2003/29 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

R.R. Fernandes

tegen

R. Couwenhoven (De Telegraaf)

Bij brief van 17 november 2002 met twee bijlagen heeft R.R. Fernandes te Oudenbosch (klager) een klacht ingediend tegen R. Couwenhoven (verweerder). Bij brief van 2 maart 2003 heeft klager nog een bijlage aan het dossier toegevoegd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 21 maart 2003 buiten aanwezigheid van partijen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat hij verweerder in een brief van 9 juni 2002 heeft gevraagd aandacht te besteden aan het onrecht dat zijn geestelijk gehandicapte dochter is aangedaan. Bij brief van 2 november 2002 heeft hij verweerder aan zijn vorige brief herinnerd. Verweerder heeft niet op de brieven gereageerd en nagelaten de stukken te retourneren, aldus klager. Hij heeft de indruk dat de journalisten van De Telegraaf zijn zaak niet serieus nemen dan wel het onrecht dat hem en zijn gezin is aangedaan niet naar buiten durven brengen.
Verder stelt hij dat Krishna Salikram wél over hem en zijn dochter heeft bericht. Met de publicatie van Salikram kan klager iedereen wijzen op het onrecht en leed dat hem en zijn gezin is aangedaan.

In een brief van 11 maart 2003 heeft A. Reekers, adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf, meegedeeld dat verweerder niet inhoudelijk op de klacht, die hem een compleet raadsel is, reageert.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht komt erop neer dat verweerder ongemotiveerd, althans zonder goede grond weigert een publicatie te wijden aan klagers zaak (het onrecht dat volgens hem is aangedaan aan zijn geestelijk gehandicapte dochter). Klaarblijkelijk ter illustratie van die in zijn ogen onaanvaardbare weigerachtige houding wijst klager erop dat verweerder niet op zijn brieven reageert en attendeert hij op de wijze waarop verweerder omgaat met dossierstukken die klager hem, naar de Raad begrijpt: niet in origineel maar in kopie, heeft toegezonden.
De klacht is ongegrond. Verweerder is geheel vrij in zijn selectie van nieuws. Het niet publiceren over klagers zaak kan dan ook niet leiden tot het oordeel dat verweerder de door hem als journalist in acht te nemen grenzen heeft overschreden (vgl. Lindeman/Blees e.a., RvdJ 1999/48). Anders dan klager lijkt te menen behoefde verweerder zijn keuze om niet tot publicatie over te gaan tegenover hem ook niet te verantwoorden.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in De Telegraaf te (laten) publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 16 mei 2003 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, drs. G.H.J.M. Bueters, mw. mr. V. Keur, mw. drs. J.W.M. Kok en prof. drs. E. van Thijn, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2003-29