Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onzorgvuldig

prof. mr. T.P. Spijkerboer / de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2017/27 Conclusie: 14 augustus 2017

NRC Handelsblad heeft in het artikel “NRC checkt: ‘Erdogan krijgt na het referendum positie als in Frankrijk of VS’” aandacht besteed aan een uitlating van prof. mr. T.P. Spijkerboer (klager) in zijn opiniestuk “Nederland moet nu zwijgen over het vrije woord”. De krant heeft de uitlating van klager opgevat in een door hem niet bedoelde wijze en vervolgens op juistheid getoetst. Zij had zich er echter van moeten vergewissen dat zij de strekking van de uitlating van klager goed had begrepen. Door dit na te laten en de uitlating vervolgens als ‘onwaar’ te bestempelen, heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan NRC Handelsblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2017/12 / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/26 Conclusie: 03 augustus 2017

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht tegen Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt) (RvdJ 2017/12). Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

R. Geissen / H.J. Korterink

2017/25 Conclusie: 07 juli 2017

H.J. Korterink heeft met de publicatie van het artikel “Brandmoord Zeist: een doofpot? Een tijdlijn” op zijn website www.misdaadjournalist.nl niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Anders dan R. Geissen (klager) leest de Raad in het artikel niet dat hij een ‘complotdenker’ zou zijn. Er is voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Niet is gebleken dat sprake is van niet-waarheidsgetrouwe berichtgeving. Dat klager het niet eens is met de officiële uitkomst van de moordzaak, maakt dit niet anders.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

J.A. Zijlstra / de hoofdredacteur van de Regiobode

2017/24 Conclusie: 07 juli 2017

De Regiobode heeft in een bericht met de kop “Raad voor de Journalistiek” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de conclusie van de Raad van 23 september 2016 (RvdJ 2016/35). In het bericht is de door de Raad opgestelde samenvatting – die onderdeel uitmaakt van de conclusie – volledig overgenomen. Bovendien is verwezen naar de publicatie van de volledige conclusie op de website van de Regiobode. In het naschrift heeft de hoofdredacteur vermeld dat hij zich niet kan vinden in de conclusie. Het stond hem vrij zijn mening te verkondigen. De wijze waarop hij dat heeft gedaan is niet ontoelaatbaar.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

P.A. Waterdrinker / de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2017/23 Conclusie: 04 juli 2017

Dagblad van het Noorden heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door onder het opiniestuk “Piet niet, Klaas wel?” van de heer P.A. Waterdrinker (klager) aan zijn ondertekening toe te voegen ‘voorzitter a.i. Atheïstisch Verbond’. Gezien de inhoud van het stuk – waarin klager ook de rol van de kerk bekritiseerde – was die toevoeging journalistiek relevant. Het had op de weg van klager gelegen om bij de inzending van zijn stuk uitdrukkelijk te vermelden dat hij dit op persoonlijke titel deed. Voor een rectificatie bestond geen aanleiding. Niettemin heeft de krant in een vervolgbericht op toelaatbare wijze aan de lezers duidelijk gemaakt dat klager zijn opiniestuk op persoonlijke titel had geschreven. Verder bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat in de communicatie met klager onzorgvuldig is gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting