1994/7 ongegrond

UNIGRO N.V. tegen De Volkskrant B.V.

 

Bij brief met 7 bijlagen van 15 oktober 1993 heeft mr H.J. Dekker namens Unigro B.V. te Houten (klaagster) een klacht ingediend tegen De Volkskrant (betrokkene). Hierop is door drs. H.A. Lockefeer, hoofdredacteur van De Volkskrant, bij brief met 1 bijlage van 8 november 1993 gereageerd.

 

 

De zaak is behandeld ter zitting van 14 maart 1994. Partijen zijn op die zitting niet verschenen.

 

 

De feiten

 

 

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
In De Volkskrant van 23 september 1993 is op pagina 2 een artikel verschenen van de hand van verslaggever Hans Faber met de kop: "Miljoenenstrop dreigt voor Unigro". Het artikel begint met de constatering dat Unilever dreigt te worden opgezadeld met een miljoenenstrop. Het handelt over een Spaanse groothandel en supermarktketen, die in surséance van betaling verkeert en waarbij Unilever een vordering van enkele miljoenen heeft uitstaan. Er blijkt een fout te zijn gemaakt: in de kop had niet Unigro maar Unilever moeten staan. Unigro heeft de financieel economische redactie van De Volkskrant om een rectificatie verzocht, welke op 24 september 1994 is geplaatst op de Forum-pagina in de rubriek "Per abuis". De tekst daarvan luidt:

 

 

"In de kop van het artikel 'Miljoenenstrop dreigt voor Unigro' (pagina 2) in de Volkskrant van afgelopen donderdag is een storende fout geslopen. In plaats van Unigro had het concern Unilever vermeld moeten worden, zoals uit de tekst blijkt."

 

 

 

 

De standpunten van partijen

 

De klacht van Unigro richt zich tegen de foutieve berichtgeving van de Volkskrant, maar in het bijzonder tegen de wijze van rectificeren.
Klaagster is van mening, dat de rectificatie door de plaats waarop zij in de krant is opgenomen, niet serieus genomen kan worden. De fout is gemaakt op de pagina die voornamelijk gelezen wordt door mensen die geïnteresseerd zijn in de financieel-economische ontwikkelingen, een groep lezers die er doorgaans niet aan toe komt de krant tot in details door te lezen, aldus klaagster. Zij heeft tegen de wijze waarop rectificatie heeft plaatsgevonden bij betrokkene geprotesteerd. Betrokkene heeft bij monde van haar hoofdredacteur geantwoord, dat de brievenrubriek de vaste plaats is voor rectificaties en dat deze rubriek een enorme leesdichtheid heeft.
Betrokkene stelt bovendien dat het de lezers onmogelijk ontgaan kan zijn, dat de kop en het artikel niet bij elkaar pasten, zodat het misverstand nooit een lang leven beschoren kan zijn.

 

 

Beoordeling van de klacht

 

 

De vergissing waarvan sprake is, is door betrokkene erkend en door haar in de daarvoor gebruikelijke rubriek rechtgezet.
De Raad is in dit geval van oordeel, dat deze vorm van rectificeren voldoende is. Het gaat om een evidente fout, een kennelijke verschrijving. Uit het artikel blijkt volstrekt duidelijk, dat het om Unilever gaat. Zeker de in financieel en economisch nieuws geïnteresseerde lezer zal deze vergissing meteen hebben opgemerkt. Reeds hierom kan de rectificatie in de rubriek 'Per Abuis' als voldoende worden aangemerkt.

 

 

Beslissing

 

 

De Raad acht de klacht ongegrond.

 

 

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in De Volkskrant te publiceren.

 

 

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 14 maart 1994 door mr P.J. Boukema, voorzitter, mr G. Dullens, M.J. Kes, W.H.K. Ammerlaan en T.M. Lücker, leden, in tegenwoordigheid van mr I.H.J. Konings, secretaris.

 

 

 

 

 

RvdJ 1994, 7.