Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

Stichting de Toekomst voor Jong en Oud, h.o.d.n. (Dutch) Scorpions / B. Thimister (De Telegraaf)

niet-inhoudelijk-behandeld

2016/39  Uitspraak: 14 oktober 2016

Omdat journalist B. Thimister (De Telegraaf) niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van Stichting de Toekomst voor jong en oud – h.o.d.n. (Dutch) Scorpions – niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

E.H. van der Drift / de hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad

zorgvuldig

2016/38  Uitspraak: 14 oktober 2016

In oktober 2014 heeft de heer E.H. van der Drift (klager) contact gehad met het Eindhovens Dagblad over een klacht tegen zijn voormalig advocaat en een naar aanleiding daarvan lopende tuchtrechtzaak. Vervolgens heeft klager de krant in mei 2016 een beslissing gestuurd van de Raad van Discipline, die de voormalig advocaat van klager een tweede maatregel heeft opgelegd, met het verzoek daarover te publiceren. De Raad voor de Journalistiek kan niet vaststellen dat de krant destijds aan klager heeft toegezegd aan een dergelijke beslissing aandacht te besteden en dat die belofte nu niet is nagekomen. Maar ook als een dergelijke toezegging wel zou zijn gedaan, dan nog heeft de krant niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door daarop terug te komen. Aangezien een zeer ruime periode is verstreken, het om een nieuwe maatregel gaat en de zaak is toegespitst op de strijd tussen klager en zijn voormalig advocaat, mocht de krant besluiten niet tot publicatie over te gaan.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

X / M. Menger en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad

onzorgvuldig

2016/37  Uitspraak: 29 september 2016

M. Menger en het Noordhollands Dagblad hebben in het artikel “Liquidatie zonder sporen na te laten” een systeem willen blootleggen waarin een burgemeester eraan meewerkte om het  tijdens de oorlog liquideren van NSB’ers door het verzet na de oorlog administratief te verhullen. Daarbij hebben zij de vermoorde personen uit de anonimiteit willen halen. In dat verband is de grootvader van klager genoemd en is vermeld dat hij ‘altijd op jacht was naar mensen uit het verzet’. Menger en de krant hadden zich rekenschap moeten geven van de gevoelens bij de nabestaanden van de betrokken NSB’ers. De vergaande aantijgingen aan het adres van klagers grootvader zijn bovendien gebaseerd op indirecte aanwijzingen. Menger en de krant hebben dan ook journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in de context van de berichtgeving de naam van de grootvader van klager te vermelden. Op verzoek van klager ziet de Raad af van de aanbeveling aan het Noordhollands Dagblad om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

P.A. de Boevere / E.J. Rozendaal en de hoofdredacteur van de PZC

zorgvuldig

2016/36  Uitspraak: 23 september 2016

E.J. Rozendaal heeft in een column op de website van de PZC onder de kop “Broodje aap” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan asociaal gebruik van sociale media. Het stond Rozendaal vrij om een relatie te leggen tussen racistische opmerkingen aan het adres van Sylvana Simons en Twitterberichten van P.A. de Boevere (klaagster) rond een bijeenkomst in Breskens over de komst van een asielzoekerscentrum. De column, die duidelijk ironisch is bedoeld, bevat geen journalistiek ontoelaatbare kwalificaties of vergelijkingen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

J. Zijlstra / de hoofdredacteur van de Regiobode

onzorgvuldig

2016/35  Uitspraak: 23 september 2016

De Regiobode heeft in strijd met de door haar opgestelde ‘spelregels’ een ingezonden brief gepubliceerd die een belediging c.q. scheldpartij aan het adres van J. Zijlstra (klager) bevat. Onder die omstandigheid had de redactie hetzij de echte naam van de schrijver behoren te vermelden dan wel ervoor moeten kiezen de brief niet te plaatsen. Door dit niet te doen maar de brief anoniem – althans onder een alias – te publiceren, heeft de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan de Regiobode om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

J. Prins / E. Lennarts en de hoofdredacteur van RTV Maastricht

zorgvuldig

2016/34  Uitspraak: 20 september 2016

E. Lennarts en RTV Maastricht hebben in het bericht “Demonstratie tegen Wilders” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een mede door J. Prins (klaagster) georganiseerde actie. Er bestaat geen journalistieke norm die meebrengt dat Lennarts het politieke standpunt van klaagster uitgebreider had moeten weergeven. Niet is gebleken dat het artikel relevante onjuistheden bevat of dat een vertekend beeld is geschetst. Verder is niet aannemelijk geworden dat Lennarts vooringenomen of partijdig is geweest. Er was dan ook geen reden om naar aanleiding van klaagsters bezwaren het artikel aan te passen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting