1998/24 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

R. Korper

tegen

G. van Aartsen/hoofdredacteur Penthouse

Bij brief van 6 maart 1998 met 4 bijlagen heeft R. Korper te Amsterdam (klager) een klacht ingediend tegen de journalist Gideon van Aartsen en de hoofdredacteur van het blad Penthouse (betrokkenen).
Hierop is door de heer P. Yeh, werkzaam bij MagaSell/Penthouse, gereageerd in een brief 14 april 1998. Op 16 juni 1998 heeft klager een aanvulling op zijn klacht aan de Raad gestuurd met 3 bijlagen.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 30 juni 1998.
Partijen zijn niet verschenen.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Klager is actief in de 'gay-movement', onder meer als uitgever van de Man To Man-gids, diverse 'gay' maandbladen en 'gay-sexvideo's. Hij was de stichter van de eerste 'gay sexshop-cinema' in Nederland.
Het blad Penthouse publiceerde in februari 1997 een artikel over seksueel misbruik van kinderen, van de hand van Gideon van Aartsen, met de titel 'Het ultieme kwaad'. Daarin komt onder meer de volgende passage voor:
Kindersex is lucratief. Diverse Nederlanders blijken in Thailand hotels te bezitten waar kindhoertjes worden aangeboden. Deze zelfde Nederlanders bezitten ook clubs in o.a. Rotterdam en Amsterdam. Wie gaat spitten in het internationaal vertakte pedonetwerk komt al gauw de namen van Karel van M. en Rob K. tegen: zeer actieve (kinder)pooiers, die zich ook op grote schaal met ontvoering, kindersmokkel en kinderporno bezig houden.
In het artikel wordt gesproken van een vriendschappelijke en zakelijke relatie tussen Rob K. en J.D. Stamford. Stamford maakte volgens het artikel kinderpornovideo's en werkte aanvankelijk vanuit de porno-cinema Man To Man van Rob K. Een relatie van Rob K. zou blijkens een Belgisch politiedossier onthuld hebben dat Stamford ook een zogenaamde 'snuff movie' heeft geproduceerd, waarop te zien valt hoe twee kinderen worden verkracht en vermoord.
Met de in het artikel genoemde Rob K. wordt klager bedoeld.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Volgens klager zijn de op hem betrekking hebbende passages onjuist, suggestief en kwetsend. Betrokkene heeft geen enkel bewijs aangedragen voor de betrokkenheid van klager bij genoemde criminele praktijken.
Klager bezit een hotel in Thailand, maar daar worden geen kindhoertjes aangeboden. Hij heeft zich nooit bezig gehouden met ontvoering, kindersmokkel en kinderporno. Hij heeft het initiatief genomen tot oprichting van een commissie die zou moeten gaan controleren of acteurs en actrices in pornofilms aan de wettelijke leeftijdsgrenzen voldoen. Klager ontkent tenslotte dat genoemde Stamford vanuit de Man To Man-shop zijn activiteiten begonnen is.

Betrokkenen stellen te beschikken over bewijzen voor de beschuldigingen aan het adres van klager, maar hebben die niet aan de Raad toegestuurd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Klager wordt in het artikel beschuldigd van zeer ernstige strafbare feiten: hij zou een (kinder)pooier zijn, een hotel met kindhoertjes exploiteren en betrokken zijn bij ontvoering, kindersmokkel en kinderporno. Voor al deze beschuldigingen worden in het artikel geen bewijzen aangedragen en er worden evenmin bronnen genoemd die de beweringen van de journalist bevestigen.
De Raad is dan ook van oordeel dat hiermee de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De Raad acht de klacht gegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Penthouse te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 27 juli 1998 door mr. W.D.H. Asser, voorzitter, W.H.K. Ammerlaan, mr. G. Dullens en mw. A.G. Scherphuis, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.

Uitspraak 1998-24