1998/33 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

S.K.A. Brown

tegen

Viola Holt (5 Uur Show)

Bij brief van 31 maart 1998 met 2 bijlagen heeft de heer S.K.A. Brown te Amsterdam (klager) een klacht ingediend tegen mevrouw V. Holt (betrokkene).
Hierop is door mevrouw P. Joosten, hoofd programma-ontwikkeling Infotainment van John de Mol Produkties B.V. gereageerd in een brief van 12 mei 1998 met als bijlage een videoband.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 17 september 1998. Klager verscheen in persoon. Betrokkene had laten weten niet te zullen verschijnen.
Klager heeft ter zitting een groot aantal stukken overgelegd. De Raad heeft de behandeling van de zaak aangehouden, teneinde betrokkene in de gelegenheid te stellen op deze stukken te reageren. Klager liet weten geen prijs te stellen op een nadere, inhoudelijke behandeling. Betrokkene heeft aan de Raad te kennen gegeven in de stukken geen aanleiding te zien het eerder verwoorde standpunt te wijzigen.

DE FEITEN

Op grond van de stukken en video-opname gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Betrokkene was presentatrice van de 5 Uur Show, die werd uitgezonden door RTL4. In de uitzending van 31 maart 1998 ontving zij als gast de heer B. van Hout.
Voor de onderhavige klacht is de volgende, letterlijke tekst uit het interview met Van Hout relevant:

Holt:
Maar Steve Brown heeft toch wel geprobeerd om jou te ontvoeren, laten we eerlijk zijn, dat is niet de minste?

Van Hout:
Ja, geprobeerd.

Holt:
Ja, hoe voel je je daar dan bij?

Van Hout:
Heel vervelend, heel vervelend, maar dat is een momentopname, 's avonds of een dag later ben je het weer kwijt, het gaat je niet in de koude kleren zitten want op dat moment is het een stukje realiteit.

Later in het interview komt het gesprek nogmaals op klager en wordt het volgende gezegd:

Holt:
Maar als je dan zit hè, want je bent daarin geïnfiltreerd hè, je bent op zo'n moment moet je ook een Centrum Democraat zijn.

Van Hout:
Nee hoor, nee hoor, dat is juist het bizarre, door een goed verhaal van Steve Brown te krijgen bijvoorbeeld hoef je nog niet een vriend van Steve Brown te worden. Dat is niet nodig. Hij kan wel een indruk van vriendschap hebben, dat betekent niet dat het van twee kanten komt, dat is net zoals met die Centrum Democraten, je hoeft toch niet door de modder te rollen om met varkens om te gaan?

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht berust op de stelling dat betrokkene in de uitzending zou hebben gezegd: "Steve Brown heeft jou ontvoerd". Die stelling is, zoals blijkt uit de hierboven opgenomen weergave van de feiten, onjuist. Wel heeft betrokkene aan Van Hout gevraagd: "Maar Steve Brown heeft toch geprobeerd jou te ontvoeren, laten we eerlijk zijn, dat is niet de minste". Niet valt in te zien dat betrokkene aldus jegens klager de grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene te bewerkstelligen dat aan deze beslissing aandacht wordt besteed in zendtijd van RTL4.

Aldus vastgesteld door de Raad op 27 oktober 1998 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, mr. G. Dullens, Mw. J.A. Koerts, W.F. de Pagter en J.M.P.J. Verstegen, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.

Uitspraak 1998-33