Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

J. Prins / E. Lennarts en de hoofdredacteur van RTV Maastricht

zorgvuldig

2016/34  Uitspraak: 20 september 2016

E. Lennarts en RTV Maastricht hebben in het bericht “Demonstratie tegen Wilders” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een mede door J. Prins (klaagster) georganiseerde actie. Er bestaat geen journalistieke norm die meebrengt dat Lennarts het politieke standpunt van klaagster uitgebreider had moeten weergeven. Niet is gebleken dat het artikel relevante onjuistheden bevat of dat een vertekend beeld is geschetst. Verder is niet aannemelijk geworden dat Lennarts vooringenomen of partijdig is geweest. Er was dan ook geen reden om naar aanleiding van klaagsters bezwaren het artikel aan te passen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder / D. de Joode en de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

zorgvuldig

2016/33  Uitspraak: 20 september 2016

D. de Joode en het Brabants Dagblad hebben in het artikel “Heusden krijgt opnieuw gelijk: terechte sloop pand Wijksestraat 3” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over een bestuursrechtelijke procedure waarbij P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder (klagers) zijn betrokken. De uitspraak van de Raad van State is op een  journalistiek juiste wijze vertaald. Ook verder is niet gebleken dat een vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie is gegeven.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

X / de hoofdredacteur van Ontvoerd (Simpel Media B.V. en RTL4)

deels-onzorgvuldig

2016/32  Uitspraak: 20 september 2016

In het televisieprogramma Ontvoerd is aandacht besteed aan het zoeken en terughalen van de dochter van klaagster, die zich samen met klaagster in Portugal bevond. Het gebruik van een verborgen camera was in dit geval toelaatbaar en er bestond voldoende aanleiding voor Ontvoerd om over de zaak te berichten, zoals zij heeft gedaan. Klaagster is niet herkenbaar in beeld gebracht en alleen haar voornaam is vermeld. Van een ontoelaatbare schending van de privacy van klaagster is geen sprake. In deze opzichten was de handelwijze van Ontvoerd journalistiek zorgvuldig.
Dit neemt niet weg dat Ontvoerd meer rekening had moeten houden met de belangen van klaagster, die eventueel door de publicatie werden geschaad. Dat betekent in dit geval dat de redactie klaagster desgevraagd nader had moeten informeren over de voorgenomen uitzending. Bovendien is ten onrechte geen wederhoor toegepast, althans is de visie van klaagster op de zaak in het geheel niet in de uitzending verwerkt. Op deze punten heeft Ontvoerd journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
De Raad doet de aanbeveling aan Ontvoerd om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2016/15 / R. Ranzijn en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad

afgewezen

2016/31  Uitspraak: 13 september 2016

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen R. Ranzijn en het Noordhollands Dagblad (RvdJ 2016/15) te herzien. Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

R. Seesing / H. Vriend en de hoofdredacteur van RTV Rijnmond

onzorgvuldig

2016/30  Uitspraak: 09 september 2016

H. Vriend en RTV Rijnmond hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door reacties van R. Seesing (klager) van hun website te verwijderen en hem een zogeheten IP-ban op te leggen, zodat hij geen reacties meer kan plaatsen, zonder te onderbouwen dat voor die maatregelen voldoende aanleiding bestond. De Raad doet de aanbeveling aan RTV Rijnmond om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

F. van der Linde / A. Nanninga, D. Weesie en de hoofdredacteur van PowNed

niet-inhoudelijk-behandeld

2016/29  Uitspraak: 06 september 2016

Omdat PowNed niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van F. van der Linde tegen A. Nanninga, D. Weesie en PowNed niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting