Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

niet-inhoudelijk-behandeld

VIDA Patiënten Platform (Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting) / de hoofdredacteur van De Telegraaf

2017/3 Conclusie: 13 februari 2017

Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van VIDA Patiënten Platform (Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting) niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

R.M. Kaatee / hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2017/2 Conclusie: 18 januari 2017

Dagblad van het Noorden heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in de rubriek ‘Opinie’ het stuk “Kaatee tovert bekende PVV-aap uit de mouw” te plaatsen. Daarin reageerde de schrijver op een eerder gepubliceerde opiniebijdrage van R.M. Kaatee (klager). Voor de lezer is voldoende duidelijk dat het stuk de visie van de schrijver behelst. Het beginsel van wederhoor geldt niet voor publicaties die een persoonlijke mening bevatten. Het stuk bevat geen (dis)kwalificaties of vergelijkingen die journalistiek ontoelaatbaar zijn.
Gezien de bij klager gewekte verwachtingen ten aanzien van het publiceren van een ingezonden brief, had het de krant gesierd als zij hem op dit punt tegemoet was gekomen. Dat dit niet is gebeurd, is echter niet onzorgvuldig. De hoofdredacteur kon zich op het standpunt stellen dat het plaatsen van klagers brief waarschijnlijk zou leiden tot een – voor de lezer – zinloze herhaling van standpunten.
T
en slotte merkt de Raad op dat elk medium zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van zijn interne klachtprocedure. Dat bij Dagblad van het Noorden de hoofdredacteur het aanspreekpunt is voor klachten, is in lijn met de informatie op de website van de Raad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onzorgvuldig

X / V. van der Boon en de hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad

2017/1 Conclusie: 11 januari 2017

V. van der Boon en Het Financieele Dagblad hebben in het artikel “Gearresteerde notaris vestigde verdacht bedrijf bij onwetende burger” op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht besteed aan een tuchtzaak tegen de betrokken notaris (klager). In de kop is de tuchtzaak, die ging over het doorgeven van een adreswijziging bij de Kamer van Koophandel, verweven met de arrestatie van klager in een andere kwestie. Bij de lezer is de onjuiste indruk gewekt dat klager in zijn functioneren als notaris verwijtbaar heeft gehandeld bij de vestiging van een  bedrijf, terwijl de klacht hierover in de tuchtzaak (ook) in hoger beroep is afgewezen. Die indruk is door de verdere inhoud van het artikel versterkt. Hiermee is geen recht gedaan aan de betekenis van de uitspraak van het hof in de tuchtzaak. De Raad doet de aanbeveling aan Het Financieele Dagblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel onzorgvuldig

Orde der Transformanten / C. Damen, H. Ganzevoort, R. Heerkens en de hoofdredacteur van NPO Radio 1 De Ochtend (KRO/NCRV)

2016/48 Conclusie: 23 december 2016

H. Ganzevoort, R. Heerkens en NPO Radio 1 De Ochtend (KRO/NCRV) hebben in de uitzending “Opsporing sektes in Nederland moet veel beter” op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht besteed aan de Orde der Transformanten (klaagster). In de uitzending heeft journaliste C. Damen ernstige beschuldigingen aan het adres van klaagster geuit. Aangezien Damen met klaagster in conflict was over de inhoud van haar boek, kon zij niet als onafhankelijke, objectieve deskundige worden beschouwd. Het had dan ook op de weg van de omroep gelegen om te onderzoeken of voor de beschuldigingen een deugdelijke grondslag bestond en wederhoor bij klaagster toe te passen. Dit is echter niet gebeurd.
De Raad onthoudt zich van een oordeel over de handelwijze van Damen, nu zij niet op de klacht heeft gereageerd. De Raad kan daarom niet met de vereiste zorgvuldigheid beoordelen of, en zo ja in hoeverre, Damen journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.
De Raad doet de aanbeveling aan De Ochtend om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / de hoofdredacteur van Omroep Gelderland

2016/47 Conclusie: 19 december 2016

De heer X heeft geklaagd over berichtgeving van Omroep Gelderland waarin aandacht is besteed aan een strafzaak. Klager is een voormalig werknemer van het bedrijf van de verdachten. Volgens de Raad voor de Journalistiek heeft hij daarmee geen rechtstreeks belang bij de zaak. Daarom is de klacht niet inhoudelijk behandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2016/32 / de hoofdredacteur van Ontvoerd (Simpel Media B.V. en RTL4)

2016/46 Conclusie: 16 december 2016

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen Ontvoerd (RvdJ 2016/32) te herzien. Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting