht was. Er is echter geen sprake van uitlatingen die klager diskwalificeren of zo tendentieus zijn dat daarmee journalistiek ontoelaatbaar is gehandeld. Overigens siert het verweerder dat hij ter zitting excuses heeft aangeboden voor de wijze waarop over klager is bericht. Het had wel in de rede gelegen dat verweerder dit al op een eerder tijdstip had gedaan. De close-up van klager, die is gebruikt in de tweede uitzending, is gemaakt in de openbare ruimte tijdens een algemeen toegankelijk evenement. Ter zitting heeft verweerder aangevoerd dat het shot van klager zelfs met diens toestemming is gemaakt, hetgeen klager heeft erkend. Met de publicatie van die close-up is dan ook niet journalistiek onzorgvuldig tegenover klager gehandeld.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

B. Offringa

tegen

de hoofdredacteur van de Lokale Omroep Spakenburg (LOS)

Bij brief van 16 april 2012 met diverse bijlagen heeft de heer B. Offringa te Bunschoten (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Lokale Omroep Spakenburg (hierna: verweerder). Verder heeft klager zes op 2 juni 2012 verzonden e-mails en e-mails van 8 juni, 30 juni en 6 juli 2012 als bijlagen overgelegd. Verweerder heeft op de klacht geantwoord in een brief van 16 juli 2012. Klager heeft daarop gereageerd in een e-mail van 26 juli 2012. Voorts heeft klager bij e-mails van 26, 27 en 28 juli 2012 nog diverse bijlagen overgelegd. Ten slotte heeft klager zijn standpunt nader toegelicht in een brief van 27 juli 2012 met bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 24 augustus 2012 waar klager in persoon is verschenen. Namens verweerder waren aanwezig de heer W.M. Poort, voorzitter, de heer W. van Diermen en mevrouw E. van Twillert.

DE FEITEN

Op 23 februari 2012 werd op de Lokale Omroep Spakenburg het programma LOS Sportcafé uitgezonden. De presentator opent de uitzending als volgt:
“Een sportieve groet uit ons sportcafé. Aan de stamtafel heb ik drie gasten, Arthur van de Berg, Peter Frans Heijnen, Willeke Huijgen, welkom. We gaan het met jullie hebben over de sporten. Altijd voetbal, u weet het, en soms andere sporten en die andere sport is vanavond de paardensport. We begrijpen uit reacties dat u ons programma waardeert, dat u blij bent dat we er zijn. We gaan er mee door. We staan open voor reacties, voor kritiek van uw kant. Eh, ja zo een van de dingen waar we mee bezig zijn na een paar uitzendingen, hoe zit het met het decor, straalt het decor uit wat we willen, zijn wij een sportcafé? Staat er bijvoorbeeld niet teveel alcohol in beeld, geven wij het goede voorbeeld aan onze jeugd? Dan zijn we blij dat er altijd iemand mailt, schrijft, twittert. Doe dat vooral. U ziet wat watertjes bijgevoegd. Voor je het weet belt er een Bob op, een beetje onnozele burger, die vertelt dat iets niet in orde is. We doen het interactief, u kunt mailen, bellen, smsen, twitteren naar de LOS. Wij gaan er gelijk werk van maken.”

Op 20 juli 2012 is in een uitzending van Spakenburg NU een verslag gedaan van de ‘Spakenburgse dagen’. In dit verslag is onder meer de openingstoespraak van de burgemeester hoorbaar, waarbij tegelijkertijd beelden zijn getoond van het evenement. Hierbij is klager close-up in beeld gebracht.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat hij bij verweerder een klacht heeft ingediend over de hoeveelheid reclame en drank die in beeld wordt gebracht in de uitzending van LOS Sportcafé. Klager is van mening dat er een overmatige hoeveelheid reclame werd gemaakt. Dit is niet juist voor een programma waar veel jeugd naar kijkt, zeker niet in een dorp waar drankmisbruik een probleem is.
Verder voert klager aan dat hij een medewerker van verweerder heeft gebeld om de door hem ingediende klacht te bespreken. Uiteindelijk kreeg hij een verzoek om de klacht in de studio te bespreken. Dit aanbod heeft hij niet aangenomen, omdat hij vreesde dat hij in een uitzending in de maling genomen zou worden. Volgens klager was deze vrees terecht. In een volgende uitzending heeft men zich naar aanleiding van zijn klacht namelijk negatief over hem uitgelaten. Hij is in de uitzending van 23 februari 2012 ‘Bob, een onnozele burger’ genoemd. Bovendien stonden in die uitzending opeens water en thee in het decor in plaats van bier en wijn. Daaruit blijkt dat zijn klacht niet serieus is genomen en dat zijn vrees dat hij in de maling genomen zou worden, gegrond is. Uit de uitzending bleek dat het een vooropgezet vraag- en antwoordinterview was met de intentie hem in de maling te nemen. Het feit dat verweerder zijn klacht niet serieus heeft genomen, is de reden dat hij zijn klacht eveneens heeft verzonden naar onder meer het Commissariaat voor de Media.
Dat er onwil jegens hem bestaat, blijkt ook uit het feit dat hij is aangevallen door een medewerker van verweerder, aldus klager. Volgens hem heeft deze medewerker zijn fotocamera uit handen geslagen op het moment dat hij foto’s aan het maken was van een stand van verweerder. Klager benadrukt dat hij tijdens een evenement aan het fotograferen was in de openbare ruimte. Daarbij maakte hij van allerlei onderwerpen foto’s, waaronder de stand van verweerder. Er was dan ook geen enkele aanleiding voor deze aanval.
Daarnaast is in de uitzending van 20 juli 2012 – waar verslag werd gedaan van de ‘Spakenburgse dagen’ – het gezicht van klager close-up in beeld gebracht. Volgens klager is dit wederom bewust gedaan om hem in de maling te nemen. Van andere mensen die daar aanwezig waren, is niet een dergelijke close-up gemaakt. Hierdoor is het duidelijk dat hij door het indienen van een klacht het mikpunt is geworden van verweerder, aldus klager.

Verweerder stelt dat in de uitzending van LOS Sportcafé geen sprake is geweest van reclame-uitingen. Dit wordt ook bevestigd door het Commissariaat voor de Media. Verweerder heeft ter zitting opgemerkt dat LOS Sportcafé in de eerste uitzendingen zoekende was naar de opzet van het decor. Volgens verweerder was hij zelf reeds tot de conclusie gekomen dat het decor teveel weg had van een café en dat dit element minder tot uiting gebracht kon worden. Dit is ook de reden dat klager is uitgenodigd voor een gesprek. Het was de bedoeling dit onderwerp met klager te bespreken, waarbij verweerder kon duidelijk maken dat hij het standpunt van klager deelt en dat dit veranderd zou worden. Dit gesprek zou niet in een uitzending plaatsvinden. Vervolgens is in de uitzending van 23 februari 2012 van LOS Sportcafé getracht op een ludieke manier aandacht te besteden aan de verandering van de setting en de klacht van klager daaromtrent. Ter zitting heeft verweerder meegedeeld dat in de uitvoering dit iets over de top is gedaan en daarvoor heeft hij ook zijn excuses jegens klager aangeboden.
Verweerder heeft verder gesteld dat van een mishandeling van klager geen sprake is. Klager is door een medewerker verzocht te stoppen met het maken van foto’s, omdat deze van mening was dat door het maken van de foto’s klager mogelijk wederom – naar de mening van de medewerker ten onrechte en niet ter zake doende – klachten in zou dienen. De medewerker heeft de arm van klager vast gehouden waardoor de camera is gevallen. De medewerker heeft de camera opgepakt en de batterijen er weer in gedaan. Van een aanval is dus geen sprake geweest, aldus verweerder.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Zoals klager ter zitting heeft bevestigd is de kern van de klacht dat in de uitzending van 23 februari 2012 verweerder zich beledigend over hem heeft uitgelaten door aan hem te refereren als ‘Bob, een beetje onnozele burger’. Daarnaast is het in de maling nemen van zijn persoon voortgezet door hem close-up in beeld te brengen in de uitzending van 20 juli 2012.

De Raad stelt voorop dat een journalist en zijn redactie vrij zijn in de selectie van nieuws. De journalist behoeft geen toestemming voor of instemming met een publicatie te hebben van degene over wie hij publiceert. Wel dient hij het belang dat met de publicatie is gediend, af te wegen tegen de belangen die eventueel door de publicatie worden geschaad en vermijdt een journalist eenzijdige en tendentieuze berichtgeving. (zie punten 1.2., 1.3. en 1.5. van de Leidraad van de Raad)

Uitzending 12 februari 2012
Naar het oordeel van de Raad is duidelijk dat verweerder in de uitzending op een ludieke manier heeft getracht de klacht van klager aan de orde te stellen. De wijze van uitvoering is wellicht weinig respectvol jegens klager, mede gelet op het feit dat verweerder reeds zelf had geconcludeerd dat de klacht terecht was. Naar het oordeel van de Raad is echter geen sprake van uitlatingen die klager diskwalificeren of dermate tendentieus zijn dat verweerder daarmee journalistiek ontoelaatbaar heeft gehandeld. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.
Overigens siert het verweerder dat hij ter zitting excuses heeft aangeboden voor de wijze waarop over klager is bericht. Naar de mening van de Raad had het wel in de rede gelegen dat verweerder dit reeds op een eerder tijdstip had gedaan.

Uitzending 20 juli 2012
Een journalist publiceert geen foto’s en zendt geen beelden uit die zijn gemaakt van personen in niet-algemeen toegankelijke ruimten zonder hun toestemming. Hiervan kan de journalist slechts afwijken, indien een gewichtig maatschappelijk belang dit rechtvaardigt en hetzelfde doel op geen andere manier kan worden bereikt. (zie punten 2.4.3. en 2.4.5. van de Leidraad)
Niet in geschil is dat de desbetreffende close-up van klager is gemaakt in de openbare ruimte tijdens een algemeen toegankelijk evenement. Bovendien is ter zitting door verweerder aangevoerd dat het shot van klager zelfs met diens toestemming is gemaakt, hetgeen door klager ter zitting is erkend.
Naar het oordeel van de Raad heeft verweerder met de publicatie van de close-up van klager dan ook niet journalistiek onzorgvuldig jegens klager gehandeld. Dit onderdeel van de klacht is eveneens ongegrond.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

Aldus vastgesteld door de Raad op 25 september 2012 door mr. V.H.G. Lebesque, voorzitter, H. Blanken, M.C. Doolaard, mw. dr. Y.M. de Haan en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Steenbergen, plaatsvervangend secretaris.