Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

afgewezen

X - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2017/46 / de hoofdredacteur van BN DeStem

2018/15 Conclusie: 16 april 2018

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht tegen BN DeStem (RvdJ 2017/46). Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

T. Felen / H. Graat en de hoofdredacteur van De Gelderlander

2018/14 Conclusie: 16 april 2018

H. Graat en De Gelderlander hebben journalistiek zorgvuldig gehandeld tegenover de heer T. Felen (klager). In het artikel “Een flat vol met vieze kakkerlakken” is op correcte wijze bericht over een door klager aangedragen kwestie. Dat het artikel een andere insteek heeft gekregen dan klager had verwacht, valt de krant niet te verwijten. Er is geen zodanig vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie gegeven, dat daarmee geen sprake meer is van waarheidsgetrouwe berichtgeving. Dat bij het artikel een foto van klager is geplaatst, is evenmin ontoelaatbaar. Indien iemand onmiskenbaar heeft geposeerd voor de fotograaf van een krant mag daaruit in het algemeen worden afgeleid dat toestemming is gegeven voor publicatie. De Raad heeft niet kunnen vaststellen dat hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. Ten slotte heeft Graat de klacht op zorgvuldige wijze afgehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onzorgvuldig

Bond van Wetsovertreders / E. Luiten en de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

2018/13 Conclusie: 20 maart 2018

E. Luiten en het Brabants Dagblad hebben in het artikel “De Bond van Wetsovertreders doet aangifte tegen de burgemeester van Vught” ten onrechte vermeld dat de Bond van Wetsovertreders (klaagster) bestaat uit één persoon en daarmee niet-waarheidsgetrouw over klaagster bericht. Dit is niet rechtgezet door de verwijdering van de publicatie van internet. Het enkele verwijderen van het artikel – zonder dit aan klaagster te berichten en haar dus hierover in het ongewisse te laten – is onvoldoende om te komen tot een zorgvuldige klachtafhandeling. Een en ander leidt tot de conclusie dat Luiten en de krant journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan het Brabants Dagblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

C.H. Dirks / de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad

2018/12 Conclusie: 20 maart 2018

Het Noordhollands Dagblad heeft in het artikel “Zwarte piet verwijderd na dreigmails” aandacht besteed aan een ‘Zwarte Pieten-rel’. In het artikel is C. Dirks (klaagster) noch de organisatie Reason against Racism genoemd. Ook anderszins is op geen enkele wijze de indruk gewekt dat klaagster betrokken zou zijn bij de dreigmails. Van journalistiek onzorgvuldige berichtgeving is geen sprake. Verder vindt de Raad voor de Journalistiek dat de krant zeer zorgvuldig op de bezwaren van klaagster heeft gereageerd. In een vervolgartikel is bericht dat klaagster en Reason against Racism afstand nemen van de dreigmails. Bovendien zijn diverse pogingen ondernomen om met klaagster in gesprek te komen, hetgeen zij heeft afgehouden. Ten slotte heeft ook de hoofdredactie nog inhoudelijk op de klacht gereageerd. Dat klaagster zich in die reactie niet kan vinden, is onvoldoende voor de conclusie dat de klachtafhandeling onzorgvuldig is geweest.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

G.E. Molemans / E. Wijnands en de hoofdredacteur van BN DeStem

2018/11 Conclusie: 20 maart 2018

E. Wijnands en BN DeStem hebben in het artikel “De vergeten Afrikaanse krijgers uit Nederlands-Indië” aandacht besteed aan de familiegeschiedenis van twee inwoners van Breda. Aanleiding daarvoor was de documentaire ‘De Vergeten Krijgers’ van mevrouw G.E. Molemans (klaagster), waarnaar in het artikel wordt verwezen. Het stond Wijnands vrij om aandacht te besteden aan het verhaal van de geïnterviewden op de wijze zoals zij heeft gedaan. Gelet op de context van de publicatie behoefde Wijnands de informatie niet te verifiëren dan wel bij klaagster wederhoor toe te passen. De Raad voor de Journalistiek vindt dat Wijnands en de krant met de berichtgeving en de klachtafhandeling journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Vereniging voor Sinti, Roma en Woonwagenbewoners / de hoofdredacteur van EenVandaag (AVROTROS)

2018/10 Conclusie: 20 maart 2018

EenVandaag heeft in het item “OM: ‘essentieel bewijs’ in versleutelde berichten” beelden getoond van een politie-inval op een woonwagenlocatie in Den Haag. De Vereniging voor Sinti, Roma en Woonwagenbewoners (klaagster) vindt dit stigmatiserend. De Raad voor de Journalistiek deelt dit standpunt niet. Het gebruik van de beelden was journalistiek relevant. Bovendien zijn in de begeleidende tekst geen termen gebruikt die duiden op een woonwagenlocatie, terwijl de gemiddelde kijker uit de beelden waarschijnlijk niet zal hebben kunnen opmaken dat het een woonwagenlocatie betrof. EenVandaag heeft dan ook journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting