Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

niet-inhoudelijk-behandeld

X / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/12 Conclusie: 12 april 2017

De heer X heeft geklaagd over een uitzending van het televisieprogramma Internetpesters Aangepakt, waarin aandacht aan hem is besteed. De Raad doet geen inhoudelijke uitspraak over  de klacht tegen Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V., omdat deze niet op de juiste wijze eerst aan het betrokken medium is voorgelegd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X (h.o.d.n Y) / I. Penris en P. van den Bosch, hoofdredacteur van AD Utrechts Nieuwsblad

2017/11 Conclusie: 06 april 2017

I. Penris en AD Utrechts Nieuwsblad hebben in de artikelen “Kort geding van vluchteling tegen opvang in Overvecht” en “Zakenvrouw knokt tegen komst opvang Overvecht” aandacht besteed aan een door klaagster aangespannen kort geding. Penris heeft de informatie over de zaak weliswaar onder embargo van de rechtbank verkregen, maar gelet op de door de rechtbank gehanteerde gedoogregeling en het contact dat hij met de raadsman van klaagster heeft gehad, heeft Penris noch de krant ontoelaatbaar gehandeld door over de kwestie te publiceren. Verder is geen sprake van onjuiste, suggestieve berichtgeving. Bovendien was de vermelding van de naam van klaagsters onderneming toelaatbaar, aangezien het bedrijf een essentiële rol speelde in de kwestie. Penris en de krant hebben echter wel journalistiek onzorgvuldig gehandeld door tevens de persoonlijke gegevens van klaagster te vermelden. Ten slotte meent de Raad dat P. van den Bosch, hoofdredacteur van AD Regio, onzorgvuldig heeft gehandeld door niet tijdig inhoudelijk in te gaan op de klacht. Hij heeft daarvoor terecht later zijn excuses aangeboden. De Raad doet de aanbeveling aan AD Utrechts Nieuwsblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

M. Kat / M. Hulspas en de hoofdredacteur van de Volkskrant

2017/10 Conclusie: 04 april 2017

M. Hulspas en de Volkskrant hebben in het artikel “Uniek materiaal voor een fraai complotdenkersboek” het boek ‘Complotdenkers’ van M. Reijnders gerecenseerd. In dat verband heeft Hulspas zich ook uitgelaten over M. Kat (klager). De vrijheid van een recensent strekt zich ook uit tot het verkondigen van zijn mening over personen die onderwerp zijn van het besproken werk c.q. een relevant deel uitmaken van de inhoud ervan. Het is voldoende duidelijk dat de recensie prikkelend is bedoeld en de persoonlijke mening van Hulspas over (onder anderen) klager betreft. Gelet op het feit dat klager zelf de publiciteit niet schuwt, zal hij zich een zekere mate van kritische en polemische bejegening moeten laten welgevallen. In dat licht bezien is de recensie niet zodanig kwetsend of beledigend, dat daarmee grenzen zijn overschreden van wat journalistiek zorgvuldig is.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / S. van Asseldonk en de hoofdredacteur van Opgelicht?!

2017/9 Conclusie: 03 april 2017

Omdat Opgelicht?! niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van de heer X tegen S. van Asseldonk en Opgelicht?! niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2017/8 Conclusie: 27 maart 2017

De Twentsche Courant Tubantia heeft in het artikel “Baasje uit Geesteren eist ‘ontvoerde’ dog Baron terug” aandacht besteed aan een rechtszaak waarbij klaagster is betrokken. De krant heeft niet ontoelaatbaar gehandeld door de naam van klaagster te vermelden en een foto van de hond te plaatsen. Wel vindt de Raad dat de krant journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam en vestigingsplaats van het bedrijf van klaagster te vermelden. De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van RTV Rijnmond

2017/7 Conclusie: 06 maart 2017

RTV Rijnmond heeft in het artikel “Man steekt partner neer in [plaatsnaam]” bericht over een groot incident, dat met een hoop rumoer gepaard is gegaan en voor veel publiciteit heeft gezorgd. De vermelding van de straat waarin het voorval heeft plaatsgevonden, is in dit geval journalistiek relevant. Aangezien het huisnummer en de namen van betrokkenen niet zijn vermeld, bestaat geen grond voor de conclusie dat klaagsters privacy disproportioneel is aangetast. De afbeelding van een mes past in de context van de berichtgeving en is niet zodanig onnodig grievend, dat de omroep daarmee journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting