Participanten

De Raad voor de Journalistiek is ingesteld door de Stichting Raad voor de Journalistiek. De organisaties die deelnemen in de Stichting, de participanten, dragen financieel bij aan de instandhouding van de Raad en daarmee aan het mogelijk maken van zijn werk.

De onderstaande organisaties participeren in de Stichting:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de participanten.