2003/10 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

M.A. Berkers

tegen

de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

Bij brief van 19 november 2002 met een bijlage heeft M.A. Berkers te Deurne (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad (verweerder). Hierop heeft J.M. van der Hart geantwoord in een brief van 27 november 2002 met een bijlage. Klager heeft daarop nog gereageerd in een schrijven van 4 december 2002 met een bijlage.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 december 2002 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 16 november 2002 is in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen onder de kop “GroenLinks verliest boegbeeld”. Het artikel bevat onder meer de volgende passage:
Als de leden ook akkoord gaan, zal Halsema direct na het congres op 23 november het fractievoorzitterschap van Rosemöller overnemen. GroenLinks is daarmee vooralsnog de enige partij met een vrouwelijke lijsttrekker.

Klager is regiocoördinator in de kieskring Den Bosch voor de politieke partij deConservatieven.nl.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat in het artikel ten onrechte is vermeld dat GroenLinks vooralsnog de enige partij is met een vrouwelijke lijsttrekker. Weliswaar moest de partij deConservatieven.nl op het moment van de publicatie eerst nog in de verschillende kiesdistricten kandidatenlijsten met voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren, om mee te kunnen doen aan de landelijke verkiezingen. Dat neemt niet weg dat Winny de Jong zich al veel eerder in de media heeft voorgesteld als nieuwe lijsttrekker voor deConservatieven.nl. Klager wijst in dit verband op de website van deConservatieven.nl, waarop de kandidatenlijst is gepubliceerd.
Naar aanleiding van de publicatie heeft klager zich tot de redactie van het Eindhovens Dagblad gewend en om rectificatie verzocht. Daarop kreeg klager te horen dat zijn verzoek was geweigerd omdat de rectificatie niet meer op tijd geplaatst zou kunnen worden. Deze reactie bevreemdt klager, omdat zijn verzoek tot rectificatie dateert van dezelfde dag als de gewraakte publicatie. De redactie beloofde klager in de toekomst rekening te houden met zijn commentaar, maar deze toezegging acht klager te mager. Het gaat hier om een verkeerde weergave van feiten, die simpelweg gerectificeerd moet worden, aldus klager.
Volgens hem wordt Conservatieven.nl als nieuwe politieke partij door de verkeerde berichtgeving ernstig benadeeld, terwijl GroenLinks als bestaande politieke partij al ruimschoots bekendheid geniet.

Verweerder begrijpt uit de lezing van klager dat het Eindhovens Dagblad hem niet adequaat te woord heeft gestaan. De klacht betreffende het lijsttrekkerschap van Winny de Jong is naar de mening van verweerders ongegrond. Op het moment van de publicatie was er door de partij Conservatieven.nl nog geen kandidatenlijst ingediend en was formeel ook nog geen lijsttrekker aangewezen. Dit blijkt duidelijk uit een afdruk van de internetsite van de Conservatieven.nl van 27 november 2002, aldus verweerder.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Op de door klager overgelegde afdruk van de internetpagina www.conservatieven.nl/ kandidaten.htm, gedateerd 4 december 2002, is vermeld:
Kandidaten voor de verkiezingen van 22 januari 2003, Wij zijn op dit moment druk bezig met het samenstellen van de kandidatenlijst. Tot op heden ziet de lijst er als volgt uit: 1. Winny de Jong (Tweede Kamerlid Groep de Jong) (…)
Hieruit kan niet anders worden geconcludeerd dan dat op dat moment slechts sprake van een voorlopige, nog niet ingediende kandidatenlijst en dat Winny de Jong formeel nog geen lijsttrekker was. Het feit dat zij zich mogelijk al wel als zodanig had gepresenteerd, doet daaraan niet af. Aldus bestaat geen grond voor het oordeel dat de gewraakte zinsnede “GroenLinks is daarmee vooralsnog de enige partij met een vrouwelijke lijsttrekker.” feitelijk onjuist is, zodat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in het Eindhovens Dagblad te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 24 februari 2003 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, mw. mr. V. Keur, mw. J.A. Koerts, mw. C.D. Smolders en prof. drs. E. van Thijn, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2003-10