1987/2 ongegrond

H. de Graaf contra hoofdredacteur het Siepelnieuws

Bij brief van 2 december 1986 met één bijlage en aanvullende brief van 4 december 1986 met één bijlage heeft H. de Graaf te Dwingeloo (klager) mede namens vier anderen een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Siepelnieuws, S. Koops (betrokkene). Bij brief van 30 december 1986 heeft deze op de klacht gereageerd. De Raad heeft met toestemming van partijen op 23 januari 1987 over de klacht beslist zonder mondelinge behandeling op grond van de stukken.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
In het Siepelnieuws van 19 november 1986 is een verslag gepubliceerd van een vergadering van een raadscommissie van de gemeente Dwingeloo over de mogelijke vestiging van een Planetron te Dwingeloo. Klager en drie andere omwonenden lieten in een brief van 11 november 1986 aan de gemeenteraad weten het niet eens te zijn met de vermoedelijke plaats van vestiging. Zij verzoeken in hun brief de Raad onder meer te bevorderen dat de wettelijk geregelde bestemmingsprocedure wordt gevolgd.
De publikatie in het Siepelnieuws eindigt met het volgende 'RESUMÉ' .

'De middenstand en de raad van Dwingeloo zijn sterke voorstanders van een Planetron nabij de Vijfsprong en tevens mag worden aangenomen, voor zover dat nog niet is gebleken, dat die wens ook door de bevolking van Dwingeloo wordt gedragen. Er blijken vier gezinnen anders te denken en dat mag natuurlijk in een democratie. Ze komen immers voor hun eigen (beperkte) belang op en dat is in hun ogen van meer importantie dan het algemeen belang. Het is alleen te hopen, dat er geen misbruik wordt gemaakt van de vele beroepsmogelijkheden, waardoor de realisering van het Planetron in gevaar komt. In dat geval kon de gemeenschap van Dwingeloo wel eens in actie komen om te laten merken, hoe de bevolking over dat soort zaken denkt. Immers de leefbaarheid van een heel dorp is belangrijker dan de rust van iemand, die zestig jaren in het drukke westen heeft gewoond.'

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

De bezwaren van klager richten zich tegen dit resumé.
'De toevoeging dat in dat geval de gemeenschap van Dwingeloo wel eens in actie kan komen, komt op ons als dreiging over en we moeten aannemen dat dat ook de bedoeling is geweest. We zien in deze redactie naar ons toe een vorm van morele chantage en naar de bevolking van Dwingeloo toe het aanmoedigen c.q. het oproepen tot een volksgericht'.

Betrokkene heeft geantwoord dat in het stuk niet wordt opgeroepen tot een volksgericht.
'Er zijn overigens vele acties van de bevolking mogelijk zonder dat dat zal leiden tot een volksgericht, dat ook door ons wordt afgewezen' .
Betrokkene heeft daarnaast gewezen op de mogelijkheid van een ingezonden brief, welke mogelijkheid niet door klager werd onderzocht.

BEOORDELING VAN DE KLACHTEN

Naar het oordeel van de Raad wordt in het resumé stemming gemaakt tegen klager en de andere omwonenden. De Raad meent echter dat er geen sprake is van morele chantage of van een oproep tot een volksgericht. Het woordgebruik van de publikatie acht de Raad niet maatschappelijk onaanvaardbaar.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in het Siepelnieuws te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 23 januari 1987 door Mr. M. J. P. Verburgh, voorzitter, Mr. L. van Vollenhoven, Mr. T. Faber-de Heer, Mr. F. Kuitenbrouwer en Mr. A. J. Heerma van Voss, leden, in tegenwoordigheidvan Mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1987, 2.