1998/44 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

W. Runderkamp

tegen

redactie Kabelkrant Edam-Volendam

Bij brief van 8 juli 1998 met 25 bijlagen heeft de heer W. Runderkamp te Volendam (klager) een klacht ingediend tegen de redactie van de Kabelkrant Edam-Volendam (betrokkenen).
Hierop is door G. van der Velde, voorzitter van het bestuur van de Stichting Kabelkrant Edam-Volendam, gereageerd in een brief van 21 juli 1998, met bijgevoegd een videoband.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 november 1998. Klager verscheen in persoon. Namens betrokkenen verschenen de heren G. van der Velde en J. Schilder.

DE FEITEN

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Klager is directeur van Globe Reisbureau Lautenschutz te Volendam. Dit reisbureau organiseerde in 1998 arrangementen rond de wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal, in samenwerking met de organisatie R & F Sportevents. De kabelkrant plaatste op 12 juni 1998 het bericht, dat de kaarten voor de wedstrijden van het Nederlands elftal niet door het reisbureau konden worden geleverd. Naar aanleiding van een fax van klager aan betrokkenen werd dit bericht dezelfde dag gerectificeerd.
Op zaterdag 13 juni 1998 vertrokken 3 bussen met 150 personen richting Parijs, om de wedstrijd Nederland/Belgiƫ bij te wonen. Op dat moment waren de benodigde kaarten nog niet in het bezit van de organisatie. Van het vertrek van de bussen zijn door een fotograaf foto's gemaakt, die diezelfde dag, voorzien van tekst, op de kabelkrant zijn gepubliceerd.
Omdat de organisatie in Parijs uiteindelijk niet de beschikking kreeg over de toegezegde kaarten, is het merendeel van de Oranjefans in de nacht van zaterdag op zondag weer huiswaarts gekeerd.
Op zondag 14 juni hebben betrokkenen de tekst bij de op de kabelkrant getoonde foto's van het vertrek van de bussen gewijzigd. Boven alle foto's verscheen de kop 'Misleid!'. In het onderschrift werd verslag gedaan van de perikelen rond de kaartverkoop en de vergeefse reis naar Parijs. De laatste foto droeg het onderschrift:
Ook onze Kabelkrantredactie is misleid. Naar wij nu vernemen overwegen de gedupeerde Volendamse Oranjegangers juridische stappen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager maakt bezwaar tegen de kop 'Misleid!' die op zondag 14 juni boven de op de kabelkrant gepubliceerde foto's van de vertrekkende Oranjefans is geplaatst. Zijn bedrijf wordt daarmee in diskrediet gebracht. Klager wist van tevoren niet dat de toegangskaarten voor de wedstrijd er niet zouden zijn. Hij had herhaalde malen van zijn medewerkers in Parijs de verzekering gekregen dat de kaarten 'geoormerkt' in een kluis gereed lagen. Tot op de dag van vertrek is aan de klanten de mogelijkheid geboden het arrangement te annuleren, tegen restitutie van het betaalde bedrag. Klager heeft betrokkenen op zondagavond 14 juni verzocht een advertentietekst te publiceren, waarin stond vermeld dat alle gedupeerden voor 100% schadeloos gesteld zouden worden. Betrokkenen hebben deze advertentie geweigerd.

Betrokkenen bedoelden met hun bericht te zeggen dat klager zijn klanten heeft misleid. Zij zijn op de bewuste zondag herhaalde malen gebeld door mensen die klager verwijten maakten over de gang van zaken rond de toegangskaarten. Betrokkenen hebben hierover geen contact opgenomen met klager, omdat zij in het verleden ervaren zouden hebben dat klager's antwoorden nogal eens bezijden de waarheid zijn. Betrokkenen voelen zich overigens zelf ook misleid door klager, nu zij op zijn verzoek een eerder bericht over de beschikbaarheid van de kaarten hebben gerectificeerd, terwijl dit achteraf bleek te kloppen. De advertentie van klager is geweigerd, vanwege onenigheid met klager in het verleden over de nakoming van verplichtingen. Wel is er op maandag 15 juni een redactioneel stukje geplaatst en is de fotoreportage met teksten verwijderd, omdat klager had aangegeven de gedupeerden schadeloos te stellen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad stelt vast dat betrokkenen met de kop 'misleid!' met een beschuldigende vinger naar klager wezen. Aannemelijk is dat klager daarvan schade heeft ondervonden.
Betrokkenen hebben geen moeite gedaan om bij klager te informeren naar de gang van zaken rond de kaartverkoop, alvorens aan de fotoreportage de voor klager schadelijke tekst toe te voegen. Volgens hun verklaring hebben ze daarvan afgezien omdat ze verwachtten dat hij niet de waarheid zou spreken.
Deze verklaring verwerpt de Raad echter want zij valt niet te verenigen met de omstandigheid dat de berichtgeving die vrijdag 12 juni op de kabelkrant stond door betrokkenen onmiddellijk gerectificeerd werd na een fax van klager.
De Raad is gelet op een en ander van oordeel dat met publicatie van de tekst bij de foto's op zondag 14 juni, in het bijzonder met de kop 'misleid!', de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De Raad acht de klacht gegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting op de kabelkrant Edam-Volendam te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 17 december 1998 door mr. W.D.H. Asser, A.J. Heerma van Voss, mw. mr. V. Keur, W.F. de Pagter en J.M.P.J. Verstegen, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.

Uitspraak 1998-44