Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

afgewezen

X - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2017/6 / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2017/15 Conclusie: 19 mei 2017

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen de Volkskrant (RvdJ 2017/6) te herzien. Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2017/4 / de hoofdredacteur van Advocatie.nl

2017/14 Conclusie: 19 mei 2017

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen de Advocatie.nl (RvdJ 2017/4) te herzien. Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X en Stichting Y / de hoofdredacteuren van De Gelderlander, het AD en DeOndernemer.nl

2017/13 Conclusie: 04 mei 2017

De Gelderlander, het AD en DeOndernemer.nl hebben in een reeks berichten op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan het evenement Taptoe Arnhem/Arnhem Tattoo, een initiatief van klagers. Niet is gebleken dat de berichtgeving relevante onjuistheden bevat. Bovendien zijn klagers – een stichting en haar oprichter/voorzitter – in de gelegenheid gesteld te reageren en hun wederhoor is op journalistiek aanvaardbare wijze weergegeven. Dat klagers op een gegeven moment niet meer bereikbaar waren voor commentaar, kan de betrokken media niet worden verweten. Vast staat verder dat de voorzitter zich heeft geprofileerd als het gezicht van de stichting en het evenement in Arnhem. Aldus konden klagers als het ware vereenzelvigd worden. Het was journalistiek relevant om in het kader van berichtgeving over de organisatie van het evenement, waar zich al problemen voordeden, tevens aandacht te besteden aan de aanhouding van de voorzitter van de stichting in een ander verband. Dit brengt ook mee dat in dit geval de naamsvermelding van de voorzitter – die een zekere mate van bekendheid genoot – relevant was. Het is niet journalistiek onzorgvuldig dat de media niet direct na de aanhouding van de voorzitter zijn overgegaan tot anonimisering van de berichtgeving. Van een onevenredige aantasting van diens privacy is geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/12 Conclusie: 12 april 2017

De heer X heeft geklaagd over een uitzending van het televisieprogramma Internetpesters Aangepakt, waarin aandacht aan hem is besteed. De Raad doet geen inhoudelijke uitspraak over  de klacht tegen Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V., omdat deze niet op de juiste wijze eerst aan het betrokken medium is voorgelegd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X (h.o.d.n Y) / I. Penris en P. van den Bosch, hoofdredacteur van AD Utrechts Nieuwsblad

2017/11 Conclusie: 06 april 2017

I. Penris en AD Utrechts Nieuwsblad hebben in de artikelen “Kort geding van vluchteling tegen opvang in Overvecht” en “Zakenvrouw knokt tegen komst opvang Overvecht” aandacht besteed aan een door klaagster aangespannen kort geding. Penris heeft de informatie over de zaak weliswaar onder embargo van de rechtbank verkregen, maar gelet op de door de rechtbank gehanteerde gedoogregeling en het contact dat hij met de raadsman van klaagster heeft gehad, heeft Penris noch de krant ontoelaatbaar gehandeld door over de kwestie te publiceren. Verder is geen sprake van onjuiste, suggestieve berichtgeving. Bovendien was de vermelding van de naam van klaagsters onderneming toelaatbaar, aangezien het bedrijf een essentiële rol speelde in de kwestie. Penris en de krant hebben echter wel journalistiek onzorgvuldig gehandeld door tevens de persoonlijke gegevens van klaagster te vermelden. Ten slotte meent de Raad dat P. van den Bosch, hoofdredacteur van AD Regio, onzorgvuldig heeft gehandeld door niet tijdig inhoudelijk in te gaan op de klacht. Hij heeft daarvoor terecht later zijn excuses aangeboden. De Raad doet de aanbeveling aan AD Utrechts Nieuwsblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

M. Kat / M. Hulspas en de hoofdredacteur van de Volkskrant

2017/10 Conclusie: 04 april 2017

M. Hulspas en de Volkskrant hebben in het artikel “Uniek materiaal voor een fraai complotdenkersboek” het boek ‘Complotdenkers’ van M. Reijnders gerecenseerd. In dat verband heeft Hulspas zich ook uitgelaten over M. Kat (klager). De vrijheid van een recensent strekt zich ook uit tot het verkondigen van zijn mening over personen die onderwerp zijn van het besproken werk c.q. een relevant deel uitmaken van de inhoud ervan. Het is voldoende duidelijk dat de recensie prikkelend is bedoeld en de persoonlijke mening van Hulspas over (onder anderen) klager betreft. Gelet op het feit dat klager zelf de publiciteit niet schuwt, zal hij zich een zekere mate van kritische en polemische bejegening moeten laten welgevallen. In dat licht bezien is de recensie niet zodanig kwetsend of beledigend, dat daarmee grenzen zijn overschreden van wat journalistiek zorgvuldig is.

Lees samenvatting Verberg samenvatting