2011/3 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

drs. J.E.J.W. Sharpe
tegen

de hoofdredacteur van GeenStijl.nl en
de hoofdredacteur van PowNews en R. Castricum

Bij brief van 23 november 2010 met diverse bijlagen heeft drs. J.E.J.W. Sharpe te Geldrop (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van GeenStijl.nl, de hoofdredacteur van PowNews en R. Castricum (hierna: verweerders). Daarbij heeft klager verzocht om versnelde behandeling. Gelet op artikel 2 lid 3 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad, heeft de voorzitter van de Raad dit verzoek toegewezen. Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 17 december 2010 in aanwezigheid van klager. Verweerders zijn niet ter zitting verschenen.

DE FEITEN  

Op 16 november 2010 is op GeenStijl.nl een artikel verschenen met de kop “PVV-kamerlid was internationale pornobaron (NSFW)”. Het artikel bevat onder meer de volgende passage:
“Nee, een echte vrouwenliefhebber. Wat zeggen we, een PVV'er die wel pap lust van wat vrouwelijk schoon. En van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. Naam is James Sharpe. Nummer 23 op de lijst. Duiken we in het cv van de dirty ol' backbencher. Sharpe werkte als project manager en director voor Translease International. Een bedrijf in, ehm zeg maar, nou ja, ehm, de communicatiesector. Gespecialiseerd in niche-titels als een kutgeil.com (NSFW), een zaadsnol.com (NSFW) en een veeeel meer. Zo leverde Sharpe met zwartesletjes.com (NSFW) een belangrijke bijdrage aan het integratiedebat. Speciaal voor Dion Graus wordt mijnexiseenhoer.com (NSFW) in de lucht gehouden. Allemaal eenvoudig terug te vinden met domaintools. Zijn we nog wel even benieuwd wat de gedoogsteunbroeders van de SGP vinden van zoveel hitsigheid. "Gratisnatkutje.com (NSFW) zegt u, mevrouw de voorzitter?" Anywaytjes Sharpe. Bedankt voor vele jaren fapplezier. Doe de geile groetjes aan Fleur!
Update: Bedrijf van James Sharpe zou veroordeeld zijn wegens misleiden van consumenten. Vanavond bij Straks in het Pownews.”
 
In afleveringen van het televisieprogramma PowNews van 16, 17, 18 en 19 november 2010 is aandacht besteed aan klager. In de uitzendingen worden door R. Castricum diverse personen geïnterviewd.

Voorafgaand aan de zitting heeft de Raad opnamen van de gewraakte uitzendingen bekeken.

HET STANDPUNT VAN KLAGER

Klager stelt dat hij door het artikel en de uitzendingen als politicus en burger zwaar is beschadigd. Hij stelt dat dit zijn kansen voor het opbouwen van een maatschappelijke carrière buiten de politiek ernstig beperkt. Klager stelt dat hij zich nooit heeft beziggehouden met activiteiten in de pornobranche. Verweerders baseren zich op het bedrijfsprofiel en productenpallet van het bedrijf Translease, dat tegenwoordig pornografische internetsites exploiteert en host. Klager heeft meer dan tien jaar geleden voor dit bedrijf gewerkt als business development director Azië en Oost-Europa en was in deze functie verantwoordelijk voor het sluiten van contracten met nationale telecombedrijven. Klager stelt dat ten tijde van zijn werkzaamheden het bedrijf geen pornowebsites exploiteerde. Klager ontkent dat hij pornowebsites beheerde of een ‘internationale pornobaron’ was. Hij beticht verweerders van het bewust en doelgericht publiekelijk beschadigen van zijn integriteit als politicus en mens.
Voor zover in de publicatie en uitzendingen aandacht wordt besteed aan het bedrijf Digitania Zrt. stelt klager dat dat bedrijf, en niet hij persoonlijk, een administratieve sanctie opgelegd heeft gekregen. Klager is nimmer persoonlijk veroordeeld voor oplichting of sms-fraude. Verder stelt klager dat ten onrechte wordt gesuggereerd dat Digitania de betaling van de tweede administratieve boete wilde ontduiken door surseance van betaling aan te vragen.
Volgens klager dienen feiten altijd gecontroleerd te worden voordat beschuldigingen worden geuit, hetgeen in dit geval niet is gedaan. Hij meent dat verweerders de feiten bovendien hebben aangedikt om hem nog meer te schaden.
Ten slotte stelt klager dat hij zich ervan bewust is dat van een Tweede Kamerlid verwacht wordt dat hij een vorm van publieke verantwoording aflegt. Klager heeft hiermee geen moeite. Het is echter de verantwoordelijkheid van de media, waaronder verweerders, om zich te baseren op feiten en niet op geruchten en beweringen. Volgens klager dienen verweerders zich te onthouden van suggestieve beeldvorming.

BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Kern van de klacht is dat verweerders onjuiste en ongefundeerde ernstige beschuldigingen aan het adres van klager hebben geuit.

De Raad stelt voorop dat een journalist waarheidsgetrouw bericht. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht. (zie punt 1.1. van de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek)

In de gewraakte publicaties wordt onder meer gesuggereerd dat klager zich in het verleden bezig hield met het exploiteren van pornografische websites, waarbij hij is aangeduid als ‘pornobaron’. Verder zijn beschuldigingen aan het adres van klager geuit betreffende mishandeling, bedreiging en oplichting. Klagers integriteit wordt hierdoor in ernstige mate aangetast.

Naar het oordeel van de Raad is sprake van zodanig diffamerende beschuldigingen, dat verweerders deze niet zonder deugdelijke grondslag hadden mogen publiceren. Klager heeft de aantijgingen aan zijn adres gemotiveerd betwist, terwijl verweerders niet aannemelijk hebben gemaakt dat voor de berichtgeving voldoende grondslag aanwezig is.

Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat verweerders de grenzen hebben overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is, door over klager te berichten zoals zij hebben gedaan.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting op hun website te publiceren alsmede daaraan aandacht te besteden in een uitzending van PowNews.

Aldus vastgesteld door de Raad op 21 januari 2011 door mw. mr. H. Troostwijk, voorzitter, H. Blanken, mr. B. Geersing, mw. drs. M.G.N. Mathot en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mr. H. Osinga, adjunct-secretaris.