Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

afgewezen

J.M. van Kessel - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2018/32 / V. van der Kooi en de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

2018/52 Conclusie: 26 november 2018

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht van de heer J.M. van Kessel (verzoeker) tegen mevrouw V. van der Kooi en het Eindhovens Dagblad (RvdJ 2018/32) te herzien. Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

A.M. Apeldoorn / de hoofdredacteur van Omroep Flevoland

2018/51 Conclusie: 26 november 2018

Omroep Flevoland heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door het artikel “Forum voor de Ouderen wil af van kandidaat” te publiceren zonder voldoende wederhoor toe te passen bij mevrouw A.M. Apeldoorn (klaagster). De omroep mocht niet volstaan met het verwerken van een e-mail van klaagster aan derden, waarin zij had laten weten dat zij niet op de kwestie wilde ingaan. Niet valt in te zien waarom de omroep niet langer op een reactie van klaagster had kunnen wachten.
Na de publicatie heeft de omroep klaagster ruim de gelegenheid geboden alsnog te reageren, zodat haar reactie aan het artikel had kunnen worden toegevoegd. Dat klaagster om haar moverende redenen hierop niet is ingegaan, kan de omroep niet worden verweten. De omroep heeft derhalve op journalistiek zorgvuldige wijze de klacht afgehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan Omroep Flevoland om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van AD Haagsche Courant

2018/50 Conclusie: 19 november 2018

AD Haagsche Courant heeft in het artikel “Restauranthouder vast voor doodslag” bericht over een strafzaak waarbij klager was betrokken. De krant heeft niet betwist dat het embargo uit de persrichtlijn van de rechtbank niet is nageleefd en dat het artikel onjuiste informatie bevatte. Met de publicatie is derhalve journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Nadat de advocaat van klager zich diezelfde dag tot de krant had gewend, is het bericht uit de middageditie weggehaald. Verder is in een vervolgartikel van de volgende dag duidelijk vermeld dat de aanklacht voor doodslag was geseponeerd. Hiermee is de eerdere onzorgvuldigheid op een passende manier hersteld en is de klacht op adequate wijze afgehandeld. AD Haagsche Courant heeft dan ook uiteindelijk journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X / A. Klinkenberg, P. Driessen en L. van Houtert, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

2018/49 Conclusie: 19 november 2018

A. Klinkenberg en L. van Houtert (Brabants Dagblad) hebben in het artikel “Raad van State wil niks meer horen van Wob-duo uit […]” bericht over Wob-procedures waarbij klaagster is betrokken. Volgens klaagster bevat de berichtgeving diverse onjuistheden en is zij ten onrechte negatief weggezet. Zij heeft haar stellingen echter niet onderbouwd, zodat niet kan worden vastgesteld dat die stellingen juist zijn. Ook overigens is niet gebleken dat de berichtgeving onjuistheden van betekenis bevat. Bij verslaggeving over rechtszaken is de regel van hoor en wederhoor in beginsel niet aan de orde. Klinkenberg en Van Houtert hebben derhalve journalistiek zorgvuldig gehandeld. De klacht tegen P. Driessen is niet inhoudelijk behandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / H. Zwart en de hoofdredacteur van Omroep Flevoland

2018/48 Conclusie: 19 november 2018

H. Zwart en Omroep Flevoland hebben in het artikel “VVD schrikt van discriminerende uitlatingen voormalig partijlid” niet journalistiek onzorgvuldig over klager bericht. Het stond de omroep vrij aandacht te besteden aan de kwestie op de wijze zoals zij heeft gedaan. Het artikel is duidelijk gebaseerd op berichtgeving van de VVD in Almere, waarbij is aangehaakt bij de bewoordingen van de VVD. Met de wijze waarop uit een Facebook-reactie van klager is geciteerd, is aan die reactie geen andere betekenis c.q. lading gegeven. Bij berichtgeving van feitelijke aard is het beginsel van wederhoor niet van toepassing. Bovendien heeft de omroep direct nadat klager bezwaar had gemaakt, zijn reactie in een update opgenomen. Ten slotte is het in de gegeven omstandigheden journalistiek toelaatbaar dat de omroep klager heeft aangemerkt als publiek figuur en zijn naam in het artikel heeft vermeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2018/22 / de hoofdredacteur van het AD Utrechts Nieuwsblad

2018/47 Conclusie: 02 november 2018

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen het AD Utrechts Nieuwsblad (RvdJ 2018/22) te herzien. Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting