1967/1

Raad voor Journalistiek over embargo kwestie

De datum van feitelijke verschijning, het moment waarop een blad voor het publiek ter beschikking komt, is van doorslaggevende betekenis om te bepalen of een embargo nog geldt of niet. "Een blad heeft zich strikt te houden aan de voor het embargo gestelde datum in die zin, dat men zich nimmer kan beroepen op le datering van het blad", zo luidt het oordeel van de Raad voor de journalistiek.

Deze principiƫle uitspraak van de Raad was een antwoord op een verzoek van het kringbestuur van de KNJK. In het recente verleden was gebleken, dat sommige hoofdredacteuren de datum in de kop van hun blad als excuus gebruikten om een embargo te ontduiken. De Nieuwe Linie en Vrij Nederland publiceerden in hun bladen welke gedateerd waren op zaterdag 8 oktober 1966 uitvoerige beschouwingen over De Nieuwe Katechismus. De gegevens daarvoor ontleenden ze aan een persconferentie van kardinaal Alfrink. Daarop lag een embargo tot zaterdag 8 oktober. Maar de beide weekbladen verschenen reeds donderdag 6 oktober in de kiosken. Dit werd de aanleiding tot het verzoek van de KNJK om een uitspraak.
De uitspraak van de Raad voor de Journalistiek maakt in de toekomst elke twijfel onmogelijk. De Raad is van oordeel, dat indien de opvatting welke de weekbladen huldigen zou worden aanvaard, het belang van het embargo zou worden teniet gedaan.

RvdJ 1967, 1.