Stichting Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is ingesteld door de Stichting Raad voor de Journalistiek.

Participanten

De organisaties die deelnemen in de Stichting, de participanten, dragen financieel bij aan de instandhouding van de Raad en daarmee aan het mogelijk maken van zijn werk.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de participanten, benoemt de leden van de Raad voor de Journalistiek en stelt het Reglement voor de werkwijze van de Raad vast.

De Raad zelf is een onafhankelijke klachteninstantie, die organisatorisch onderdeel is van de Stichting Raad voor de Journalistiek. Het bestuur van de Stichting houdt nauw contact met de leden van de Raad, vanzelfsprekend zonder in hun bevoegdheden te treden.

Contact opnemen met het bestuur

Voor bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad voor de Journalistiek. U kunt uw correspondentie richten aan de ambtelijk secretaris van de Stichting Raad voor de Journalistiek.