Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onthouding-oordeel zorgvuldig

D. Doesburg-Maas / B. Nielsen en de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2018/21 Conclusie: 11 juni 2018

B. Nielsen en Dagblad van het Noorden hebben in het artikel “Uitstel veiling van huis Diette Doesburg” op journalistiek zorgvuldige wijze verslag gedaan van de zitting in een kort geding tussen D. Doesburg-Maas (klaagster) en de curatoren in het faillissement van Maas Shipyard Waterhuizen B.V.  Met de aanduidingen ‘uitstel’ (in de kop) en ‘opschorten’ (in het slot) is geen onjuiste betekenis of lading gegeven aan de op die zitting getroffen schikking. Ook verder is niet gebleken dat het artikel een vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de zitting geeft. Het toepassen van wederhoor was in dit geval niet nodig.
Wat betreft de bezwaren van klaagster dat de curatoren een schuld in de failliete boedel hebben gecreëerd en dat dit haar ten onrechte wordt aangerekend, onthoudt de Raad zich van een oordeel.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2018/20 Conclusie: 04 juni 2018

Dagblad van het Noorden heeft in het artikel “’Ze betalen wel mijn dood, maar niet mijn leven’” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan klager. De vermelding van de streek waarin klager woont, leidt niet tot een ongerechtvaardigde aantasting van zijn privacy. De Raad kan niet vaststellen dat een afspraak is gemaakt dat in het artikel de website van klager zou worden vermeld. Voor zover de klacht erop is gericht dat een dergelijke afspraak is geschonden, onthoudt de Raad zich dan ook van een oordeel. Verder stond het de krant vrij om in een vervolgartikel te berichten dat klager een experimentele behandeling in Georgië heeft geannuleerd.  

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2018/19 Conclusie: 04 juni 2018

De Volkskrant heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in de rubriek ‘Ombudsclown’ aandacht te besteden aan een brief van klager gericht aan de hoofdredacteur.
Klager had bij verzending rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat de inhoud van zijn brief, die betrekking heeft op berichtgeving in de krant, voor publicatie zou worden gebruikt. Verder is duidelijk dat de column de persoonlijke mening van de Ombudsclown behelst en dat de column satirisch is bedoeld. In dat licht bezien is de gebezigde schrijfstijl niet onaanvaardbaar. Bovendien is klager geanonimiseerd en voor het grote publiek niet herkenbaar.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Orde der Transformanten / J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS)

2018/18 Conclusie: 14 mei 2018

J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS) hebben met de uitzending “Schrijven over sektes leidde tot pesterijen en intimidatie” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld tegenover de Orde der Transformanten (klaagster). In de uitzending heeft Rooijakkers een live-gesprek gevoerd met Carine Damen over de gevolgen die zij ondervindt van de publicatie van haar boek “Ik was gek van geluk”. Voor de luisteraar is voldoende duidelijk dat de uitzending met name de persoonlijke ervaringen van Damen bevat betreffende de verschillende juridische procedures tussen haar en klaagster. De gemiddelde luisteraar zal hebben begrepen dat klaagster een andere mening is toegedaan, hetgeen Rooijakkers bovendien heeft benadrukt. Daarnaast heeft Rooijakkers Damen in voldoende mate kritisch benaderd, de beschuldigingen van Damen niet tot de zijne gemaakt en deze ook niet als feit gepresenteerd. Dat Damen in het live-gesprek op zeker moment haar woorden ongelukkig heeft gekozen, kan Radio EenVandaag niet worden aangerekend. Gelet op het voorgaande mocht Radio EenVandaag zonder voorafgaand nader onderzoek en toepassing van wederhoor het live-gesprek met Damen uitzenden.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

G.J. van Dam / M. van Nieuwkerk en de hoofdredacteur van De Wereld Draait Door (BNNVARA)

2018/17 Conclusie: 09 mei 2018

M. van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door hebben niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor Jelle Brandt Corstius in hun uitzending te interviewen over zijn stuk “Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen.”, dat de dag ervoor in dagblad Trouw was gepubliceerd. Voor de kijker is voldoende duidelijk dat de uitzending met name het persoonlijke verhaal van Brandt Corstius behelst. Verder is onvoldoende aannemelijk dat G.J. van Dam (klager) voor het grote publiek in de uitzending identificeerbaar is.
Voorts stond het Van Nieuwkerk vrij om Brandt Corstius over de kwestie te bevragen op de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Hij heeft in voldoende mate Brandt Corstius kritisch benaderd en nuances aangebracht, en de beschuldigingen niet tot de zijne gemaakt. De uitzending laat de kijker voldoende ruimte om zich een eigen oordeel over de kwestie te vormen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

G.J. van Dam / de hoofdredacteur van Trouw

2018/16 Conclusie: 30 april 2018

Trouw heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door zonder voorafgaand onderzoek en toepassing van wederhoor het stuk “Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen.” van Jelle Brandt Corstius te publiceren. Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de publicatie met name de persoonlijke visie van Brandt Corstius behelst. Verder is onvoldoende aannemelijk dat G.J. van Dam (klager) voor het grote publiek in de publicatie identificeerbaar is.
De Raad vindt echter dat de krant wél journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door in de redactionele inleiding de beschuldigingen tot de hare te maken en deze als feit te presenteren. Vanwege de grote gevoeligheid van het onderwerp en de wetenschap dat klager de beschuldigingen ten stelligste had ontkend, had de krant in haar inleiding terughoudender behoren te zijn. Zij heeft dit ten onrechte nagelaten.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Trouw deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting