Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2018/45 / W. Heck en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2019/10 Conclusie: 15 februari 2019

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen W. Heck en NRC Handelsblad (RvdJ 2018/45) te herzien. Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Aurobindo Pharma B.V. en APL Healthcare Limited / de hoofdredacteur van Zembla (BNNVARA)

2019/9 Conclusie: 15 februari 2019

Zembla (BNNVARA) heeft in de uitzending “De prijs van het goedkope medicijn” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan medicijnfabrikant Aurobindo. Naar aanleiding van de klacht van Aurobindo Pharma B.V. en APL Healthcare Limited (klagers) concludeert de Raad dat Zembla grondig onderzoek heeft verricht en daarbij diverse bronnen heeft geraadpleegd. Er bestond dan ook een deugdelijke basis voor de in de uitzending aan het adres van Aurobindo geuite beschuldigingen. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie gegeven, dat daarmee sprake is van niet-waarheidsgetrouwe of tendentieuze berichtgeving. Verder zijn de diverse beschuldigingen gedetailleerd voor wederhoor voorgelegd. Het had op de weg van Aurobindo gelegen om gedegen inhoudelijk te reageren en daarmee de voorgenomen berichtgeving te nuanceren. Dat zij heeft volstaan met een algemene reactie komt voor haar rekening. Bovendien is die reactie adequaat in de uitzending verwerkt en volledig op de website van Zembla gepubliceerd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

A.R.L.S. Scheuer / P. Venhuizen en de hoofdredacteur van De Gelderlander

2019/8 Conclusie: 31 januari 2019

P. Venhuizen en De Gelderlander hebben in het artikel “Ophef over zoenende vrouwen in pannenkoekenhuis Rheden: ‘Ik heb er pijn van in mijn buik’” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over mevrouw A.R.L.S. Scheuer (klaagster). Klaagster heeft via Twitterberichten de openbaarheid gezocht. Uit die berichten, die in het artikel zijn geciteerd, blijkt dat zij meent in het restaurant onheus te zijn bejegend. Het was journalistiek relevant om daarop een reactie te vragen van de betrokken eigenaresse/serveerster. Dat wederhoor behoefde niet eerst nog voor een nadere reactie te worden voorgelegd aan klaagster. Beide lezingen zijn op een evenwichtige wijze in het artikel verwerkt. Niet is gebleken dat een vertekend beeld van de kwestie is geschetst of een onzorgvuldige weergave van de feiten is gegeven. Aangezien alleen de voornaam van klaagster is genoemd, die zij in haar openbare Twitterberichten gebruikt, is van een ongerechtvaardigde aantasting van haar privacy geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X en Y / de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

2019/7 Conclusie: 31 januari 2019

Het Eindhovens Dagblad heeft in het artikel “Rechtszaak puppyhandelaar – ‘Paarden houden mag wél’” bericht over een rechtszaak waarbij klagers zijn betrokken. De krant heeft erkend dat zij op drie punten onjuist over klagers heeft bericht. De Raad vindt dat twee punten op een juiste wijze zijn rechtgezet. De rectificatie van de onjuistheid ten aanzien van de inbeslagneming en het onderzoeken van honden was echter onvoldoende. Op dat punt heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Verder was de handelwijze van de krant zorgvuldig. Niet is gebleken dat het artikel andere relevante onjuistheden bevat. In de berichtgeving is alleen de bedrijfsnaam en niet de achternaam van klagers genoemd. Van een ongerechtvaardigde aantasting van de privacy is dan ook geen sprake. Aangezien in het artikel aandacht is besteed aan een gerechtelijke uitspraak, waarbij feitelijke achtergrondinformatie over de kwestie is verstrekt, was het toepassen van wederhoor niet nodig. De Raad doet de aanbeveling aan het Eindhovens Dagblad om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Pensioenbehoud / de hoofdredacteur van De Telegraaf

2019/6 Conclusie: 28 januari 2019

Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad een klacht over de artikelen “’Polderpensioen lost niks op’”, “Geld kan weer rollen” en “Pion in sociaal schaakspel” niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Bond van Wetsovertreders / G. Kuitert en De Twentsche Courant Tubantia

2019/5 Conclusie: 18 januari 2019

G. Kuitert en De Twentsche Courant Tubantia hebben in het artikel “Curieuze club BWO houdt justitie in Twente goed bezig” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de Bond van Wetsovertreders (klaagster). Er bestond voldoende aanleiding om over klaagster en haar voorzitter te berichten op de wijze zoals is gedaan, waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Niet is gebleken dat het artikel relevante onjuistheden bevat. Bovendien is waar nodig een reactie van (de voorzitter van) klaagster verwerkt.

Lees samenvatting Verberg samenvatting