2000/68 onbevoegd

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

S.K.A. Brown

tegen

B. van Hout

Bij brief van 18 juli 2000 met negentien bijlagen heeft S.K.A. Brown te Amsterdam (klager) een klacht ingediend tegen B. van Hout (wederpartij). Brown heeft zijn klacht nader toegelicht bij brieven van 7 augustus 2000 met zes bijlagen, 21 augustus 2000 met vier bijlagen, 31 augustus 2000 met een bijlage, 4 september 2000 met een bijlage, 26 september 2000 met drie bijlagen, 17 oktober 2000 met een bijlage, 22 oktober 2000 met drie bijlagen, 6 november 2000 met een bijlage en 23 november 2000 met drie bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 23 november 2000 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

De wederpartij heeft een website, www.crimesite.nl, waarop hij het "Dossier Steve Brown" publiceert. Daarnaast bevat deze website een zogeheten 'gastenboek'. Hierop kunnen 'bezoekers' onder meer over klager hun mening uiten.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat hij op de website door de wederpartij wordt gebruikt, dan wel geƫxploiteerd in beeld, geluid en tekst. Volgens klager is de website jegens hem beledigend en heeft de wederpartij het oogmerk hem te beschadigen. De wederpartij suggereert op de website dat klager ook tegenwoordig strafbare handelingen pleegt. De inhoud van de website is derhalve in strijd met de feiten en met opzet zodanig gepresenteerd, dat de wederpartij daardoor niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een journalist verwacht mag worden bij het doen van dergelijke zeer ernstige beschuldigingen, aldus klager. Hij betoogt dat de wederpartij aldus op zeer grove wijze inbreuk maakt op zijn privacy en hem schade toebrengt.

De wederpartij heeft niet op de klacht gereageerd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Klager heeft geen stukken geproduceerd waaruit op voor de Raad waarneembare wijze blijkt van journalistieke uitingen die voor beoordeling door de Raad in aanmerking komen. Ook anderszins is de Raad van zulke uitingen niet gebleken. De Raad is derhalve van oordeel dat hij niet over de klacht kan oordelen.

BESLISSING

De Raad acht zich onbevoegd om over de klacht te oordelen.

De Raad verzoekt de wederpartij aan deze beslissing aandacht te besteden op zijn website.

Aldus vastgesteld door de Raad op 12 december 2000 door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, mr. D.T. Dalmolen, mw. C.E.J.M. Joosten, M.J. Kes en drs. K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2000-68