2003/1 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

K.N. Moesquit

tegen

de hoofdredacteur van Resumen

Bij brief van 3 september 2002 met drie bijlagen heeft K.N. Moesquit te Hoensbroek (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Resumen (verweerder). Verweerder heeft daarop niet gereageerd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 15 november 2002 in aanwezigheid van klager. Verweerder is daar niet verschenen.

DE FEITEN

Op 20 juli 2002 is in het Antilliaanse weekblad Resumen, dat in de 'edita pa Antilliaans-Nederlands' in Nederland wordt uitgegeven, een artikel verschenen onder de (vertaalde) kop “In verband met handel in XTC: Nederland wil Kenneth Moesquit uitleveren aan Amerika”. Dit artikel bevat onder meer de volgende (vertaalde) passages:
Deze dagen zijn de vaste bezoekers van café ‘De korte Golf’, gevestigd aan de Reguliersdwarsstraat in het centrum, een campagne begonnen ter ondersteuning van een trouwe klant. Kenneth Moesquit, jazzzanger, kunstenaar, zit al vijf maanden vast door de Nederlandse justitie. Hij zit vast voor de handel in de verboden drugs XTC.
en
Er zitten veel Antillianen vast in verschillende steden. Het lijkt of Kenneth Moesquit een van de velen is in deze oorlog tegen XTC.

Naar aanleiding van deze publicatie heeft klager zijn bezwaren tegen het artikel aan verweerder kenbaar gemaakt en om rectificatie verzocht.

Vervolgens is in de week van 3 augustus 2002 in Resumen een artikel verschenen onder de (vertaalde) kop “Aklaratie” dat (vertaald) luidt als volgt:
In onze editie nr. 623, van 20 juli tot 27 juli 2002, hebben wij op de eerste pagina gepubliceerd dat een zeker Kenneth Moesquit vastzit op verdenking van handel in XTC naar Amerika en dat de Amerikaanse justitie om zijn uitlevering heeft verzocht. Dit nieuws heeft erg veel aandacht gekregen, daar blijkt dat er minstens twee Kenneth Moesquit zijn. Degene die Resumen bedoelde is van Surinaamse afkomst, jazzzanger en kunstenaar genaamd Kenneth Moesquit, geboren in Suriname in 1956. Wij hebben begrepen dat de andere Kenneth Moesquit zich heel erg beledigd heeft gevoeld doordat Resumen dit nieuws heeft geschreven. Ondanks dat Resumen duidelijk heeft gerefereerd aan een Moesquit, jazzzanger en kunstenaar en inwoner van Amsterdam, en niet aan de ex-lottoverkoper, ex-politicus, ex-zakenman, ex-feestpromotor en alweer toekomstig politicus, geboren in Curaçao, heeft Resumen misschien onvoldoende duidelijk gemaakt dat het niet betreft de Moesquit geboren in Curaçao.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager heet Kenneth Moesquit, maar is niet de persoon die in het artikel van 20 juli 2002 wordt bedoeld. Hij is door verschillende mensen uit zijn omgeving op het artikel aangesproken met de vraag of hij degene is die in het artikel wordt genoemd. Naar aanleiding daarvan is hij op onderzoek uitgegaan. Daarbij heeft hij geconstateerd dat degene die wél is bedoeld, anders heet. Die persoon, wiens naam duidelijk anders is dan die van klager, zowel in schrijfwijze als in uitspraak, is bovendien in het geheel niet gerelateerd aan klager of zijn familie. De naam Moesquit is zeer zeldzaam en mensen met die achternaam zijn allen familie van klager. Door zijn werkzaamheden in het verleden geniet klager een zekere bekendheid op de Antillen en in Nederland.
Verder stelt klager dat verweerder zich heeft gebaseerd op een nieuwsuitzending van AT5, waarin duidelijk is gesproken over een persoon met een andere achternaam dan die van hem. Bovendien heeft klager van een medewerkster van het in het artikel genoemde café de naam en het telefoonnummer gekregen van de advocaat van de bedoelde persoon. Verweerder had dus kunnen en moeten weten over wie het ging, maar hij heeft nagelaten ter zake voldoende onderzoek te verrichten, aldus klager. Volgens hem is verder opzettelijk gebruik gemaakt van zijn naam, omdat hij als bekende Antilliaan aanzien geniet, waardoor goede verkoopcijfers van de krant gegarandeerd zouden zijn. Ter zitting heeft klager er nog op gewezen dat Resumen zich richt op de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Het is een landelijk weekblad dat goed verkoopt. Als de juiste persoon zou zijn genoemd en direct duidelijk was gemaakt dat het iemand van Surinaamse afkomst betrof, zou het verhaal de lezers van Resumen niet hebben geïnteresseerd. Overigens heeft een medewerkster van Resumen in het verleden contact gehad met klager. Als klager wél in het artikel zou zijn bedoeld, dan had het op de weg van verweerder behoren te liggen contact met klager op te nemen, ten einde hem in staat te stellen op het bericht te reageren.
Ten slotte stelt klager dat verweerder de onjuiste berichtgeving ondeugdelijk heeft gerectificeerd. In de rectificatie wordt opnieuw ten onrechte gesproken van Kenneth Moesquit.

Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

In het artikel van 20 juli 2002 is verwarring gezaaid omtrent de identiteit van de persoon over wie het gaat. Enerzijds wordt bericht dat die persoon trouwe bezoeker is van café ‘De korte Golf’, jazzzanger en kunstenaar, hetgeen niet op klager betrekking heeft. Anderzijds wordt de persoon herhaaldelijk Moesquit genoemd en wordt door de passage “Er zitten veel Antillianen vast in verschillende steden. Het lijkt of Kenneth Moesquit een van de velen is in deze oorlog tegen XTC.” gesuggereerd dat hij van Antilliaanse afkomst is, hetgeen wél op klager van toepassing is. Niet ter discussie staat dat klager niet de in het artikel bedoelde persoon is en dat die persoon een andere achternaam heeft dan klager.

Verweerder heeft kennelijk geprobeerd het artikel van 20 juli 2002 recht te zetten in het bericht van 3 augustus 2002. In dat bericht is echter dezelfde verwarring gezaaid door opnieuw de bedoelde persoon ten onrechte aan te duiden met de naam Moesquit. Van een adequate rectificatie is aldus geen sprake.

De Raad komt derhalve tot de slotsom dat verweerder grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De klacht is gegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Resumen te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 8 januari 2003 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, T.G.G. Bouwman, drs. G.H.J.M. Bueters, drs. C.M. Buijs en mw. mr. V. Keur, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2003-01