Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

deels-onzorgvuldig

Young Dominium Management B.V. / B. van Hulten, J. de Lang en de hoofdredacteur van Kassa (BNNVARA)

2017/34 Conclusie: 13 september 2017

B. van Hulten, J. de Lang en Kassa (BNNVARA) hebben in een uitzending van het televisieprogramma Kassa aandacht besteed aan klachten van huurders over Young Dominium Management B.V. (klaagster) als verhuurder van studentenwoningen. Voor de aan het adres van klaagster geuite beschuldigingen bestond voldoende grondslag. De redactie heeft deugdelijk onderzoek verricht en daarbij diverse bronnen geraadpleegd. Op dit punt is journalistiek zorgvuldig gehandeld. Echter, voor zover de klacht is gericht tegen de wijze waarop wederhoor is toegepast, was de handelwijze journalistiek onzorgvuldig. De redactie had niet mogen volstaan met een minimale weergave van de reactie van klaagster in de uitzending. Daardoor was de berichtgeving niet in balans. Met de verwijzing naar de (uitgebreide) schriftelijke reactie van klaagster op de website van Kassa is de balans onvoldoende hersteld. De Raad doet de aanbeveling aan Kassa om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onbevoegd zorgvuldig

W. van Rooy / J.J. de Ruiter en de hoofdredacteur van Zaman Vandaag (nu: de Kanttekening)

2017/33 Conclusie: 11 september 2017

Zaman Vandaag (nu: de Kanttekening) heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens W. van Rooij (klager) door een bijdrage te plaatsen van J.J. de Ruiter onder de kop “Dieptepunt in het debat: endlösung van moslims”. Het stuk gaat over een debat in De Balie en bevat de persoonlijke opvatting van De Ruiter, arabist aan de Tilburg University, en diens interpretatie van wat zich tijdens het debat heeft afgespeeld. Klager zal zich – gezien zijn positie in de publieke discussie over dit onderwerp in het algemeen en zijn deelname aan het besproken debat in het bijzonder – een wat grotere mate van kritische en polemische bejegening van zijn persoon moeten laten welgevallen. In zijn stuk heeft De Ruiter geschreven dat hij een deel van de geopperde suggesties “achteraf de ‘eindoplossing van het moslimvraagstuk’ zou willen noemen”. De door de redactie hiervoor gebruikte vertaling is erg beladen en wellicht onkies, maar niet ontoelaatbaar. Gelet op het voorgaande was de redactie niet gehouden de reactie van klager te plaatsen. Voor zover de klacht is gericht tegen De Ruiter heeft deze geen betrekking op een ‘journalistieke gedraging’, zodat de Raad niet bevoegd is daarover te oordelen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2017/32 Conclusie: 24 augustus 2017

De Twentsche Courant Tubantia heeft in een artikel met de kop “Uitspraak klachten” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de conclusie van de Raad van 27 februari 2017 (RvdJ 2017/5). In het bericht is de door de Raad opgestelde samenvatting – die onderdeel is van de conclusie – nagenoeg volledig overgenomen. Hoewel het naschrift de indruk wekt dat de krant de conclusie niet goed heeft begrepen, is dit naschrift niet ontoelaatbaar.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / P. Ploeg en de hoofdredacteur van De Telegraaf

2017/31 Conclusie: 24 augustus 2017

Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad een klacht tegen P. Ploeg en De Telegraaf niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

W. Wind / R. Willemse en de hoofdredacteur van de Stentor

2017/30 Conclusie: 22 augustus 2017

R. Willemse en de Stentor hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Voorzitter Wind onwel” de naam van klager te vermelden. Het artikel gaat over een incident dat heeft plaatsgevonden tijdens een openbare bijeenkomst – een zogeheten ‘Wielercafé – onder het oog van een groot publiek. Klager is lid van het organiserend comité van dat Wielercafé en bekleedt als voorzitter van de plaatselijke wielerclub een min of meer openbare functie, waardoor hij bekendheid geniet in de Sallandse wielerwereld. Onder deze omstandigheden is de vermelding van de naam van klager journalistiek relevant en is geen sprake van een disproportionele aantasting van zijn privacy.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot / P. Arink, hoofdredacteur, en de redactie van Arnhem Direct

2017/29 Conclusie: 22 augustus 2017

P. Arink en de redactie van Arnhem Direct hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot (klagers). Met de vermelding van het IP-adres van klagers in combinatie met hun namen, was aanvankelijk de privacy van klagers geschonden. Arink heeft publiekelijk erkend dat dit niet juist was en heeft het IP-adres verwijderd. Daarmee heeft hij de onzorgvuldigheid in voldoende mate hersteld en alsnog zorgvuldig gehandeld. Verder zijn klagers herhaaldelijk geattendeerd op de regels voor het plaatsen van reacties. Hen is diverse keren meegedeeld dat hun reacties in strijd werden geacht met de algemene regels, waarbij zij ervoor zijn gewaarschuwd dat bij herhaalde overtreding een zogeheten IP-ban zou volgen. Dat uiteindelijk een IP-ban is opgelegd, is niet ontoelaatbaar. Ten slotte bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat met de publicatie van twee als ‘Dienstmededeling’ gebrachte berichten onzorgvuldig is gehandeld. Dat klagers deze artikelen als karaktermoord hebben opgevat, is daarvoor onvoldoende.

Lees samenvatting Verberg samenvatting