2000/39 onbevoegd

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

SME-TV

tegen

Stichting Kleurnet Televisie

Bij brief van 7 februari 2000 met twee bijlagen heeft SME-TV (klaagster) een klacht ingediend tegen Stichting Kleurnet Televisie (verweerster). Bij brief van 22 februari 2000 heeft verweerster op de klacht gereageerd.

De zaak is buiten aanwezigheid van partijen behandeld ter zitting van de Raad van 13 april 2000.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

SME-TV is een omroeporganisatie die programma's maakt met als doel het belichten van Suriname en Surinamers vanuit de Surinaamse beleving. Zij zendt haar programma's uit via Kleurnet. Na een gerezen verschil van inzicht tussen partijen heeft klaagster verweerster bij brieven van 6 en 14 januari 2000 verzocht geen programma's van haar meer uit te zenden of aan te kondigen. Desondanks is nadien een beeld uit de leader van SME-TV Sportmix door Kleurnet vertoond.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat met de leader het programma SME-TV Sportmix wordt aangekondigd, terwijl daarna een programma volgt waar zij niets mee te maken heeft. Daardoor worden haar kijkers en sponsors misleid en lijdt zij schade, aldus klaagster.

Verweerster stelt dat mogelijk in een van haar leaders - een kort promofilmpje waarin al haar programma's over het scherm flitsen - op 7 februari 2000 een stukje van maximaal 2 seconden dat minder dan 1/6 deel van het TV-beeld beslaat, van de door haar gefabriceerde leader van het programma Sportmix is uitgezonden. Het gaat om materiaal over SME-TV in de context van wat Kleurnet als programmering presenteerde. Een dergelijk filmpje laat zich, evenals ander promotiemateriaal, niet van de ene op de andere dag wijzigen, aldus verweerster.

BEOORDELING

De klacht betreft geen journalistieke gedraging als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten. De Raad is derhalve niet bevoegd over de klacht te oordelen.

BESLISSING

De Raad acht zich niet bevoegd over de klacht te oordelen.

Aldus vastgesteld door de Raad op 18 mei 2000, door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, drs. G.H.J.M. Bueters, prof.mr. E.C.M. Jurgens en M.J. Kes, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.R. Creutzberg, secretaris.

Uitspraak 2000-39