2004/13 niet-ontvankelijk

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

F. Eeken

tegen

P. Borst (NRC Handelsblad) en de hoofdredacteur van NOVA (NPS/VARA)

Bij brieven van 6 en 12 november 2003 met diverse bijlagen heeft F. Eeken te Amsterdam (klager) een klacht ingediend tegen P. Borst (NRC Handelsblad) en de hoofdredacteur van NOVA (NPS/VARA). Hierop heeft F.E. Jensma, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, gereageerd bij brief van 17 november 2003. De hoofdredacteur van NOVA heeft niet op de klacht gereageerd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.

In verband met de ontstentenis van een der leden van de Raad is de klacht behandeld door de voorzitter en drie leden.

DE FEITEN

Op 24 augustus 2000 heeft Borst in NRC Handelsblad een column gewijd aan Jomanda. NOVA heeft in een uitzending van 1 september 2001 aandacht besteed aan Jomanda.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat hij een definitieve belastingaanslag heeft ontvangen voor een groot bedrag, omdat het Ziekenfonds de door hem gemaakte kosten voor het bezoeken van Jomanda niet vergoedt. Hij is de dupe van negatieve media uitlatingen omtrent Jomanda en is derhalve door de berichtgeving persoonlijk in zijn belangen geschaad, aldus klager.

Jensma stelt dat klager geen rechtstreeks belang heeft bij een oordeel van de Raad.

BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID

Ingevolge artikel 2 lid 1 van het Reglement van de Raad komt slechts voor behandeling in aanmerking een klaagschrift dat is ingediend door een 'rechtstreeks belanghebbende'. Volgens het vaste oordeel van de Raad kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte publicatie direct betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.

Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de kosten voor zijn bezoeken aan Jomanda, zoals hij stelt, ten gevolge van de gewraakte berichtgeving niet aan hem worden vergoed. Ook overigens is niet gebleken van omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat het belang van klager direct betrokken is bij de gewraakte publicaties (vgl. onder meer: Schepers tegen ‘De Ochtenden’ (VPRO), RvdJ 2003/47 en Van Os tegen Huisjes en Algemeen Dagblad, RvdJ 2003/40).

BESLISSING

Klager is in zijn klacht niet-ontvankelijk.

De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting in NRC Handelsblad te publiceren c.q. aan deze beslissing aandacht te besteden in een uitzending van NOVA.

Aldus vastgesteld door de Raad op 27 januari 2004 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, drs. C.M. Buijs, mr. A. Herstel en mr. A.H. Schmeink, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2004-13