2010/26 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van AT5
 
Bij brief van 23 maart 2010 met drie bijlagen heeft X (hierna: klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van AT5 (hierna: verweerder) en de Raad verzocht om bemiddeling. De secretaris van de Raad heeft dit verzoek voorgelegd aan verweerder. Hierop heeft E. Sprenkeling in een e-mail van 1 april 2010 namens verweerder geantwoord dat hij niet aan bemiddeling wenst mee te werken. Vervolgens heeft de secretaris van de Raad verweerder verzocht inhoudelijk op de klacht te reageren. Daarop heeft Sprenkeling geantwoord in een e-mail van 20 april 2010. Voorts heeft verweerder een dvd-opname van de gewraakte uitzending aan de Raad verstrekt.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 21 mei 2010. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
Voorafgaand aan de zitting heeft de Raad de dvd-opname bekeken.
 
DE FEITEN
 
Op 10 maart 2010 is in een uitzending van ‘AT5 Nieuws’ een item uitgezonden onder de titel “’Voorkom bedreiging van raadsleden’”. In het item wordt (oud) gemeenteraadslid mr. drs. P. Hoogerwerf geïnterviewd. Hoogerwerf stelt, desgevraagd: “Ik heb jarenlang een mevrouw achter me aan gehad, die mij heeft gestalked, wat ontzettend vervelend was (...)”.
 
HET STANDPUNT VAN PARTIJEN
 
Klaagster stelt – kort samengevat – dat zij in het nieuwsitem ten onrechte wordt beschuldigd van het stalken van de bovengenoemde Hoogerwerf.
 
Verweerder stelt dat klaagster niet specifiek is genoemd, zodat haar integriteit niet is geschonden.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Vaststaat dat de naam van klaagster niet in de uitzending is vermeld. Ook overigens zijn in de uitzending geen zodanige gegevens vermeld, waardoor klaagster in verband wordt gebracht met het stalken van Hoogerwerf. Aldus kan niet worden geconcludeerd dat de integriteit van klaagster door de uitzending is aangetast. De klacht is derhalve ongegrond.
  
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 25 juni 2010 door mr. Th. Groeneveld, voorzitter, mr. T.E. Klein, mw. E.J.M. Lamers, M. Ülger en mr. drs. G.J. Wolffensperger, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mr. W.S. van Helvoort, plaatsvervangend secretaris.