Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onbevoegd onthouding-oordeel zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Christelijke Gemeente Nederland / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad en NRC.Next

2018/6 Conclusie: 31 januari 2018

J. Dohmen en NRC Handelsblad/NRC.Next (NRC) hebben in het artikel “Fraude - Rabo stopt met Noorse broeders” bericht over Stichting Christelijke Gemeente Nederland (klaagster). Voor zover de klacht is gericht tegen onvolledige en suggestieve informatieverstrekking, onvoldoende toepassing van wederhoor bij klaagster en de kop van het artikel, concludeert de Raad voor de Journalistiek dat Dohmen en NRC journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld.
Verder heeft klaagster bezwaar gemaakt tegen handelingen van Dohmen in een juridische procedure tussen partijen. De Raad acht zich niet bevoegd daarover te oordelen. Voor zover de klacht betrekking heeft op de aangevoerde schending van belangen van de Rabobank, is de klacht niet inhoudelijk behandeld omdat klaagster niet als rechtstreeks belanghebbende kan worden aangemerkt. Ten slotte heeft de Raad zich op een aantal klachtonderdelen van een oordeel onthouden, omdat Dohmen en NRC niet inhoudelijk op de klacht hebben gereageerd en de beoordeling van die onderdelen daarom niet met de vereiste zorgvuldigheid kan plaatsvinden.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

mr. dr. A. van der Plas / E. Stoker, W. Thijssen en Ph. Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/5 Conclusie: 31 januari 2018

E. Stoker, W. Thijssen en Ph. Remarque (de Volkskrant) hebben in de artikelen “Hof: voormalig topambtenaar Demmink niet schuldig aan verkrachting” en “Valse aanklacht, vals bewijs en geruchten: dit is de zaak-Demmink” aandacht besteed aan een uitspraak van het gerechtshof Arnhem om de verdere vervolging van Demmink te staken. Mevrouw mr. dr. A. van der Plas (klaagster) is als advocaat van twee Turkse jongens die aangifte tegen Demmink hebben gedaan, bij de kwestie betrokken.
Volgens de Raad voor de Journalistiek is in het eerste artikel feitelijk verslag gedaan van de kwestie en was het niet nodig om wederhoor bij klaagster toe te passen. Dit ligt anders bij de tweede publicatie. Dat artikel behelst feiten en meningen waartussen niet steeds een duidelijk onderscheid is gemaakt en kan niet als een feitelijk verslag worden aangemerkt. De termen ‘valse aanklacht’ en ‘valse documenten’ suggereren, zeker bezien in de context, dat klaagster en/of haar cliënten een ‘valse aangifte’ in de zin van het Wetboek van Strafrecht heeft (of hebben) gedaan. De uitspraak van het hof en de toelichting van het OM bieden voor deze vergaande – voor klaagster  diffamerende – suggestie onvoldoende grond. Het toepassen van wederhoor zou tot een genuanceerder en juister beeld over (de handelwijze van) klaagster en haar cliënten hebben geleid. Door dit na te laten heeft de Volkskrant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan de Volkskrant deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

R. Slewe / S. van Walsum en de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/4 Conclusie: 22 januari 2018

S. van Walsum en de Volkskrant hebben in het artikel “De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester, en daar moet een eind aan komen” een interview gepubliceerd met Bernt Schneiders, die onder meer waarnemend burgemeester in Bloemendaal is geweest. In het artikel  laat Schneiders zich negatief uit over de heer R. Slewe (klager), die samen met zijn broer een lang lopend conflict met de gemeente Bloemendaal heeft. Het zou niet hebben misstaan indien vóór publicatie wederhoor bij klager was toegepast, maar dit was niet geboden. Daarbij komt dat Van Walsum de uitspraken van Schneiders heeft genuanceerd en duidelijk heeft vermeld dat klager in de meeste zaken gelijk heeft gekregen. Bovendien heeft de krant na publicatie een voorstel gedaan voor een adequate oplossing. De Raad voor de Journalistiek komt dan ook tot de conclusie dat Van Walsum en de Volkskrant niet journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

E.H.M. Timmermans, h.o.d.n. Pipe Line Store Eindhoven / G. van Diepen en de hoofdredacteur van Onderzoeksredactie Tabak

2018/3 Conclusie: 22 januari 2018

G. van Diepen en Onderzoeksredactietabak.nl hebben in het artikel “Webshops e-sigaretten: achtergronden” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de webshop van de heer E.H.M. Timmermans, h.o.d.n. Pipe Line Store Eindhoven (klager). In het artikel is de feitelijke informatie over klagers bedrijf op een correcte wijze verwerkt. Het toepassen van wederhoor was niet nodig. Met de vermelding van de bedrijfsnaam en website van klager zijn diens belangen niet onevenredig geschaad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / S. Motké en P. van Riessen, adjunct-hoofdredacteur van Quote en Quotenet.nl

2018/2 Conclusie: 15 januari 2018

S. Motké en P. van Riessen (Quote en Quotenet.nl) hebben in het artikel “Gooise yogalerares (huisvriendin John de Mol) verliest stalkingszaak van fraudeur” aandacht besteed aan een juridisch geschil tussen klager en zijn ex-partner. De wijze waarop en de mate waarin melding is gemaakt van de eerdere strafrechtelijke veroordeling van klager, is disfunctioneel en nodeloos grievend. Het had op de weg van betrokkenen gelegen om klager op enigerlei wijze tegemoet te komen in zijn bezwaren, maar dat is niet gebeurd. Hiermee is journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Verder is op zorgvuldige wijze over klager bericht in de artikelen “Rechter dwarsboomt nieuwe job fraudeur [X]” en “Gebeten hond”.
De Raad doet de aanbeveling aan Quote en Quotenet.nl deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Stichting Wielerevenementen Dinkelland, A.G.J. Bruns, B.G.M. Wigger en F.PM. Willeme / G. Kuitert, A. Weierink en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2018/1 Conclusie: 15 januari 2018

G. Kuitert, A. Weierink en De Twentsche Courant Tubantia hebben in een aantal artikelen bericht over een geschil tussen Stichting Wielerevenementen Dinkelland en haar bestuursleden A.G.J. Bruns, B.G.M. Wigger en F.PM. Willeme (klagers) en de voormalig penningmeester van de stichting. Dat is op journalistiek zorgvuldige wijze gebeurd. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie gegeven, dat daarmee geen sprake meer is van waarheidsgetrouwe berichtgeving. Niet aannemelijk is geworden dat de krant vooringenomen of partijdig is geweest. Zij heeft waar nodig wederhoor toegepast en de visie van klagers voldoende in de berichtgeving verwerkt. Ook is niet gebleken dat de artikelen relevante onjuistheden bevatten.

Lees samenvatting Verberg samenvatting