1992/3 ongegrond

A.J. de Koning tegen de hoofdredacteur van de Dordtenaar

In een brief van 12 juni 1991 met twee bijlagen heeft A.J. de Koning te Dordrecht (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Dordtenaar, Hans Kerstiens (betrokkene). Deze heeft op de klacht geantwoord in een brief van 6 september 1991 met één bijlage.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 20 december 1991. Partijen zijn op die zitting niet verschenen.

De feiten

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
In de Dordtenaar van 11 juni 1991 is onder de kop "Tik op de vingers voor verduisteren vijf mountainbikes" een verslag gepubliceerd betreffende een door de politierechter te Dordrecht behandelde strafzaak. Dit bericht begint met de volgende inleiding.
"Een forse tik op de vingers. Zo typeerde de Dordtse politierechter mr R.S. Croll zijn vonnis tegen de 32jarige A. de K., die in september vorig jaar vijf mountainbikes verduisterde en vervolgens aangifte deed bij de politie van diefstal."
In het bericht wordt meegedeeld dat de verdachte de vijf mountainbikes leende van een bedrijf in Heerenveen voor de opening van een mountainbikecircuit in zijn woonplaats.

De standpunten van partijen

Klager is van oordeel dat hij uit het bericht herkenbaar is door de combinatie van de vermelding van zijn initialen en leeftijd enerzijds en zijn betrokkenheid bij de opening van het mountainbike-circuit te Dordrecht anderzijds. Volgens klager heeft dit tot gevolg dat hij niet of moeilijk ander werk zal kunnen vinden. Ook acht hij zich geschaad in privé- en zakelijke contacten, dit alles terwijl zijn advocaat na de zitting aan de journalist heeft gevraagd slechts zijn leeftijd te vermelden of alleen de afkorting van zijn achternaam.

Betrokkene heeft geantwoord dat de krant geen bijzondere omstandigheden aanwezig achtte om af te wijken van het gebruikelijke beleid een verdachte met beide initialen aan te duiden of om de relevante mededeling inzake de betrokkenheid van de verdachte bij de opening van het mountainbike-circuit weg te laten.

Beoordeling van de klacht

Betrokkene heeft naar het oordeel van de Raad niet de grenzen overschreven van hetgeen, gelet op zijn journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is door in het verslag van de in het openbaar tegen klager behandelde strafzaak een voor het strafbare feit relevante bijzonderheid te vermelden naast de aanduiding van klager met initialen, leeftijd en woonplaats .

Beslissing

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in de Dordtenaar te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 10 januari 1992 door mr W.D.H. Asser, voorzitter, mr T. Faber-De Heer, mr E.C.M. Jurgens, mevrouw A.G. Scherphuis en mevrouw T.M. Lücker, leden, in tegenwoordigheid van mr A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1992, 3.