1999/1 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

S.K.A. Brown

tegen

P. Smolders (Panorama)

Bij brief van 16 juni 1998 met 2 bijlagen heeft de heer S.K.A. Brown te Eindhoven (klager) een klacht ingediend tegen P. Smolders, journalist (betrokkene).
Hierop heeft betrokkene gereageerd in een brief van 2 september 1998. Klager heeft op 22 juni en op 15 september 1998 nog nadere stukken aan de Raad gezonden.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 10 december 1998, buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Een aankondiging in het weekblad Panorama van nummer 25 van dit jaar bevat de volgende passage:
'Acht jaar geleden waren ze nog de machtigste mannen van de onderwereld: Klaas, Etienne, Johan en de anderen. Nu slijten ze hun dagen allemaal in een cel, een doodskist of een ziekenhuisbed.' De aankondiging heeft betrekking op een artikel in hetzelfde nummer met de kop 'Het einde van de Bruinsma-boys'. Dit artikel bevat een Top Tien van 'de meest gevreesde mannen' in 1990. Bij nummer 5 op de lijst staat: Steve B.: grote drugsbaron, hield zich na(ast) de hasjhandel o.a. ook bezig met XTC.
Het artikel bevat voorts de volgende voor de onderhavige klacht relevante passage:
22 april 1992 - Steve B. opgepakt en vervolgens verdwenen.
Een klein jaar na de arrestatie van H. wordt ook Steve B. (dan 35) opgepakt. Hij legt een zeer belastende verklaring over H. af, wordt verder niet vervolgd en vertrekt voor een tijdje naar het buitenland. Hij keert wel terug, maar treedt niet meer op de voorgrond - op één langlopende televisie-ruzie met misdaadverslaggever Peter R. de Vries na dan.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Het artikel bevat volgens klager onjuistheden. Hij ontkent ooit tot de Top Tien van criminelen in Nederland te hebben behoord. Hij stelt na 1994 constant in de publiciteit te zijn getreden: als schrijver van boeken, artikelen en een column en als programmamaker voor Veronica-Nieuwslijn. De genoemde datum van zijn arrestatie klopt volgens klager niet.
Klager heeft bezwaar tegen de aanduiding van zijn achternaam met een initiaal, omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat hij verdacht wordt van strafbare feiten.

Volgens betrokkene staan er in het artikel geen feitelijke onjuistheden. Dat klager niet met zijn volledige naam wordt aangeduid lijkt betrokkene journalistiek correct, gezien klagers criminele verleden.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Voorzover het artikel op klager betrekking heeft, bevat het niets wat tot het oordeel zou kunnen leiden dat de journalist de grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Panorama te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 8 januari 1999 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, mr. G. Dullens, prof. mr. E.C.M. Jurgens en J.A. Koerts, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.

Uitspraak 1999-01