1999/39 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

Finata Bank N.V.

tegen

Autovisie en T. Bangma

Bij brief van 22 maart 1999 met drie bijlagen heeft Finata Bank N.V. (klaagster) een klacht ingediend tegen Autovisie en T. Bangma (betrokkenen). In een brief van 8 april 1999 heeft T. Roks, hoofdredacteur van Autovisie, op de klacht gereageerd.

De zaak is buiten aanwezigheid van partijen behandeld ter zitting van de Raad van 21 mei 1999.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

In Autovisie van 5 december 1998 is een artikel van de hand van T. Bangma verschenen onder de kop "Niet naar de Finata". Het artikel behelst een negatieve rij-impressie van de Hyundai Sonata. In de laatste alinea staat als conclusie: "Niet naar de Finata derhalve om een dikke Sonata te kunnen rijden. Want voor bijna zeventig mille (prijs van de test-Sonata) zijn veel betere auto's te koop".

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klaagster stelt dat de kop "Niet naar de Finata" de indruk wekt dat het een negatief stuk betreft over Finata Bank. Het is volgens klaagster derhalve te verwachten dat potentiële kredietnemers zich na het lezen van de betreffende titel minder snel zullen wenden tot Finata Bank voor consumptief krediet, zodat omzetdaling niet denkbeeldig is. Bovendien wordt, door gebruik te maken van het merk Finata, laatstgenoemde geassocieerd met een negatieve rij-indruk van de betreffende Hyundai, hetgeen een nadelig effect kan hebben op de uitstraling van het merk.

Betrokkenen achten het uitgesloten dat een lezer van hun blad de aankondiging aldus zou verstaan dat het een negatief artikel betreft over Finata Bank. Autovisie is een autoblad dat schrijft over auto's en alles wat daarmee samenhangt, niet over financiële instellingen. Uit de opmaak van het artikel blijkt volgens betrokkenen duidelijk dat het gaat om een rij-impressie. De kop en het verhaal, welke als één geheel moeten worden gelezen, zeggen volgens betrokkenen niets anders dan dat de geteste auto niet de moeite waard is om Finata Bank - dé instantie voor het verlenen van consumptief krediet te gebruiken voor de financiering van een auto - te consulteren.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De kop boven het artikel zet de lezer weliswaar even op het verkeerde been, maar vervolgens blijkt uit de tekst, geplaatst in een autoblad, zonder meer dat het stuk de eerste rij-indruk van een auto en niet de Finata Bank tot onderwerp heeft. Waar de naam Finata wordt genoemd, gebeurt dat onmiskenbaar met de bedoeling tot uitdrukking te brengen dat men zijn ter financiering van een auto van "de bank" geleende geld beter aan een andere auto dan de in het artikel besproken Hyundai kan besteden. Van een negatieve associatie van de Finata Bank met de ongunstig uitgevallen eerste rij-indruk van genoemde auto is geen sprake.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkenen aan deze uitspraak aandacht te besteden in Autovisie.

Aldus vastgesteld door de Raad op 9 juli 1999, door mr. J.B. Fleers, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, M.J. Kes, prof. drs. E. van Thijn en K. Wiese, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.R. Creutzberg, secretaris.

Uitspraak 1999-39