1996/3 ongegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

B. Corstiaensen

tegen

Hoofdredacteur van De Gelderlander

Met een brief van 5 juli 1995 met 12 bijlagen heeft de heer B. Corstiaensen te Nijmegen (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredactie van De Gelderlander (betrokkene).
De hoofdredacteur van De Gelderlander, de heer H.J. Kuyt, heeft daarop gereageerd met een brief van 19 juli 1995.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 2 februari 1996. Partijen hebben vooraf laten weten geen gebruik te zullen maken van de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten en zijn niet verschenen.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten.

Naar aanleiding van de aanleg en opening van een vlindertuin in de Nijmeegse buurt Hengstdal verschenen er diverse publikaties in de regionale pers. Het idee voor het maken van een vlindertuin was afkomstig van klager, een Nijmeegse kunstenaar, die zelf eigenaar is van een vlindertuin. Op 15 juni 1995 werd in een bericht in De Gelderlander vermeld:
'Het idee om van het lapje grond in Hengstdal een vlindertuin te maken was afkomstig van de bewonerscommissie van woningbouwvereniging De Gezonde Woning'.
Klager heeft betrokkene schriftelijk om een rectificatie van dit bericht verzocht, maar dit verzoek is afgewezen.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager maakt bezwaar tegen de onjuiste vermelding van de bewonerscommissie als bedenker van de vlindertuin. In publikaties van eerdere datum in De Gelderlander werd wel vermeld, dat het idee van de vlindertuin van klager afkomstig is. Klager voelt zich door de tegenstrijdige en onjuiste berichtgeving in zijn belangen als kunstenaar geschaad.

Betrokkene vindt het overbodig om bij iedere gelegenheid dat er over de vlindertuin in Hengstdal wordt geschreven te herhalen dat het idee van klager afkomstig is. Omdat het idee was overgenomen door de buurtbewoners, is daarop het accent in de berichtgeving komen te vallen. In de artikelen rond de opening van de vlindertuin ging het om festiviteiten rond de door wijkbewoners uitgevoerde werkzaamheden. Betrokkene meent dat er geen sprake is van onjuiste berichtgeving, zodat hij geen aanleiding tot rectificatie heeft gezien.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

In de berichtgeving door De Gelderlander is al meerdere malen voldoende duidelijk gemaakt, dat het oorspronkelijke idee van de vlindertuin afkomstig was van klager. De buurtbewoners hebben het idee overgenomen en de vlindertuin in Hengstdal gerealiseerd. Tegen die achtergrond acht de Raad het niet nodig om in de publikaties ter gelegenheid van de opening van de vlindertuin te herhalen dat klager de bedenker daarvan is.

BESLISSING:

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in De Gelderlander te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 2 februari 1996 door mr P.J. Boukema, voorzitter, mr G. Dullens, mr A.J. Heerma van Voss, mw. J.A. Koerts en drs. K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mr I.H.J. Konings, secretaris.

RvdJ 1996, 3.