1989/8 ongegrond

H. F. SLOBBE TEGEN HET GEZINSBLAD VOOR PURMEREND EN OMSTREKEN

Door middel van een op 12 november 1988 bij de Raad binnengekomen brief met 1 bijlage heeft H. F. Slobbe te Purmerend (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Gezinsblad voor Purmerend en Omstreken (betrokkene).
Ondanks herhaald verzoek heeft betrokkene niet gereageerd op de uitnodiging schriftelijk een reactie te geven op de klacht.
De Raad heeft met instemming van klager over de klacht beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling, op 31 maart 1989.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van stukken uit van de volgende feiten. Klager is op 27 oktober 1988 het huwelijk getreden. Klager en zijn echtgenote zijn beiden blind. Met toestemming van het bruidspaar werd door een journalist van het Gezinsblad voor Purmerend en Omstreken op de huwelijksdag een foto gemaakt. Deze is afgedrukt in de aflevering van dat blad van 2 november 1988 als illustratie bij een kort bericht onder de kop 'Oude bekenden stapten in huwelijksboot'.
Dit bericht omvat de volgende passage: 'Herman Slobbe en Marjoke Braak traden dezer dagen in het huwelijk. Op zich niet zo verwonderlijk, ware het niet dat beide al vanaf jonge leeftijd blind zijn'.
In het bericht wordt het adres van het paar vermeld en dat zij na de bruiloft op huwelijksreis zijn vertrokken.

HET STANDPUNT VAN KLAGER

Volgens klager hebben hij en zijn echtgenote meegewerkt aan het maken van een foto, omdat zij daar 'geen kwaad in zagen'. Tegen het feit dat de journalist bovendien een bericht aan de gebeurtenis heeft gewijd (op grond van bij familieleden ingewonnen informatie) heeft klager geen bezwaar. Hij meent echter dat de journalist onzorgvuldig te werk is gegaan door na de vermelding dat hij en zijn echtgenote blind zijn, toch hun naam en de straat waar zij wonen te noemen. Volgens klager zou 'iedere onverlaat uit de wijde omgeving nu weten waar hij moet zijn'. Klager en zijn echtgenote zijn zich als gevolg van de publikatie zeer onveilig gaan voelen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Toen klager meewerkte aan het maken van een foto ter plaatsing in het Gezinsblad voor Purmerend en Omstreken had hij kunnen en moeten begrijpen dat er ten minste enige feiten bij de foto vermeld zouden worden. Het had op de weg van klager gelegen aan de journalist om een zekere discretie te vragen. De journalist behoefde zelf niet te anticiperen op mogelijk negatieve gevolgen van de publikatie namelijk het ontstaan van angstgevoelens bij klager en zijn echtgenote en wel omdat het bruidspaar zonder voorbehoud aan het maken van de foto meewerkte.

BESLISSING

De Raad acht het bezwaar van klager ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in het Gezinsblad voor Purmerend en Omstreken te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitten van de Raad van 31 maart 1989 door mr. P. J. Boukema, voorzitter, Mr. T. Faber-de Heer, D. I. Houwaart, mr. F. Kuitenbrouwer en mr. D. T. Dalmolen, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1989, 8.