2006/23 gegrond ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

S.K.A. Brown

tegen

de hoofdredacteur van www.hijonline.nl en J. van den Heuvel

Bij brief van 2 januari 2006 met diverse bijlagen heeft S.K.A. Brown te Amsterdam (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van www.hijonline.nl en J. van den Heuvel (hierna: verweerders). Klager heeft zijn klacht vervolgens nader toegelicht en diverse stukken overlegd bij brieven van 9, 12 en 16 januari 2006.
Van den Heuvel heeft op de klacht gereageerd in een brief van 1 februari 2006 met als bijlage een video-opname van een uitzending van het televisieprogramma ‘Bureau Misdaad’ van 27 december 2005.
De hoofdredacteur van www.hijonline.nl heeft niet op de klacht gereageerd.

Voorafgaand aan de zitting heeft de Raad de door Van den Heuvel overgelegde video-opname bekeken.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 17 februari 2006 buiten aanwezigheid van partijen. Een der leden van de Raad heeft zich verschoond. De zaak is behandeld door de voorzitter en de overige leden.

DE FEITEN

Op 27 december 2005 is op www.hijonline.nl een artikel verschenen onder de kop “Vijfde aanslag! Poging tot liquidatie drugsbaron Steve Brown”. De intro van het artikel luidt:
De drugsbaron die vanavond in het programma Bureau Misdaad van John van den Heuvel beweert dat er afgelopen zondagnacht een poging is gedaan om hem voor zijn woning in Amsterdam te liquideren zou Steve Brown zijn. Brown is niet bepaald geliefd in sommige criminele kringen omdat hij ooit getuigde tegen Klaas Bruinsma, die zelf ook doodgeschoten werd.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt – kort samengevat – dat in het artikel op www.hijonline.nl ten onrechte is vermeld dat hij de persoon zou zijn, die in de uitzending van Bureau Misdaad van diezelfde dag beweert dat een aanslag op hem is gepleegd. Hij heeft nooit met Van den Heuvel gebeld en er is geen aanslag op hem gepleegd. Volgens klager wordt hij door deze onjuiste publicatie ten onrechte gecriminaliseerd en in gevaar gebracht.
Klager stelt verder dat Van den Heuvel het artikel niet heeft tegengesproken en kennelijk instemt met de inhoud ervan.

Van den Heuvel stelt dat in de uitzending van Bureau Misdaad op geen enkele wijze is gemeld of gesuggereerd dat klager slachtoffer zou zijn van een aanslag. De uitzending had betrekking op een totaal ander persoon, die op geen enkele wijze in verband staat met klager. Dit is door RTL Nederland ook diverse keren aan klager gemeld. Met de door klager bedoelde website is nimmer contact geweest.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

In het artikel op www.hijonline.nl is gesuggereerd dat de man die in de uitzending van Bureau Misdaad van 27 december 2005 belt met Van den Heuvel en beweert dat een aanslag op hem is gepleegd, klager is. Die suggestie is zodanig gepresenteerd – onder meer door de stellige kop – dat de lezer zich moeilijk aan de indruk kan onttrekken dat daarin wel een kern van waarheid moet zitten.
In de bedoelde uitzending van Bureau Misdaad is echter op geen enkele wijze een verband gelegd met klager. Overigens is niet gebleken dat de suggestie door feiten wordt ondersteund.
Door niettemin over klager te berichten op de wijze als hij heeft gedaan, heeft de hoofdredacteur van www.hijonline.nl de grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De Raad neemt daarbij mede in aanmerking dat niet is gebleken dat de hoofdredacteur van www.hijonline.nl de mogelijk ernstige gevolgen van de publicatie voor klager heeft meegewogen.

Niet valt in te zien op welke grond Van den Heuvel medeverantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor de publicatie op www.hijonline.nl. Dat Van den Heuvel tegen die publicatie geen bezwaar zou hebben gemaakt, zoals klager heeft gesteld, is daarvoor onvoldoende. Voor zover de klacht is gericht tegen Van den Heuvel, is deze dan ook ongegrond.

BESLISSING

De klacht gericht tegen de hoofdredacteur van www.hijonline.nl is gegrond, de klacht tegen Van den Heuvel is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting op www.hijonline.nl c.q. in een uitzending van ‘Bureau Misdaad’ dan wel op de website van ‘Bureau Misdaad’ te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 3 mei 2006 door mr. A. Herstel, voorzitter, T.G.G. Bouwman, drs. C.M. Buijs en mw. E.J.M. Lamers, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.