1991/14 gegrond

De familie Dekker tegen de hoofdredacteur van De Nieuwe Amsterdammer

Bij brief van 25 april 1991 met één bijlage heeft mr G. van de Nesse te Utrecht namens de familie Dekker te Loenen aan de Vecht (klagers) een klacht ingediend tegen Peter J. Muller, hoofdredacteur van de Nieuwe Amsterdammer (betrokkene).
Deze heeft op de klacht geantwoord in een brief van 4 juni 1991 .
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 28 oktober 1991.
Klagers zijn in persoon verschenen samen met mr G van de Nesse Betrokkene is niet verschenen.

De feiten

In de eerste aflevering van de eerste jaargang van de Nieuwe Amsterdammer, verschenen in april 1991, is in de rubriek "Bel Elly als je het (niet meer) weet" onder de kop "Jonge moeder na post-natale depressie nu het slachtoffer van dorpsgekonkel" aandacht besteed aan de klachten van Nanda Zwart te Loenen aan de Vecht over haar buren. In de inleiding wordt vermeld dat Nanda Zwart met man en kinderen woont in "een rijtjeswoning" te Loenen aan de Vecht. Bij het stuk is een foto afgebeeld van Nanda Zwart met twee kinderen terwijl zij wijst op een achter haar zichtbaar huis.

Het verslag van Nanda Zwart over de moeilijkheden als gevolg van haar post-natale depressie bevat de volgende passages:

"In deze verschrikkelijke periode, die voor mij de zwartste bladzijde uit mijn leven betekent, is de hulp die ik van mijn buurvrouw verwachtte geheel uitgebleven. Integendeel. Al vanaf de eerste dag dat ik met mijn zoontje thuis kwam is de herrie begonnen. Dagelijks stampen en bonken tegen de muur van het baby-kamertje. De situatie werd onhoudbaar."
"Een gesprek met de buurvrouw heeft geen enkele zin. Zij draait alles doodleuk om en zegt dat ik haar lastigval met geroddel en gebonk tegen de muren."

Na het verslag van Nanda Zwart wordt de pen overgenomen door Elly Derksen. Zij schrijft onder meer: "Deze buren hebben een ZIEKELIJKE behoefte aan het treiteren van andere mensen, die het beter hebben dan zij. Het zijn eigenlijk betreurenswaardige ZIELEPOTEN..."

De standpunten

De bezwaren van de familie Dekker zijn dat de redactrice een sterk negatief oordeel over hen velt zonder dat zij wederhoor heeft toegepast. In het verslag van Nanda Zwart wordt wel meegedeeld dat de buren (de familie Dekker) alles ontkennen maar dat is niet voldoende. Deze mededeling wordt veeleer gebruikt als versterking van de beweringen van de familie Zwart.

De familie Dekker voelt zich aangetast in haar persoonlijke levenssfeer. In een kleine gemeente als Loenen aan de Vecht zijn zij voor iedereen herkenbaar, onder meer omdat de familie Zwart in een hoekhuis woont en alleen de familie Dekker dus de in het artikel genoemde buren kunnen zijn.

Betrokkene heeft er op gewezen dat de rubriek bedoeld is voor persoonlijke verhalen van lezers en lezeressen, die echter alleen gepubliceerd worden wanneer zij met naam en foto in de krant willen komen. De familie Dekker is uitsluitend aangeduid als buur. Het artikel bevat geen naam en ook geen adres. Betrokkene meent dat de familie Dekker alleen herkenbaar is voor personen, die van het burenconflict al op de hoogte waren. Omdat het om een persoonlijke, eenzijdige benadering van een probleem gaat en de buren anoniem zijn gehouden was er geen reden voor wederhoor.

Beoordeling

De Raad acht het aannemelijk dat klagers door veel dorpsgenoten herkend zijn omdat de met name genoemde en in een hoekhuis wonende familie Zwart slechts één buurfamilie kan hebben.
De persoonlijke ontboezeming van Nanda Zwart bevat een aantal negatieve mededelingen ten aanzien van klagers. In haar antwoord op deze ontboezeming neemt de redactrice die informatie voor haar rekening door een sterk negatieve mening over klagers te geven. Daar de redactrice had moeten begrijpen dat klagers herkend zouden kunnen worden had zij die mening niet mogen geven zonder wederhoor toe te passen. Betrokkene als verantwoordelijk hoofdredacteur heeft aldus de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op zijn journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Beslissing

De Raad acht de klacht gegrond .

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in "De Nieuwe" (het opvolgende blad van de Nieuwe Amsterdammer) te publiceren .

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 28 oktober 1991 door mr P.J. Boukema voorzitter, mr G. Dullens, J. de Vries, mevrouw A.G. Scherphuis en K. Wiese, leden in tegenwoordigheid van mr A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1991, 14.