Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

deels-onzorgvuldig

DUIC / de hoofdredacteur van RTV Utrecht

2016/44 Conclusie: 02 december 2016

Voor RTV Utrecht bestond voldoende aanleiding om in het artikel “Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd” te berichten over de krant van DUIC (klaagster) zoals is gedaan. De berichtgeving was waarheidsgetrouw en controleerbaar. Verder was het journalistiek relevant om de bevindingen voor te leggen aan de adverteerders van klaagster. De Raad vindt het niet aannemelijk dat de motieven van de omroep niet integer zijn geweest. In zoverre heeft de omroep journalistiek zorgvuldig gehandeld. Hoewel de omroep in een vroeg stadium van haar onderzoek klaagster om een reactie heeft gevraagd, had zij klaagster nog voldoende gelegenheid moeten bieden voor aanvullend wederhoor. Dat is niet gebeurd. Bovendien heeft klaagster meer inhoudelijk gereageerd, dan is weergegeven in het artikel. Ten aanzien van het toepassen van wederhoor heeft de omroep daarom journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan RTV Utrecht om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

A.E.A.J. Graaff en AFVN-Bond van Antifascisten / de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

2016/43 Conclusie: 28 november 2016

Het Brabants Dagblad heeft in het artikel “Tilburgse organisator ‘nazibeurs’ doet aangifte van smaad” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over een aangifte tegen A.E.A.J. Graaff en AFVN-Bond van Antifascisten (klagers). De berichtgeving is vooral van feitelijke aard en daarom was toepassing van wederhoor niet nodig. Niet is gebleken dat het artikel relevante onjuistheden bevat of dat een vertekend beeld van de kwestie is geschetst. Op verzoek van klagers heeft de krant een reactie onder het artikel verwijderd, en daarmee adequaat gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

Stichting [familienaam], Association Familiale [familienaam], X en Y / de hoofdredacteur van Welkom in de IJzeren Eeuw (NTR)

2016/42 Conclusie: 21 november 2016

In een uitzending van het jeugdprogramma Welkom in de IJzeren Eeuw (NTR) met de titel ‘Arm en Rijk’ is aandacht besteed aan industrieel Z. Gezien de luchtige, humoristische toon van het programma, waarbij overdrijving als stijlmiddel niet wordt geschuwd, zijn met de aanduidingen ‘ergste uitbuiter’, ‘ergste slavendrijver van de 19e eeuw’ en ‘het kwade gezicht van de kinderarbeid’ geen grenzen van zorgvuldige journalistiek overschreden. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van een klacht van X c.s., nabestaanden van Z. Wel meent de Raad dat de omroep onvoldoende inhoudelijk is ingegaan op de klacht en daarmee onzorgvuldig heeft gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan de omroep om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel onzorgvuldig

de gemeente Bergen / M. Bergman, P.P. Schmaal en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad

2016/41 Conclusie: 14 november 2016

Het Noordhollands Dagblad heeft in strijd met gemaakte afspraken het artikel “Burgemeester Bergen bedreigd” niet vooraf ter inzage aan de gemeente Bergen (klaagster) gestuurd. Bovendien heeft de krant in het artikel ten onrechte een verband gelegd tussen de bedreiging van de burgemeester en een in de gemeente lopende kwestie rond illegale bewoning. Hiermee heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad onthoudt zich van een oordeel over de handelwijze van journalisten M. Bergman en P.P. Schmaal. De Raad doet de aanbeveling aan het Noordhollands Dagblad om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onzorgvuldig

X en Y / M. Bon en de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

2016/40 Conclusie: 25 oktober 2016

M. Bon en het Eindhovens Dagblad hebben in het artikel “Oud-bestuursleden stichting [Y] over voorzitter [X]: Ze duldt geen tegenspraak’” een aantal ernstige beschuldigingen over X en Y (klagers) opgenomen. De Raad kan niet vaststellen of de concrete beschuldigingen voor wederhoor aan klagers zijn voorgelegd, maar constateert dat de publicatie ten aanzien van deze beschuldigingen geen specifieke reactie van klagers bevat. De Raad komt daarom tot de conclusie dat Bon en de krant journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld door de eventuele reactie van klagers niet adequaat in de publicatie te hebben verwerkt. De Raad doet de aanbeveling aan het Eindhovens Dagblad om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting de Toekomst voor Jong en Oud, h.o.d.n. (Dutch) Scorpions / B. Thimister (De Telegraaf)

2016/39 Conclusie: 14 oktober 2016

Omdat journalist B. Thimister (De Telegraaf) niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van Stichting de Toekomst voor jong en oud – h.o.d.n. (Dutch) Scorpions – niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting