2002/55 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

J.S.B.P. Stoker

tegen

de hoofdredacteur van Nieuwe Revu

Bij brief van 11 juni 2002 met drie bijlagen heeft John S.B.P. Stoker te Huizen (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Nieuwe Revu (verweerder). Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 11 oktober 2002, in aanwezigheid van klager. Verweerder was niet aanwezig.

DE FEITEN

In de Nieuwe Revu van 15 mei 2002 is een artikel gepubliceerd met als kop “Wie is Volkert van der G.?” In het artikel is onder meer de volgende zin opgenomen:
Als bestuurders van het VMO (Vereniging Milieu Offensief) staan drie namen ingeschreven: Sjoerd van de Wouw als voorzitter, Volkert van der G. als secretaris/penningmeester en John Stoker als lid.

Met deze passage wordt niet gedoeld op klager, maar op een naamgenoot, John J.H.S. Stoker. Klager heeft niets met VMO te maken.

Klager heeft over de kwestie contact opgenomen met verweerder. Zowel telefonisch als schriftelijk heeft klager gevraagd om rectificatie van de desbetreffende passage. Verweerder heeft in reactie daarop aangeboden in de kantlijn van de showpagina aandacht aan de verwarring te besteden, in het kader van een kort artikeltje over naamsverwarring in het algemeen. Klager is op dit aanbod niet ingegaan.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager betoogt dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door in een artikel over de omgeving van Volkert van der G. te volstaan met vermelding van de naam “John Stoker”. Volgens klager had verweerder tenminste de woonplaats, de leeftijd, de voorletters of het beroep van de betreffende John Stoker moeten vermelden, teneinde mogelijke naamsverwarring te voorkomen. Klager voelt zich door de publicatie geschaad. Hij was ten tijde van de publicatie werkzaam als milieu-inspecteur en is van verschillende kanten aangesproken op zijn vermeende betrokkenheid bij Volkert van der G. Verweerder had dat moeten voorkomen.

Verweerder heeft geen standpunt ingenomen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Van de media kan in het algemeen niet worden verlangd dat zij, bij ieder gebruik van een naam, voorkomen dat verwarring met andere mogelijke dragers van die naam zou kunnen ontstaan.
In dit geval, waarbij ten gevolge van de publicatie ten onrechte verband zou kunnen worden gelegd tussen klager en Volkert van der G., is dit niet anders. Klager kan, wanneer hij hierop wordt aangesproken, eenvoudig uitleggen dat kennelijk sprake is van een naamgenoot en dat hij niet bedoeld wordt. Verweerder heeft zelfs nog aangeboden in een algemeen artikeltje over naamsverwarring aandacht aan dit voorbeeld te schetsen, hetgeen door klager is afgewezen.

BESLISSING

De klacht is ongegrond.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting te publiceren in Nieuwe Revu.

Aldus vastgesteld door de Raad op 21 november 2002 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, drs. C.M. Buijs, mw. C.J.E.M. Joosten, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns en drs. P. Sijpersma, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. A.R. Creutzberg, secretaris.

Uitspraak 2002-55