1999/4 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

De Nederlandsche Algemene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix

tegen

de hoofdredacteur van Assurantie Magazine

Bij brief van 10 augustus 1998 met 1 bijlage heeft mr. G. Dik, advocaat te Amsterdam, namens de Nederlandsche Algemene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix (klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Assurantie Magazine (betrokkene).
Hierop heeft W. Abrahamse, hoofdredacteur, gereageerd in een brief van 14 augustus 1998.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 10 december 1998. Namens klager verscheen mr. G. Dik. Betrokkene heeft laten weten dat hij niet aanwezig kon zijn.

DE FEITEN

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Het Assurantie Magazine is een tweewekelijks tijdschrift voor het verzekeringsbedrijf.
Op de voorpagina van het nummer van Assurantie Magazine van 12 juni 1998 staat een inhoudsopgave, met de aankondiging 'Conservatrix doet greep uit de kas'. Daarmee wordt verwezen naar een artikel met de kop 'Conservatrix doet forse greep in haar reserves', waarin wordt gemeld dat de verzekeringsmaatschappij na een lange periode van winstinhouding een dividenduitkering heeft gedaan, waardoor het eigen vermogen met bijna tweederde slonk.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster vindt de aankondiging op de voorpagina onjuist en tendentieus, omdat daarmee wordt gesuggereerd dat bij en of door Conservatrix onfatsoenlijk is gehandeld. 'Een greep uit de kas doen' staat gelijk aan of suggereert het plegen van diefstal of verduistering, danwel het verrichten van een frauduleuze handeling. In de financiƫle- en (levens)verzekeringswereld ligt dit extra gevoelig.

Betrokkene betwist dat de uitdrukking 'een greep uit de kas doen' per definitie een criminele lading heeft. Een aankondiging in een inhoudsopgave naar een artikel heeft slechts een signaalfunctie. De gewraakte aankondiging is prikkelend, maar wordt gerelativeerd door de feitelijke lading die direct aansluitend wordt vermeld, aldus betrokkene.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad acht de kans te verwaarlozen klein dat een lezer van het vakblad Assurantie Magazine de, naar aan klaagster moet worden toegegeven, minder gelukkig geformuleerde aankondiging aldus zou verstaan dat bij Conservatrix sprake was van financiƫle onrechtmatigheden.

Het probleem zit naar de mening van de Raad in het verschil tussen de kop van het artikel en de verwijzing naar het artikel op de voorpagina. De kop is correct: er is een greep in de reserves gedaan. Deze onttrekking is zeer fors en is in de geschiedenis van Conservatrix niet eerder voorgekomen. Het artikel suggereert geenszins dat zulk een onttrekking onrechtmatig zou zijn. De verwijziging daarentegen ("greep uit de kas") suggereert, althans spraakgebruikelijk, op het eerste gezicht wel iets minder oirbaars.
De Raad kan zich voorstellen dat de tekst van de aankondiging, die kennelijk met het oog op het verkrijgen van aandacht is geformuleerd, door klager als onaangenaam is ervaren. De Raad is echter van mening dat aan lezers van een vakblad als Assurantie Magazine voldoende kritische zin kan worden toegeschreven om op het artikel zelf af te gaan en niet op de verwijziging in een inhoudopgave. De klacht is derhalve ongegrond.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Assurantie Magazine te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 8 januari 1999 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, mr. G. Dullens, prof. mr. E.C.M. Jurgens en J.A. Koerts, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.

Uitspraak 1999-04