2002/52 onbevoegd

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

A.M.J.H. Oomen

tegen

de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

Bij brief van 1 juli 2002 met zes bijlagen heeft A.M.J.H. Oomen te ‘s-Hertogenbosch (klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad (verweerder). Klaagster heeft haar klacht nog nader toegelicht bij brief van 8 augustus 2002 en bij brief van 14 september 2002 met drie bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 september 2002 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op 12 december 1996 en op 15 december 2000 heeft het Brabants Dagblad in de rubriek ‘Logboek’ aandacht besteed aan problemen van klaagster met haar woning. Het laatste artikel bevat onder meer de passages:
,,Van de bewoners van alle 168 appartementen is zij de enige die constant klaagt,” vertelt Ton van de Heiden, huismeester van het complex.
en
Volgens Lupron (een bedrijf in ventilatiesystemen) kan Oomen de problemen overigens simpel verhelpen. De stank en tocht verdwijnen door een raam te openen of het ventilatiesysteem aan te zetten. ,,Dat vind ik geen oplossing,” roept Oomen. ,,Ik stook namelijk zuinig.”

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat zij na het artikel van 15 december 2000 verweerder diverse malen op de hoogte heeft gesteld van nieuwe ontwikkelingen rond haar woning. Zij wijst op een brief van 16 mei 2002 van het bestuur van de huurdersvereniging, waarin het bestuur schrijft: “Zoals indertijd gemeld bij de Woonbond hebben wij meermalen geconstateerd dat Mevr. Oomen haar woning ruimschoots ventileert maar wanneer zij ramen sluit er stankoverlast optreedt. Wij hebben thans bemerkt dat de stankoverlast komt vanuit de meterkast in de gang van de woning.” Aan deze informatie heeft het Brabants Dagblad geen aandacht besteed. Klaagster vindt het vervelend om geconfronteerd te worden met gebreken in en om haar woning, die het gevolg zijn van een onzorgvuldige bouw en haar niet zijn te verwijten.

Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Klaagster heeft in haar brieven uitvoerig aangegeven wat er volgens haar mis is met haar woning. De Raad kan echter niets in de klacht ontwaren dat zou kunnen leiden tot de conclusie dat de klacht betrekking heeft op een journalistieke gedraging. Klaagster verlangt eigenlijk van de Raad een oordeel over de problemen rond haar woning. De Raad is niet bevoegd daarover te oordelen.

BESLISSING

De Raad is niet bevoegd over de klacht te oordelen.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in het Brabants Dagblad te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 21 november 2002 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, drs. G.H.J.M. Bueters, drs. G.T.M. Driehuis, mw. E.H.C. Salomons en mw. drs. B.L.W. Tillema, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2002-52