Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

zorgvuldig

R. Geissen / H.J. Korterink

2017/25 Conclusie: 07 juli 2017

H.J. Korterink heeft met de publicatie van het artikel “Brandmoord Zeist: een doofpot? Een tijdlijn” op zijn website www.misdaadjournalist.nl niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Anders dan R. Geissen (klager) leest de Raad in het artikel niet dat hij een ‘complotdenker’ zou zijn. Er is voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Niet is gebleken dat sprake is van niet-waarheidsgetrouwe berichtgeving. Dat klager het niet eens is met de officiële uitkomst van de moordzaak, maakt dit niet anders.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

J.A. Zijlstra / de hoofdredacteur van de Regiobode

2017/24 Conclusie: 07 juli 2017

De Regiobode heeft in een bericht met de kop “Raad voor de Journalistiek” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de conclusie van de Raad van 23 september 2016 (RvdJ 2016/35). In het bericht is de door de Raad opgestelde samenvatting – die onderdeel uitmaakt van de conclusie – volledig overgenomen. Bovendien is verwezen naar de publicatie van de volledige conclusie op de website van de Regiobode. In het naschrift heeft de hoofdredacteur vermeld dat hij zich niet kan vinden in de conclusie. Het stond hem vrij zijn mening te verkondigen. De wijze waarop hij dat heeft gedaan is niet ontoelaatbaar.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

P.A. Waterdrinker / de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2017/23 Conclusie: 04 juli 2017

Dagblad van het Noorden heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door onder het opiniestuk “Piet niet, Klaas wel?” van de heer P.A. Waterdrinker (klager) aan zijn ondertekening toe te voegen ‘voorzitter a.i. Atheïstisch Verbond’. Gezien de inhoud van het stuk – waarin klager ook de rol van de kerk bekritiseerde – was die toevoeging journalistiek relevant. Het had op de weg van klager gelegen om bij de inzending van zijn stuk uitdrukkelijk te vermelden dat hij dit op persoonlijke titel deed. Voor een rectificatie bestond geen aanleiding. Niettemin heeft de krant in een vervolgbericht op toelaatbare wijze aan de lezers duidelijk gemaakt dat klager zijn opiniestuk op persoonlijke titel had geschreven. Verder bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat in de communicatie met klager onzorgvuldig is gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / J. Dijke en de hoofdredacteur van Leidsch Dagblad

2017/21 Conclusie: 30 juni 2017

J. Dijke en Leidsch Dagblad hebben in het artikel “Kuipers’ beroemde ijsfoto gekaapt” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een dispuut tussen klager en fotograaf Kuipers over het makerschap op de in kop bedoelde ‘ijsfoto’. Dijke mocht putten uit de informatie op de Facebookpagina van Kuipers, waarin deze klager daadwerkelijk van het ‘kapen’ van zijn foto beschuldigde, en zij heeft het wederhoor van klager adequaat in de publicatie verwerkt.
De Raad vindt echter de vermelding van de naam van klager wel journalistiek onzorgvuldig. Het artikel had eenvoudig geanonimiseerd kunnen worden, zonder dat dit afbreuk zou hebben gedaan aan de inhoud en nieuwswaarde ervan. Dijke had ermee rekening moeten houden dat klager niet zelf heeft gezorgd voor de publiciteit op Facebook en dat de zakelijke Facebookpagina van Kuipers op het moment van de publicatie tijdelijk ‘op zwart’ was gezet. Het had dan ook op de weg van Dijke en de krant gelegen het verzoek van klager tot anonimisering te honoreren en zij hebben dat ten onrechte niet gedaan.
De Raad doet de aanbeveling aan Leidsch Dagblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Likoed Nederland / D. Walters en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2017/20 Conclusie: 30 juni 2017

D. Walters en NRC Handelsblad hebben met de publicatie van het artikel “Rechtse Israëliërs zijn dolgelukkig met Trump” met de onderkop “Relatie VS-Israël - Met David Friedman benoemt Trump een zeer omstreden ambassadeur in Israël.” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Dit concludeert de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van de klacht van Likoed Nederland. De Raad vindt niet dat een zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie is gegeven, dat daarmee sprake is van niet-waarheidsgetrouwe berichtgeving.

Lees samenvatting Verberg samenvatting